Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Četvrtak, 10-11 sati.
Soba
F07
Telefon
00385 1 6060781
E-mail
ddemiche@ffzg.hr

Dino Demicheli rođen je u Splitu 1980. godine, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Studij arheologije i latinskog jezika i rimske književnosti upisao je 1998. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju s temom Natpisi stanovnika rimske Murse. Na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlen je od rujna 2005. god. kao znanstveni novak na projektu Rimski vojni logori u Hrvatskoj: Tilurij (viditeljica prof. dr. sc. Mirjana Sanader). Održava nastavu iz epigrafije, latinskog jezika za arheologe i predmeta vezanih za rimsku civilizaciju, a proučava epigrafiju Dalmacije. Doktorski je studij upisao 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pod mentorstvom prof. M. Milićević Bradač u veljači 2012. god. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Dalmatinci u Rimskome carstvu izvan matične provincije prema epigrafskim spomenicima.
Od 2020. god. voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta "Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije" koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
Od 2018. godine voditelj je arheoloških istraživanja u Saloni gdje studenti arheologije imaju oprilike upoznati se s arheološkim materijalom pronađenim u antičkoj metropoli.
Član je Odbora međunarodnog udruženja za grčku i latinsku epigrafiju - AIEGL (Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fotogrametrija u epigrafiji i arheologiji Voditelj
2020 - 2023 Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Epigrafija
 • Rimska arheologija
 • Latinski jezik
 • Rimska provincija Dalmacija
 • Salona
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (AIEGL) (Član odbora)
 • Književni krug Split, Split (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2014. The Century of the brave. Roman conquest and indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. Illyrica antiqua II - in honorem Duje Rendić-Miočević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Muzej grada Šibenika (međunarodni, znanstveni)
 • 2012. Géza Alföldy, Ilirik i Dalmacija, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tusculum: časopis za solinske teme, Javna ustanova u kulturi Zvonimir ,Solin (Član uredničkog odbora)
 • Tusculum: časopis za solinske teme, Javna ustanova u kulturi Zvonimir ,Solin (Član uredničkog odbora)
 • Tusculum: časopis za solinske teme, Javna ustanova u kulturi Zvonimir ,Solin (Član uredničkog odbora)
 • Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Arheološki muzej u Splitu ,Split (Član uredničkog odbora)