Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
petkom od 11:30 do 12:30h
Soba
F-332
Telefon
01/4092314
E-mail
nzupanov@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine diplomirala je engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike završila je 2012. obranom doktorske disertacije „Sredstva kohezije teksta u talijanskom jeziku: deiksa i anafora“. Od 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike, tekstne lingvistike i sociolingvistike.


Opis znanstvene djelatnosti
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277794