Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
srijedom 13:15-14:15
Soba
F 330
Telefon
01/4092312
E-mail
ddlabas@ffzg.hr

Mr. sc. Dubravka Dubravec Labaš rođena 17. studenoga 1967. godine u Cubincu, općina Križevci, viša je lektorica na Katedri za talijanski jezik pri Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na istome fakultetu 1992. diplomirala je francuski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost, obranila znanstveni magistarski rad pod naslovom Poetika Grazie Deledde (2003.) te obranila doktorsku disertaciju i stekla akademski stupanj doktora znanosti (2019.)

Nakon diplomiranja radi kao prevoditeljica u Centru za ljudska prava pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1993. do 2003. zaposlena kao profesorica talijanskoga jezika u Školi za strane jezike ”Sova” – Varšavska 14.
Od ak. god. 2003/04. radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za talijanistiku. U zvanje višeg lektora izabrana je 1. ožujka 2005. te je od tada u stalnom radnom odnosu na istom odsjeku.
Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i obranjeno više od 20 završnih radova na preddiplomskom studiju talijanistike.

Od 2005. do 2008. te ponovno od 2019. godine članica je Stručnog povjerenstva (znanstvena i metodička procjena) MZOŠ-a za školske udžbenike i priručnike.
Od ožujka 2007. sudjeluje kao istraživač (matični broj znanstvenika: 200050) na projektu Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu (šifra projekta pri MZOŠ: 130-1300869-0635).
Godine 2010. dodijeljena joj je talijanska Književna nacionalna nagrada „Grazia Deledda“ za rad Grazia Deledda i „mala rimska avangarda“ u kategoriji „Studije o Deleddi“.
Ak. god. 2010/11. na poziv Odsjeka za komparativnu kulturologiju Sveučilišta za strance u Perugi održala je dva predavanja o Graziji Deleddi.
Od listopada 2009. do listopada 2013. članica je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.
Ak. god. 2018./19. i 2019./20. članica je Vijeća Filozofskoga fakulteta kao predstavnica lektora i viših lektora.

Višestruko se usavršavala na seminarima za nastavnike talijanskog jezika u domovini i inozemstvu. Bila je stipendistica (1994.-1995.) Švicarskog instituta u Rimu čija je doživotna članica.
Predavala je na Sveučilištu za strance u Perugi (ak. god. 2010/11.) i na Katoličkom sveučilištu Pázmány Péter u Budimpešti (ak. god. 2016./17.)

Prevodi s talijanskog i na talijanski jezik stručne i književne tekstove, tekstove s područja povijesti i povijesti umjetnosti, religije, ekonomije.
Osim francuskim i talijanskim, služi se engleskim jezikom i njemačkim jezikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Hrvatsko-talijanski jezični dodiri: standardni jezik i dijalekti Suradnik

Ključni istraživački interes
  • talijanski jezik i kultura
  • književna imagologija
  • glotodidaktika
  • udžbenici stranih jezika
Članstva u akademijama
  • Istituto Svizzero di Roma (doživotno članstvo)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član )
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jezici i svjetovi (2021), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (-, -)
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
  • 2010. Talijanska književna nacionalna nagrada „Grazia Deledda“ za rad Grazia Deledda i „mala rimska avangarda“ u kategoriji „Studije o Deleddi“.

Opis znanstvene djelatnosti
Knjiga:
Grazia Deledda e la “piccola avanguardia romana”, Carocci, Rim, 2011, 159 stranica (ISBN: 978-88-430-6066-5)

Znanstveni i stručni radovi:

Eterostereotipi e autostereotipi sugli italiani nei manuali di lingua italiana per gli studenti del Dipartimento di italianistica di Zagabria u Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), uredili: Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Filipin, Vinko Kovačić, FF-press, Zagreb, 2014., str. 331-341 (ISBN: 978-953-175-539-9)

Neki vidovi kulturno-civilizacijskih elemenata u Jernejevim gramatikama u Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.). Filozofski fakultet, Zagreb, 13. – 14. studenoga 2009., uredili Maslina Ljubičić, Ivica Peša Matracki, Vinko Kovačić, Zagreb: Filozofski fakultet, FF-press, 2012., pp – 371-378 (ISBN: 978-953-175-421-7)

In Croazia si scopre il mondo di “Cosima” u “Le Storie. Rivista di storia, scienza, letteratura, arte, antropologia, cultura e medicina”, str. 86-88, I (2011) (ISSN 609613-462122)

Verizam Grazie Deledde , „Književna smotra“, Časopis za svjetsku književnost, Godište XXXIX/2007, Broj 143 (1), str. 51-61 (ISSN 0455-0463; UDK 82/899)

Mitovi i legende u djelima Grazie Deledde, Riječ, 2006. god. 12, sv. 2, str. 121-126 (ISSN 1330-917X)

Ciklovitost i epigrafizam u djelu Margherite Guidacci, “Dubrovnik”, Časopis za književnost i znanost, br. 4, 1999., str. 117-141 (ISSN 0353-8559)

Talijanski prijevod Kalnovečkih razgovora i Kalinovčana Ivana Goluba, Đurđevečki zbornik, V povodu 70 obletnice živlejna Đuke Tomerlina – Picoka, Đurđevac, 1996., str. 343-349 (ISBN 953-96903-0-7)