Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
petkom od 14 do 15 sati
Soba
F-328
Telefon
01/4092-315
E-mail
ifranic1@ffzg.hr

Rođena 1970. u Dubrovniku. Diplomirala 1995. francuski jezik i književnost te ruski jezik i književnost. Magistrirala 2002. g., doktorirala 2005. godine.
Od 2009. godine djeluje na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanju docenta, od 2015. izvanrednoga profesora te od 2021. u zvanju redovitoga profesora.
Znanstveni interesi obuhvaćaju polja opće i francuske lingvistike, glotodidaktike i leksikografije.
Članica je uredništava znanstvenih časopisa Vestnik za tuje jezike i Suvremena lingvistika. Bila je dopredsjednicom Organizacijskoga odbora međunarodnih znanstvenih skupova Francontraste (2010., 2013. i 2016.).
Obnašala je dužnost prodekanice za studijske programe Filozofskoga fakulteta te dužnosti pomoćnice ministra znanosti i obrazovanja i državne tajnice.
Bila je članicom Povjerenstva za dodjelu rektorove nagrade i Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2012. godine nositeljica je francuskoga odličja Chevalier dans l'Ordre des palmes académiques.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • opća i francuska sintaksa
  • opća i povijesna leksikografija
  • usvajanje drugoga jezika
  • metodika nastave francuskoga jezika
  • francuski jezik za akademske namjene
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Kroatologija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član Uredničkoga savjeta)
  • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Vestnik za tuje jezike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)