Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
srijedom 14-15h
Soba
C-126
Telefon
4092-164
E-mail
fdulibic@ffzg.hr

Dr. sc. Frano Dulibić, red. prof. Rođen u Zagrebu 1961. godine, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju te diplomirao povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1991. do 1993. godine zaposlen je na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Od 1993. godine radi na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje drži predavanja i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti. Od iste godine predaje i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu za studente pedagoškog, a potom i restauratorskog smjera. Magistrirao je 1997. a doktorirao 2002. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 2016. godine. Od 2004. do 2006. godine bio je pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti. Od 2006. godine voditelj je Katedre za metodiku nastave povijesti umjetnosti. Od 2003. godine predaje izborne predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju (Ilustracija u Hrvatskoj, Slikarstvo i kiparstvo srednje Europe, Povijest karikature u Hrvatskoj, Metode istraživanja slikarstva i kiparstva moderne). Od iste godine predaje i na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti. Stipendiju za stručno usavršavanje pod nazivom History and Theory of Art After the Cultural Turn koristio je 2001. godine u Budimpešti na Central European University, a stipendiju Goethe instituta 2004. godine u Berlinu. U sklopu Erasmus+ programa održao predavanja na Sveučilištu u Lundu, Švedska (studeni 2016.). Objavljuje znanstvene i stručne radove, sudjeluje na simpozijima, kao suradnik od 1999. godine suradnik je na znanstvenim projektima (Slikarstvo i kiparstvo od 16. – 20. stoljeća, vod. Ivanka Reberski, Hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu vod. Zvonko Maković, Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne, vod. Zvonko Maković; Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti, vod. Božena Vranješ Šoljan, Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (od kraja 18. stoljeća do 1945., voditelj dr. sc. Dragan Damjanović). Od 1999. – 2007. suradnik je Allgemeines Künstlerlexikona (K. G. Saur Verlag). Godine 2014. imenovan je za člana skupine stručnjaka za evaluaciju studijskih programa od Vijeća Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju za Univerzu v Ljubljani. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti (od 2012.-2016.). Istražuje hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća, povijest karikature, ilustracije, plakata, stripa i skulpturu u javnom prostoru. Održava javna predavanja, organizira tribine i radi izložbe. Objavio je knjige „Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940.“ (2009.), „Oto Reisinger“ (2008.), „Slikarstvo Vladimira Varlaja“ (2011.) i „Omer Mujadžić (2015.).

Suradnik na znanstvenim projektima:
Slikarstvo i kiparstvo XVI. - XX. stoljeća (voditeljica dr. sc. Ivanka Reberski, 1999. - 2002.)
Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskom kontekstu (voditelj dr. sc. Zvonko Maković, 2002. - 2006.)
Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (voditelj prof. dr. sc. Zvonko Maković, 2006.- 2009.),
Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti (voditeljica prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan 2006. - 2009.),
Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945), voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović (2014.- 2017.)

Mentor jedne obranjene disertacije te radi s pet doktoranata.
Sudjelovao na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Napisao tridesetak recenzija znanstvenih radova, zbornika i monografija za znanstvene časopise i izdavače.

Istražuje hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća, povijest karikature, ilustracije, plakata, stripa i skulpturu u javnom prostoru. Održava javna predavanja, organizira tribine i radi izložbe. Objavio je više znanstvenih radova i knjige „Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940.“ (2009.), „Oto Reisinger“ (2008.), „Slikarstvo Vladimira Varlaja“ (2011.) i „Omer Mujadžić" (2015.).