Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
po dogovoru mailom
Soba
B 312
Telefon
00 385 1 4092 097
E-mail
adobric@ffzg.hr

Arnalda Dobrić rođena je 18. srpnja 1975. u Zagrebu. Osnovnu školu i 2. gimnaziju završila je u Zagrebu. Obranivši diplomski rad pod naslovom “Sistem grešaka prezbiakuzičara” 1999. g. završila je studij engleskog jezika i književnosti i fonetike. Prvi stupanj Verbotonalnog seminara završila je 1999.g. u Poliklinici SUVAG. Usavršavala se na različitim jednodnevnim seminarima iste tematike. Slobodni studij portugalskog jezika i književnosti završila je 2010. g. Od 2000. do 2011. na poslijediplomskom je znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Kvalifikacijski rad pod naslovom “Prepoznavanje govornika na temelju govora” obranila je 2008., a doktorski rad pod naslovom “Funkcionalna mozgovna asimetrija triju tipova dvojezičnih govornika” 28.11.2011. U rujnu 2004. bila je na jednomjesečnoj ljetnoj stipendiji Instituta Camoes na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu na usavršavanju portugalskog jezika. 2010. g. boravila je u Bragi u Portugalu na tromjesečnoj istraživačkoj stipendiji Instituta Camoes gdje je u CEHUM-u Sveučilišta Minho radila na doktoratu. Od 1. veljače 2004. radi kao znanstveni novak na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma voditeljice prof. dr. sc. Vesne Mildner. Istodobno na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao asistentica i sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2004/2005. Od 2011. viša je asistentica na Odsjeku za fonetiku. Od 2000. do 2004. tajnica je časopisa Strani jezici. Objavila je nekoliko znanstvenih radova te radovima u koautorstvu ili aktivno sudjelovala na preko 15 domaćih i inozemnih skupova. Aktivno se služi hrvatskim (materinski), engleskim, portugalskim, talijanskim te francuskim jezikom. Pasivno se služi ruskim, slovenskim i latinskim jezikom.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Znanstveni projekti

Znanstvena novakinja
2004. - 2006. Neurolingvistički aspekti bilingvizma (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Mildner)
2007. - 2014. Neurolingvistički aspekti bilingvizma (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Mildner)
2016. - 2017. Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; voditeljica; doc. dr. sc. Arnalda Dobrić)
2017. - 2021. CROCO (KROKO) (Hrvatska naklada za znanost; voditelj: doc. dr. sc. Marko Liker)Sudjelovanje na znanstvenim skupovima (s izlaganjem)

1. Savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj " izazovi na početku XXI. stoljeća, Opatija, 2000.
2. 1. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Glas/Voice, Opatija, Hrvatska, 2001.
3. Savjetovanje Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici", Opatija, Hrvatska, 2001.
4. 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, Spain, 2003.
5. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, 2004.
6. 19. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Jezik i mediji – jedan jezik: više svjetova, Split, Hrvatska, 2005.
7. Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, 2007.
8. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turkey, 2008.
9. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, Hrvatska, 2010.
10. Četvrti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski kao drugi i strani jezik (IV. HIDIS), Zagreb, Hrvatska, 2012.
11. Simpozij posvećen 80. godini života prof. dr. sc. Marije Pozojević-Trivanović, Zagreb, 2012.
12. Osmi Međunarodni znanstveno-stručni simpozij verbotonalnog sistema“ – 100. obljetnica rođenja akademika Petra Guberine, Zagreb, Hrvatska, 2013.
13. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Speech and Language 2013, Belgrade, Serbia.
14. Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, Hrvatska, 2013.
15. International Workshop on Cross-Language Speech Perception, Braga, Portugal, 2014.
16. XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja , Zagreb, Hrvatska, 2014.
17.OSTALA ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

Recenzije članaka
Članci u časopisu Govor
Znanstveno-stručna monografija VIII. Međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema, 2014.


Članica uredništava znanstvenih i stručnih časopisa
Od 2000. do 2004. godine tajnica uredništva časopisa Strani jezici


Organizacija i/ili članstvo u organizacijskim i programskim odborima konferencija
 Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, prosinac, 2004.
 Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, prosinac, 2007.
 Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb: prosinac, 2010.
 Simpozij posvećen 80. godini života prof. dr. sc. Marije Pozojević-Trivanović, Zagreb, prosinac, 2012.
 Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, prosinac, 2007.
POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

Popis znanstvenih radova
1. Dobrić, A. (2002) Elektronička pomagala u nastavi stranih jezika. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća" (Ur. D. Stolac, N. Ivanetić, B. Pritchard), Zagreb-Rijeka, 115-122.
2. Dobrić, A. i Mildner, V. (2003) Određivanje antropometrijskih i sociometrijskih karakteristika na temelju govora. Glas/Voice. (Ur. G. Varošanec Škarić), 34-38.
3. Mildner, V. i Dobrić, A. (2003) Uspješnost pamćenja i prepoznavanja govornika. Zbornik Savjetovanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici" (ur. D. Stolac, N. Ivanetić, B. Pritchard), Zagreb-Rijeka, 489-496.
4. Dobrić, A. i Mildner, V. (2003). Influence of Time on the Success of Speaker Identification. Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences (Eds. M.-J. Sole, D. Recasens and J. Romero), 1615-1617.
5. Dobrić, A. i Mildner, V. (2007). Pamtimo li bolje okom ili uhom?, Govor, 24, 1, 31-40.
6. Dobrić, A. (2010) Kratkoročno pamćenje glasova govornika. U: Proizvodnja i percepcija govora. (Ur. V. Mildner i M. Liker). Zagreb, 161-166.
7. Dobrić, A. (2012) Lateralizacija jezičnih funkcija u odraslih višejezičnih govornika mjerena dihotičkim slušanjem. Govor, 29, 2, 121-148.
8. Dobrić, A. and Bićanić, J. (2013). Palatal lateral approximant /ʎ/ as one of the main troublemakers in learning Croatian as L2. Proceedings of Speech and Language 2013 – 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language (Eds. M. Sovilj and M. Subotić), 279-285.
9. Dobrić, A. and Bićanić, J. (2013). Verbotonal method in modern practice – phonetic correction of palatal lateral approximant /ʎ/. (Eds. S. T. Jovičić, M. Subotić and M. Sovilj). In Verbal communication research – Interdisciplinary research II, 303-318. Beograd: IAAC and IEPSP.
10. Dobrić, A. (2014). Bezvremenost i svevremenost cjeline kod da Vincija i Guberine. U A. Dulčić (ur.) Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma, 63-68. Zagreb: Poliklinika SUVAG.

Prikazi i stručni radovi
1. Dobrić, A. i Vlašić, J. (2005). Prikaz 19. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova, Split, do 19. do 21. svibnja 2005. godine. Govor, 22,173-174.
2. Dobrić, A. (2010). Prikaz 1. barcelonske ljetne škole o bilingvizmu i multilingvizmu, Barcelona, Španjolska, od 7. do 10. rujna 2009. godine. Govor, 27, 79-80.
3. Dobrić, A. (2011). Prikaz 7. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Zagreb, Hrvatska, od 9. do 11. prosinca 2010. godina. Govor, 28, 169-170.
4. Dobrić, A. (2013). Prikaz konferencije Speech and Language 2013, Beograd, Srbija, od 25. do 26. listopada 2013. Govor, 30, 171-172.
5. Jonell, L. (2009). Emmy i nevjerojatni Štakor Stiskavac. Zagreb: Algoritam. Prijevod s engleskog: Arnalda Dobrić


Sažeci radova prezentiranih na skupovima objavljeni u zbornicima sažetaka
1. Dobrić, A. i Vlašić, J. (2004). Usporedba slušnog i vidnog pamćenja teksta. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, prosinac 2004, str. 29.
2. Dobrić, A. (2007). Kratkoročno pamćenje glasova govornika. Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, prosinac 2007, str. 51.
3. Dobrić, A. i Mildner, V. (2008) Pronunciation of young children with cochlear implants. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. Istambul, Turkey, June, 2008, p. 78.
4. Mildner, V., Tomić, D. and Dobrić, A. (2012). Short-term memory in hearing-impaired and hearing children between 13 and 15 years of age. 14th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. Cork, Ireland, p. 125.
5. Dobrić, A. (2012). Je li važno grlimo li lude ili ljude? Četvrti znanstveni skupa s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, Hrvatska, str. 26.
6. Dobrić, A. (2013.) Bezvremenost i svevremenost cjeline kod da Vincija i Guberine. VIII. Međunarodni znanstveno-stručni simpozij verbotonalnog sistema „Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma“ – 100. obljetnica rođenja akademika Petra Guberine, Zagreb, Hrvatska.
7. Dobrić, A. and Bićanić, J. (2013). Palatal lateral approximant /ʎ/ as one of the main troublemakers in learning Croatian as L2. Speech and Language 2013, Belgrade, Serbia, p. 26-27.
8. Dobrić, A. i Mildner, V. (2013). Dihotičko slušanje na materinskom i stranom jeziku. Knjiga sažetaka Istraživanja govora – Osmog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvatska, p. 49.
9. Dobrić, A. (2014). Verbotonal method in phonetic correction of palatal lateral approximant /ʎ/. International Workshop on Cross-Language Speech Perception, Braga, Portugal, p. 6-7.
10. Dobrić, A. (2014). Dobar izgovor u stranom jeziku – nužnost ili nepotreban napor? HDPL, Zagreb, Hrvatska, p. 25.
11. Mildner, V. and Dobrić, A. Dependance of the McGurk effect on age and hearing status. 15th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. Stockholm, Sweden, June, 2014, p. 89.


Održana javna predavanja
Hrvatsko filološko društvo - Odjel za fonetiku
Zagrebački lingvistički krug


Znanstvena i stručna društva
 Hrvatsko filološko društvo (članica predsjedništva Odjela za fonetiku od 2008. do 2012.)
 Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA)
 International Phonetic Association (IPA)

NASTAVNA DJELATNOST
Pred-diplomski studij - izvoditeljica dijela ili cijelog kolegija
 Slušanje i govor (vježbe)
 Fonetska korekcija izgovora (predavanja i vježbe)
 Razvoj govora (seminar)
 Fonetika i fonologija (predavanja)
 Opća fonetika za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (vježbe)Diplomski studij - izvoditeljica dijela ili cijelog kolegija

 Fonetika i fonologija (predavanja)
 Slušni poremećaji i metodika slušne rehabilitacije (predavanja; od ljetnog semestra ak. g. 2012./2013.)
 Fonetska korekcija za studente nastavničkog modula svih studijskih grupa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (predavanja i vježbe)


Doktorski studij

Seminar na Doktorskom studiju lingvistike