Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijeda, 11:00–12:00
četvrtak, 15:00–16:00
Soba
B 108
Telefon
6120 071
E-mail
acavar@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij hrvatskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti te doktorirala 2014. godine. Usavršavala se na Sveučilištu u Salamanci. Od 2002. do 2015. radila je kao nastavnica hrvatskog i španjolskog jezika u Lingua Forumu. Od 2005. do 2007. bila je ugovorna lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2009. godine suradnica je nastavničkog smjera diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti na matičnom fakultetu.

Od 2007. godine suradnica je na projektu Dramski tekst kao lingvometodički predložak pod vodstvom prof. dr. sc. Vlade Pandžića. Sudjelovala je u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Bavi se poučavanjem hrvatskog kao materinskog i inog jezika te čitanjem i razvojem čitateljske sposobnosti o čemu objavljuje članke u znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima.