Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorak 12:30 -14:00
Soba
F325
Telefon
01/4092 301
E-mail
ddbohac@ffzg.hr

Dr. sc. Darja Damić Bohač rođena je 1956. u Zagrebu. Dio djetinstva provela je u Egiptu, Siriji i Tunisu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je u rujnu 1979 francuski jezik i književnost te talijanski jezik. Magistrirala je 1990. na poslijediplomskom studiju lingvistike obranivši rad "L'aspect verbal en français".
Disertaciju ˝Ustrojstvo dopunskih i okolnosnih glagolskih spojeva riječi s obvezatnim prijedložnim i besprijedložnim nominalnim dopunama u francuskome i hrvatskome jeziku˝ obranila je u lipnju 2012. .
Usavršavala se u New Yorku (1983, 1985, 1986, 1987. – Columbia University), u Parizu (1991/1992. – Sveučilište Paris 3 Sorbonne Nouvelle i ILPGA), Rennesu (2002. – Université de Rennes 2), Beču (2004. – Institut für Űbersetzen und Dolmetschen), Parizu (2005. – ISIT).
Od 1979. do 1984. radila je kao nastavnik francuskog jezika u Društvu za kulturnu suradnju Jugoslavija-Francuska (danas Francuska Alijansa), a od 1984. zaposlena je na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u zvanju lektora, odnosno višeg lektora od 1994. Nastavu je izvodila na svim godinama studija: Francuski jezik I, II i III, Exercices de langue III, Thème et Version, a na reformiranom studiju nositelj je i izvođač kolegija Francuski jezik 5 i 6 na preddiplomskom te kolegija Francuski jezik 7-9 na diplomskom studiju. Ispitivač je na završnom ispitu preddiplomskog studija. Mentorirala je izradu tridesetak diplomskih radnji. Bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata, a od 2003. do 2005. obnašala je dužnost zamjenice pročelnice Odsjeka za romanistiku.
Objavila je 36 radova, od toga jednu znanstvenu monografiju i u suautorstvu 3 sveučilišna priručnika. Održala je 33 izlaganja na znanstvenim skupovima, radionicama i pozvanim predavanjima.Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz francuskog jezika učenika osnovnih i srednjih škola (2016. -2020.)), Agencija za odgoj i obrazovanje
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (Redovan član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Redovan član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Redovan član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Opis znanstvene djelatnosti
BIBLIOGRAFIJA
1. "L'aspect verbal en français", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XXXVI-XXXVII [ur. Ivo Vidan], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1991-1992. str. 37-45.
2. "Présentation de l'aspect verbal dans les grammaires du français", in Strani jezici broj 2 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1993. str. 117-125.
3. "Introduction à une analyse contrastive de l'aspect verbal en français et en croate", in Strani jezici, broj 3-4 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1994. str. 169-172.
4. "Difficultés de la langue française vues par les croatophones : Les pronoms démonstratifs", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XL [ur. Karlo Budor], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1995. str. 133-140.
5. "Difficultés de la langue française vues par les croatophones : FAIRE + L'INFINITIF", in Strani jezici, broj 3-4 [ur. Damir Horga], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1995. str. 123-132.
6. "Faire + l'infinitif, une approche contrastive", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. XLI [ur. Karlo Budor], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 1996. str. 201-210.
7. "Strategije pomoću kojih studenti francuskog jezika zaobilaze nedovoljno usvojene strukture", in Jezik i komunikacija, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern Miletić], Zagreb, 1996. str. 168-172.
8. "Od fonije do grafije", in Tekst i diskurs, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern Miletić], Zagreb, 1997. str. 63-67.
9. "Sur la définition du verbe et des catégories grammaticales", in Strani jezici, broj 1 [ur. Jelena Mihaljević Djigunović], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1997. str. 9-14.
10. "Difficultés de la langue française vues par les croatophones : Le découpage de la chaîne parlée", in Strani jezici, broj 3-4 [ur. Jelena Mihaljević Djigunović], Hrvatsko filološko društvo i Školska knjiga, Zagreb, 1998. str. 151-157.
11." Norma ili norme u nastavi francuskog kao stranog jezika", in Jezična norma i varijeteti, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Lada Badurina et al.], Zagreb – Rijeka, 1998. str. 107-112.
12. u suautorstvu s B. Bubanj, B. Fabečić-Horvatić, J. Rakić, M. Semenov: Exercices de grammaire, pour la première année d'études supérieures françaises, sous la direction de Ž. Klaić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998. godina, 176 str.
13. "Bilješka o gramatičkom rodu, ili kako je Madame le ministre postala Madame la ministre", in Teorija i mogućnosti primjenjene pragmalingvistike, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Lada Badurina et al.], Zagreb – Rijeka, 1999. str. 177-188.
14. u suautorstvu s Goranom Bikić-Carić: "Problem člana u francuskom jeziku i kako ga savladati", in Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - Izazovi na početku XXI. Stoljeća, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, pp. 97-104, 2002.
15. "Difficultés de la langue française vues par les croatophones", in Actes du 1er colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé-Ivičević], ArTresor naklada, Zagreb, 2002. str. 29-36.
16. "Anglicizmi i pseudoanglicizmi u francuskom međujeziku", in Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, 2003. str. 211-218.
17. "Anglais vs. français : les éléments anglais dans l'interlangue française des étudiants croatophones", in Actes du 2 ème colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé-Ivičević], ArTresor naklada, Zagreb, 2003. str. 113- 122.
18. "Quand l`anglais mène vers le français", in Actes du 3ème colloque sur les études françaises en Croatie [ur. Evaine Le Calvé-Ivičević], ArTresor naklada Zagreb, 2005. str. 79-90.
19. "Razmišljanja o nastavi francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku", in Jezik u društvenoj interakciji, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, 2005. str. 129-140.
20. "Postaje li «novofrancuski » nerazumljiv neizvornim govornicima?" in Jezik u društvenoj interakciji, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Diana Stolac et al.], Zagreb – Rijeka, 2005. str. 119-128.
21. "Engleski ili francuski? A zašto ne oboje?" in Jezik i mediji Jedan jezik: više svjetova, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Jagoda Granić], Zagreb – Split, 2006. str. 175-182.
22. u suautorstvu sa Sanjom Grahek: "Problèmes posés par l`analyse contrastives des constructions verbales à complément essentiel en français et en croate", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Vol. LIII [ur. Maslina Ljubičić], Facultas Philosophica Univesitatis Studiorum Zagrabiensis, Zagreb, 2008. str. 285-300.
23. "Podudaranje obvezatnih dopuna objektnog i priložnog tipa u hrvatskom i francuskom jeziku", in Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku [ur. Mario Brdar], Osijek, 2010. str. 17-31.
24. "Symétries et asymétries syntaxiques des schémas de complémentation verbale en français et en croate", in Francontraste: 1, Le français en contraste : Expériences d`enseignement/apprentissage du français, Actes du colloque Francontraste 2010 [ur. Bogdanka Pavelin Lešić], CIPA / OIF, Mons, Hainaut, 2011.
25. "Sintaktički obrasci i značenja na primjeru nekih francuskih i hrvatskih glagola" in Jezik kao informacija, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Zagreb, HDPL, 2012, 2013. str. 257-274.
26. "La transformation emphatique appliquée à l'identification des compléments du verbe en français et ses limites", in Francontraste : 2 : L’affectivité et la subjectivité dans le langage. Mons: CIPA, 2013. str. 125-132.
27. u suautorstvu s Vedranom Berlengi: "Ce français que nous enseignons..." in Le français sur objectif universitaire, Du concept à la pratique, sous la direction d` Ivana Franić et de Magali Ruet, FF press, Zagreb, 2014. str. 115-125.
28. "Kako olakšati usvajanje i učenje stranog jezika - na primjeru studenata francuskog jezika ", in Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ed. Udier, Sanda Lucija, Cergol Kovačević, Kristina], Zagreb, Srednja Europa, HDPL, 2016. pp. 349-362.
29. u suautorstvu s Bogdanom Pavelin Lešić: L'article grammatical en français Principaux emplois de l'article en français à l'usage des croatophones, FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb, Zagreb, 2016.
30. "Complémentation verbale, nominale et adjectivale en français et en croate" in Francontraste III : Structuration, langage, discours et au-delà, Tome 2 : Sciences du langage [ed. Bogdanka Pavelin Lešić], Mons : CIPA, 2017. pp. 123-134.
31. u suautorstvu s Vedranom Berlengi "Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima - na primjeru studija francuskog jezika i književnosti", in Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Zbornik radova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku [ed. Diana Stolac, Anastazija Vlastelić], Zagreb Srednja Europa, HDPL, 2017. pp. 45-55.
32. "Le retour à la grammaire dans l’enseignement des langues étrangères", in Zbornik u čast profesora Augusta Kovačeca, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 2018. U TISKU
33. Difficultés de la langue française vues par les croatophones, FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 2018.
34. u suautorstvu s Bogdanom Pavelin Lešić: Uporaba člana u francuskom jeziku, FFpress, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,, Zagreb. 2018.

ODRŽANA IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
1. "L`aspect verbal " predavanje studentima druge godine lingvistike na Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées, 30. siječnja 1992. Pariz.
2. "Strategije pomoću kojih studenti francuskog jezika zaobilaze nedovoljno usvojene strukture" Savjetovanje: Jezik i komunikacija Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (10. i 11. svibnja 1996. Zagreb).
3. "Strategije pomoću kojih studenti francuskog jezika zaobilaze nedovoljno usvojene sintaktičke strukture", ZAGREBAČKI LINGVISTIČKI KRUG, 22. listopada 1996.
4. "Od fonije do grafije" Savjetovanje: Tekst i diskurs Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (16. i 17. svibnja 1997., Zagreb).
5. "Norma ili norme u nastavi francuskog kao stranog jezika" Savjetovanje: Jezična norma i varijeteti Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (8.i 9. svibnja 1998., Opatija).
6. "Bilješka o gramatičkom rodu, ili kako je Madame le ministre postala Madame la ministre" Savjetovanje: Teorija i mogućnosti primjenjene pragmalingvistike Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (7. i 8. svibnja 1999., Opatija).
7. Problem člana u francuskom jeziku i kako ga savladati" Savjetovanje: Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - Izazovi na početku XXI. stoljeća Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (19. i 20. svibnja 2000., Opatija).
8. "Anglicizmi i pseudoanglicizmi" Savjetovanje: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (18. i 19. svibnja 2001., Opatija).
9. "Difficultés de la langue française vues par les croatophones" Susret profesora Odsjeka za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zadru i Odsjeka za romanistiku
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Filozofski fakultet u Zadru, 14.9.2001.).
10. "Razmišljanja o nastavi francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku" Savjetovanje: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (17. i 18. svibnja 2002., Opatija).
11. "Anglais vs. français: les éléments anglais dans l'interlangue française des étudiants francophones", Drugi susret profesora Odsjeka za romanistiku (Zagreb) i Odsjeka za francuski jezik i književnost (Zadar) 27. i 28.2 2003., Zagreb.
12. "Postaje li «novofrancuski» nerazumljiv neizvornim govornicima" Savjetovanje: Jezik u društvenoj interakciji Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (16. i 17. svibnja 2003., Opatija).
13. "Quand l`anglais mène vers le français" 3. susret sveučilišnih profesora francuskog jezika u Hrvatskoj Zadar, 12 i 13. studeni 2004.
14. "Engleski ili francuski? A zašto ne oboje?" Savjetovanje: Jezik i mediji Jedan jezik više svjetova Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (19. -21. svibnja 2005., Split).
15. "Podudaranje obvezatnih dopuna objektnog i priložnog tipa u hrvatskom i francuskom jeziku" Savjetovanje: Prostor i vrijeme u jeziku Jezik u prostoru i vremenu (21. - 23. svibnja 2009. Osijek).
16. "Symétries et asymétries syntaxiques des schémas de complémentation verbale en français et en croate", Colloque Francontraste (2. – 4. prosinca 2010., Zagreb).
17. Francuski jezik – ishodište i ishodi / Le français : visées d´enseignement et contenus, Mjesec frankofonije (ožujak 2013.).
18. "La transformation emphatique appliquée à l'identification des compléments du verbe en français et ses limites" Colloque Francontraste (11. – 13. travnja 2013., Zagreb).
19. "Tipovi glagolske rekcije u francuskom jeziku", ZAGREBAČKI LINGVISTIČKI KRUG, 21. svibnja 2013.
20. "Poteškoće u izgovoru francuskih riječi s kojima se susreću kroatofoni govornici" Stručno savjetovanje Susret fonoloških sustava (Izgovor stranih riječi) 18. siječnja 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
21. "Kako olakšati usvajanje i učenje stranog jezika - na primjeru studenata francuskog jezika ", XXIX. Znanstveni skup HDPL-a: Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja (24. -26. travnja 2015.), Sveučilište u Zadru.
22. "Complémentation verbale, nominale et adjectivale en français et en croate" Francontraste, 3e colloque francophone international de l'Université de Zagreb (8. – 10. travnja 2016.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
23. u suautorstvu s Vedranom Berlengi: "Strani jezik kao predmet poučavanja na neofilološkim studijima - na primjeru studija francuskog jezika i književnosti", XXX. Znanstveni skup HDPL-a Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (12. – 14. svibnja 2016.) Filozofski fakultet u Rijeci.
24. "Complémentation verbale, nominale et adjectivale en français et en croate", Francontraste III : Structuration, langage, discours et au-delà, 8.-10. travnja 2016) Filozofski fakultet u Zagrebu.
25. u suautorstvu s Bogdankom Pavelin Lešić: "L’emploi de l’article en français vu par les croatophones“, Journée scientifique GRAC DILTEC, 13 et 14 octobre 2017, Les decriptions contextualisées de la grammaire du français : état des recherches et perspective, Sorbonne Nouvelle, Département DFLE, Paris
26. "Kontekstualizirani pristup u nastavi stranog jezika na neofilološkim studijima", na znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog društva sveučilišnih lektora: Kontekstualizirani pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture (22. i 23. veljače 2019.), Filozofski fakultet u Zagrebu.

ODRŽANA POZVANA IZLAGANJA
27. Difficultés de la langue française vues par les croatophones : comment mettre à profit les erreurs, na Seminaru na državnoj razini – Opatija 24. – 27. travnja 2014 za profesore francuskog jezika.
28. Typologie des erreurs : stratégies de compensation, na Seminaru na državnoj razini – Opatija 24. – 27. travnja 2014 za profesore francuskog jezika.
29. Valeurs temporelles des modes / Valeurs modales des temps, 9.1.2015. na Međužupanijskom stručnom vijeću iz francuskog jezika za učitelje i nastavnike francuskog jezika, Zagreb :

ODRŽANE RADIONICE
30. Comment mettre à profit les erreurs, na Seminaru na državnoj razini – Opatija 24. – 27. travnja 2014 za profesore francuskog jezika.
31. Quelle approche adopter face aux anglicismes ? na Seminaru na državnoj razini – Opatija 24. – 27. travnja 2014 za profesore francuskog jezika.
32. Valeurs temporelles des modes / Valeurs modales des temps, 9. 1. 2015. na Međužupanijskom stručnom vijeću iz francuskog jezika za učitelje i nastavnike francuskog jezika, Zagreb :