Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
Konzultacije
Ponedjeljkom od 13,00 do 14,00.
Soba
B-208
Telefon
+385 (1) 409 2108
E-mail
icagalj@ffzg.hr

Ivana Čagalj (MBZ: 309663) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. završila je diplomski studij Kroatistike i Slovakistike te 2014. poslijediplomski doktorski studij Lingvistike (disertacija: O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima, mentorice prof. dr. sc. Dubravka Sesar i doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat). Tijekom studija nekoliko se puta (2003, 2006, 2009, 2010, 2013) stručno usavršavala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenský u Bratislavi (Slovačka). Od 2008. do 2014. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na Katedri za slovački jezik i književnost pri Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na istraživačkom projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (MZOS, br. 130-1300869-0634) voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Sesar. Od 2014. do 2017. radila je kao poslijedoktorandica u matičnoj ustanovi i surađivala na znanstvenom projektu Komparativnoslavističke lingvokulturne teme (HRZZ, br. 1-903-2764) voditeljice prof. dr. sc. Nede Pintarić. Surađivala je i na (institucijskim) projektima (potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2017. god. (Jezični identiteti hrvatske manjine u Slovačkoj, voditeljica doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec) i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2017. god. (Jezik i identitet Hrvata u Slovačkoj, voditeljica doc. dr. sc. Ivana Čagalj)). 2015. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice, a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na preddiplomskom i diplomskom studiju Slovakistike održava nastavu iz jezikoslovnih i književno-kulturoloških predmeta. U istraživačkom se radu bavi poredbenim hrvatsko-slovačkim jezikoslovnim temama, ponajviše sociolingvističkim, translatološkim i frazeološkim. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila niz znanstvenih i stručnih radova. Bila je članicom i tajnicom organizacijskih odbora dvaju međunarodnih znanstvenih skupova (Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Zagreb, 9.–10.2.2018.; Međunarodni znanstveni skup povodom 25 godina slovakistike u Zagrebu, Zagreb, 6.–7.12.2019.). Od 2009. do 2018. bila je ISVU koordinatoricom na preddiplomskom, potom i diplomskom studiju Slovakistike. Kao članica ispitnoga povjerenstva sudjelovala je na stručnom ispitu za nastavnike slovačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama po modelu C u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Prevodi znanstvene i stručne tekstove sa slovačkoga na hrvatski jezik. Aktivno vlada slovačkim, engleskim i španjolskim, a služi se i češkim jezikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2018 Jezik i identitet Hrvata u Slovačkoj Voditelj
2017 - 2017 Jezični identiteti hrvatske manjine u Slovačkoj (potpore Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu) Suradnik
2014 - Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme - KOMPAS Suradnik

Ključni istraživački interes
  • sociolingvistika
  • translatologija
  • frazeologija
  • slovakistika
  • kroatistika
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Međunarodna znanstvena konferencija povodom 25 godina slovakistike u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Međunarodna znanstvena konferencija Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309663