Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
srijeda, 14:00-15:30
Soba
B-002
Telefon
+38598285171
E-mail
emcause@gmail.com

Ekrem Čaušević rođen je 1952. u Bihaću (BiH). Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu studirao je orijentalne jezike (turski, arapski i perzijski) i književnosti. Magistrirao je 1982., a doktorirao 1986. s tezom o evoluciji futurskih formi u turkijskim jezicima. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Istanbulu (1978-79.) i Ankari (1986.). U dva navrata bio je gostujući znanstvenik i stipendist zaklade Alexander von Humboldt (1992/93. i 2000.) na Sveučilištu u Göttingenu. Od 1984. do 1992. bio je predstojnik Katedre za turkologiju na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskoga fakulteta u Sarajevu, a od 1994., kad je utemeljena prva katedra za turkologiju u Hrvatskoj, predaje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je te Katedre od njezina utemeljenja i redoviti profesor za suvremeni turski i osmanski jezik. Predaje suvremeni i stari (osmanski) jezik te kolegije o jezicima i povijesti turkijskih naroda. Dopisni je član Türk Dil Kurumu (Ankara), krovne znastvene institucije za turski jezik i jezikoslovlje, član Kluba hrvatskih humboldtovaca, jedan od urednika biblioteke Bibliotheka orientalica Sekcije za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva, član redakcije Priloga za orijentalnu filologiju Orijentalnoga instituta u Sarajevu, član većeg broja međunarodnih redakcija i znanstvenih tijela te gostujući profesor na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je odličja Republike Turske za iznimne zasluge u promicanju znanosti.

Razdoblje Naziv Uloga
2014 - 2017 Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives Suradnik

Ključni istraživački interes
 • gramatika turskoga jezika
 • tursko-hrvatska kontrastivna analiza
 • kulturna povijest Bosne i Hercegovine (18.-19.st.)
 • književno prevođenje
 • latinični tekstovi na turskome jeziku iz Bosne i Hercegovine
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Drustvo hrvatsko-turskog prijateljstva sa sjedistem u Rijeci, Pocasni clan
 • Türk Dil Kurumu, Ankara (redoviti clan)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. ULUSLARARASI İSTANBUL DİL-KÜLTÜR VE TARİH KONGRESİ ST 1 INTERNATIONAL CONGRESS ON LANGUAGE -CULTURE AND HISTORY IN ISTANBUL, Guven Istanbul (-, -)
 • 2018. Uluslararasi Tarih Kongersi (Medjunarodni kongres za opcu i kulturnu povijest), UBTAS Türkiye (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Disiplinler Arasi Dil Arastirmalari - International Journal of Interdisciplinary Language Studies, Eskisehir Universitesi, ISBN 1869-2338, ISSN 1868-8934 ,Eskisehir (Član uredničkog odbora)
 • Disiplinler Arasi Dil Arastirmalari - International Journal of Interdisciplinary Language Studies, Eskisehir Universitesi, ISBN 1869-2338, ISSN 1868-8934 ,Eskisehir (Član uredničkog odbora)
 • Osmanli Arastirmalari Mirasi Dergisi [Journal of Ottoman Legacy Studies], MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI, TURSKA ,BURDUR (Clan savjetodavnog odbora)
 • Osmanli Arastirmalari Mirasi Dergisi [Journal of Ottoman Legacy Studies], MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI, TURSKA ,BURDUR (Clan savjetodavnog odbora)
 • Osmanli Arastirmalari Mirasi Dergisi [Journal of Ottoman Legacy Studies], MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI, TURSKA ,BURDUR (Clan savjetodavnog odbora)
 • Osmanli Arastirmalari Mirasi Dergisi [Journal of Ottoman Legacy Studies], MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI, TURSKA ,BURDUR (Clan savjetodavnog odbora)
 • Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut u Sarajevu ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Uluslararasi Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Turska) ,Bolu, Turska (Član uredničkog odbora)
 • Uluslararasi Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Turska) ,Bolu, Turska (Član uredničkog odbora)
 • Uluslararasi Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Turska) ,Bolu, Turska (Član uredničkog odbora)
 • Zeitschrift für die Welt der Türken [Journal of World of Turks], AYMAN-Verl. ,online, http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2018. Međunarodna nagrada za postignuca u struci 2018. i zbornik radova Essays in Honor Prof. Dr. Ekrem Causevic povodom 65 god. zivota, Journal of Ottoman Legacy Studies, ISSN 2148-5704
 • 2018. Povelja Filozofskoga fakulteta

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno-istraživački interes: gramatika turskoga jezika (s posebnim osvrtom na sintaksu); tursko-hrvatska kontrastivna analiza; latinični tekstovi na turskome jeziku iz Bosne i Hercegovine (19. st.); kulturna povijest Bosne i Hercegovine (18-19. st.); prevodilački rad