Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 9 do 11 sati
Soba
B112
Telefon
014092075
E-mail
ddukic@ffzg.hr

Rođen u Zadru 1964. godine. Diplomirao komparativnu književnost i povijest na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu magistrirao 1993 i doktorirao 1998. Od 1989. do 1993. radio u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, a od zimskog semestra 1993/1994. zaposlen na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1999. do 2001. bio lektor hrvatskog jezika na Sveučilištu u Bonnu. Dobio je nekoliko stipendija za istraživački i nastavnički rad na stranim sveučilištima, među kojima i Herderovu stipendiju (Sveučilište u Beču, akademska godina 1991/1992) te Humboldtovu stipendiju (Institut za slavensku filologiju, Sveučilište u Münchenu, akademska godina 2005/2006). Bio je voditelj projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (2007–2013). Glavni je urednik časopisa "Umjetnost riječi".

- znanstveno-istraživačka stipendija Zaklade Alexander von Humboldt, Universität München, Institut für Slavische Philologie (2005/2006);
- voditelj znanstvenoistraživačkog projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (2007-2013, MZOS, br. 130-1301070-1056);
- suorganizacija međunarodnih znanstvenih skupova: Imagology Today: Achievements, Challenges, Perspectives (Zagreb, 2.–4. rujna 2009); History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe (Zadar i Nin, 22.–24. ožujka 2012);
- glavni urednik časopisa "Umjetnost riječi" (od 2013)
- suradnja na FP-7 projektu "SPECTRESS – Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties" (2014-2017), studijski boravak na Sveučilištu u Sao Paulu (ožujak - svibanj 2016).