Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
ponedjeljak, 14:30-15:30, putem e-maila, Zoom (uz prethodni dogovor)
Soba
B-223
Telefon
4092-121
E-mail
tfuderer@ffzg.hr

Rođena je u Ukrajini, gdje je 1998. završila Višu pedagošku školu I. Franko. Godine 2002. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je Ukrajinski jezik i književnost te Ruski jezik i književnost.
Godine 2009. obranila je disertaciju pod naslovom „Sociolingvistički fenomen suržyka“.
Od 2002. do 2005. radila je na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti kao vanjska suradnica u svojstvu lektorice za ukrajinski jezik.
Od listopada 2005. do prosinca 2013. bila je suradnica na znanstvenom projektu „Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim“ na čelu s prof. dr. sc. Dubravkom Sesar.
U ožujku 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za ukrajinski jezik i književnost, u srpnju 2015. – u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u lipnju 2021. – znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Na studiju ukrajinskog jezika i književnosti održava nastavu iz kolegija „Sintaksa ukrajinskoga jezika 1“ i „Sintaksa ukrajinskoga jezika 2“, „Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika“, „Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika“, „Funkcionalni stilovi i prevođenje“ te „Prevođenje književnih tekstova“.
Od 2010. članica je uredništva časopisa „Jezik i društvo“ / „Mova i suspil'stvo“, koji izdaje Nacionalno sveučilište Ivana Franka u Lavovu, Ukrajina.
Za razdoblje 2019.-2022. imenovana je za člana znanstvenog savjeta serije „Jezik u pograničju“ / „Język na Pograniczach“, čiji je izdavač Institut za slavistiku Poljske akademije znanosti, Varšava, Poljska.
Bavi se sociolingvističkim, sintaktičkim, ortografskim i translatološkim temama.
Stalni je sudski tumač za ukrajinski i ruski jezik od 2002. Prevodi prilikom uzajamnih posjeta službenih hrvatskih i ukrajinskih izaslanstava.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji Voditelj
2017 - 2020 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji
2017 - 2021 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji Suradnik

Ključni istraživački interes
 • sociolingvistika
 • ukrajinsko-ruski jezični dodiri
 • poredbena sintaktologija
 • teorija prevođenja
 • ukrajinska ortografija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Udruga hrvatskih ukrajinista (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. VIII Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar”jeriv: osvita, nauka, kul’tura, Nacionalno sveučilište zrakoplovstva U Kyjivu (Ukrajina); Bjelorusko državno sveučilište (Minsk, Bjelorusija); Gesellschaft für Deutsche Sprache (Wiesbaden, Deutschland); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska) (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Język na Pograniczach, Instytut Slawistyki Polskiej akademii nauk ,Varšava, Poljska (član znanstvenog savjeta)
 • Język na Pograniczach, Instytut Slawistyki Polskiej akademii nauk ,Varšava, Poljska (član znanstvenog savjeta)
 • Język na Pograniczach, Instytut Slawistyki Polskiej akademii nauk ,Varšava, Poljska (član znanstvenog savjeta)
 • Język na Pograniczach, Instytut Slawistyki Polskiej akademii nauk ,Varšava, Poljska (član znanstvenog savjeta)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
 • Mova i suspilʼstvo, Lavovsko nacionalno sveučilište Ivana Franka ,L'viv, Ukrajina (urednički odbor)
Nagrade i priznanja
 • 2018. Priznanje Nacionalnog sveučilišta Tarasa Ševčenka u Kyjivu (Ukrajina) za doprinos u pripremi visokokvalificiranih stručnjaka u području ukrajinistike, jačanje znanstvenih i kulturnih veza između Ukrajine i Hrvatske
 • 2017. Priznanje Predsjednika Vlade Ukrajine Volodymyra Grojsmana za jačanje znanstvene suradnje između Ukrajine i Republike Hrvatske

Opis znanstvene djelatnosti
DOKTORSKA DISERTACIJA – NEOBJAVLJENI RAD

1. Sociolingvistyčnyj fenomen suržyku (Соціолінгвістичний феномен суржику), Filozofski fakultet, Zagreb 2009, 263 str.

ZNANSTVENE KNJIGE – MONOGRAFIJE

1. Movna stratyfikacija sučasnogo ukrajins’kogo suspilʼstva (Мовна стратифікація сучасного українського суспільства), Geneza, Kyjiv, 2013, 298 str.; ISBN 978-966-11-0403-6.
2. Ukrajins’ka mova jak cinnist’: pokolinnjevyj aspekt (Укрaїнськa мовa як цінність: поколіннєвий aспект), Art Economy, Kyjiv, 2020, 240 str.; ISBN 78-617-7805-16-7.

UREDNIČKE KNJIGE – ZBORNICI ZNANSTVENIH RADOVA

1. Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, FF press, Zagreb, 2016, 307 str.; ISBN 978-953-175-590-0 (suuredništvo s dr. sc. Željkom Čelić).
2. Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina / Ukrajinistyka v Zagrebs’komu universyteti: 20 rokiv, FF press, Zagreb, 2018, 432 str.; ISBN 978-953-175-686-0 (suuredništvo s dr. sc. Željkom Čelić).

ZNANSTVENI RADOVI

Izvorni znanstveni radovi kategorije a1

1. Movna polityka v Ukrajini ta Horvatiji v posttotalitarnyj period (Мовна політика в Україні в посттоталітарний період), Komparatyvni doslidžennja slov”jansʼkyh mov ta literatur: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, ur. Ju. Bulahovsʼka, Kyjivsʼkyj nacional’nyj universytet imeni Tarasa Ševčenka, Kyjiv, br. 7, 2008, str. 245-253; ISSN 2075-437X, zbornik VAK od 20. rujna 2007., br. 2-05/7.
2. Suržyk u svitli Teoriji movnogo standartu Dalibora Brozovića (Суржик у світлі Теорії мовного стандарту Далібора Брозовича), Komparatyvni doslidžennja slov”jansʼkyh mov ta literatur: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo (Juvilejnyj vypusk do 120-riččja z dnja narodžennja), ur. J. Bulahovs’ka, Kyjivsʼkyj nacional’nyj universytet imeni Tarasa Ševčenka, Kyjiv, 2008, str. 196-203; ISSN 2075-437X, zbornik VAK od 20. rujna 2007., br. 2-05/7.
3. Suržyk u konteksti movnoji osvity (Суржик у контексті мовної освіти), Ukrajins’ka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah, Kyjiv, br. 4 (67), 2008, str. 41-47; časopis VAK od 15. siječnja 2000., br. 1-5/1.
4. Javyšče suržyku v movoznavčyh doslidžennjah (Явище суржику в мовознавчих дослідженнях), Boryst(f)en, Dnipropetrovs’k, br. 7 (205), 2008, str. 23-26; časopis VAK od 9. lipnja 1999., br. 1-05/7, od 9. travnja 2008., br. 1-05/4.
5. Terminologično-ponjattjeva sutnist’ suržyku (Термінологічно-поняттєва сутність суржику), Ukrajinsʼka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah, Kyjiv, br. 6 (69), 2008, str. 114-118; časopis VAK od 15. siječnja 2000., br. 1-5/1.
6. Kvalifikacijni oznaky suržyku krizʼ pryzmu movnyh kontaktiv (Кваліфікаційні ознаки суржику крізь призму мовних контактів), Naukovyj visnyk Hersons’kogo deržavnogo universytetu. Serija: Lingvistyka, Herson, br. 7, 2008, str. 172-179; ISSN 2413-3337 (Tisak); ISSN 2663-2748 (Online), časopis VAK od 19. studenog 2005., br. 2-05/1.
7. Teorija movnogo standartu Dalibora Brozovića jak osnova vyznačennja suržyku j trasjanky (Теорія мовного стандарту Далібора Брозовича як основа визначення суржику й трасянки), Sociolingvistyčni studiji, ur. L. Stavytska, Vydavnyčyj dim Dmytra Burago, Kyjiv, 2010, str. 268-273; ISBN 987-966-489-054-7.
8. Movna sytuacija Ukrajiny v kategorijah koncepciji Kloda Ažeža (Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа), Mova i suspilʼstvo, ur. H. Matsyuk, Lʼvivs’kyj nacionalʼnyj universytet imeni Ivana Franka, L’viv, br. 2, 2011, str. 62-71; ISSN 2227-5525.
9. Gramatyčni transformaciji pry hudožnʼomu perekladi prozy z horvats’koji movy na ukrajins’ku (Граматичні трансформації при художньому перекладі прози з хорватської мови на українську), Komparatyvni doslidžennja slov”jans’kyh mov i literatur: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, ur. O. Palamarčuk, Kyjivsʼkyj nacional’nyj universytet imeni Tarasa Ševčenka, Kyjiv, br. 15, 2011, str. 261-275; ISSN 2075-437X, zbornik VAK od 14. travnja 2010., br. 1-05/3.
10. Popytka reformirovanija ukrainskogo pravopisanija konca XX v.: sociolingvističeskij aspekt (Попытка реформирования украинского правописания конца XX в.: социолингвистический аспект), Sbornik dokladov meždunarodnoj internet-konferencii Dvesti let so dnja roždenija akademika I. Sreznevskogo, ur. O. Lukin, Jaroslavskij gosudarstevennyi pedagogičeskii universitet, Jaroslavlʼ, 2012, str. 160-165; ISBN 978-5-87555-785-9.
11. Peregljad pravopysnoji normy ukrajins’koji movy jak vyjav restandartyzaciji (Перегляд правописної норми української мови як вияв рестандартизації), Mova i suspil’stvo. Lʼvivs’kyj nacionalʼnyj universytet imeni Ivana Franka, L’viv, br. 4, 2013, str. 146-151; ISSN 2227-5525.
12. Dvi movni real’nosti – ukrajinsʼka i horvats’ka – u dzerkali sociolingvistyčnyh ta lingvonaciosociologičnyh parametriv (Дві мовні реальності – українська й хорватська – у дзеркалі соціолінгвістичних і лінгвонаціосоціологічних параметрів), Komparatyvni doslidžennja slov”jans’kyh mov i literatur pam”jati akademika Leonida Bulahovsʼkogo, ur. O. Palamarčuk, Kyjivsʼkyj nacional’nyj universytet imeni Tarasa Ševčenka, Kyjiv, br. 22, 2013, str. 165-175; ISSN 2075-437X (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić), zbornik VAK od 4. travnja 2010., br. 1-05/3.
13. U dzerkali movy: social’ni harakterystyky nosija suržyku (na materiali sučasnoji ukrajins’koji prozy) (У дзеркалі мови: соціальні характеристики носія суржику (на матеріалі сучасної української прози), Mandrivec’, Ternopil’, br. 6, 2014, str. 71-75; ISSN 1817-5716, časopis VAK od 14. travnja 2010., br. 1-05/3.
14. K probleme sovremennogo ukrainskogo pravopisanija (К проблеме современного украинского правописания), Slavjane i Central’naja Evropa: jazyki, istorija, kulʼtura, ur. E. Kovtun, S. Skorvid, D. Poljakov, K. Cimbaev, Polimedia, Moskva, 2015, str. 144-151; ISBN 978-5-89180-106-6, zbornik s međunarodnom recenzijom.
15. Problema movnoji stratyfikaciji suspil’stva v sučasnij sociolingvistyci (Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці), Ukrajinsʼka mova, Nacional’na akademija nauk Ukrajiny, Instytut ukrajins’koji movy, Kyjiv, 2015, br. 1 (53), str. 60-70; ISSN 1682-3540, časopis VAK od 14. travnja 2010., br. br. 1-05/3.
16. Vidbyttja stratyfikacijnoji stuktury ukrajins’kogo suspilʼstva v metaforyčnyh nominacijah vlady (na materialah sučasnoji prozy) (Відбиття стратифікаційної структури українського суспільства в метафоричних номінаціях влади (на матеріалах сучасної прози)), Naukovi zapysky Kirovograds’kogo deržavnogo pedagogičnogo universytetu imeni Volodymyra Vynnyčenka, Serija: Filologični nauky (movoznavstvo), ur. V. Lysenko, Kirovogradsʼkyj deržavnyj pedagogičnyj universytet imeni Volodymyra Vynnyčenka, Kirovograd, br. 137, 2015, str. 551-558, ISBN 978-617-7197-12-5, zbornik VAK od 10. ožujka 2010., br. 1-05/2.
17. Opozycija „svij – čužyj“ jak semantyčna osnova metaforyzaciji socialʼnyh javyšč (na materiali sučasnoji ukrajins’koji prozy) (Опозиція „свій – чужий“ як семантична основа метафоризації соціальних явищ (на матеріалі сучасної української прози)), Naukovyj visnyk Hersonsʼkogo deržavnogo universytetu, Serija: Lingvistyka, Herson, br. 23, 2015, str. 62-68; ISSN 2413-3337 (Tisak); ISSN 2663-2748 (Online), časopis VAK od 10. ožujka 2010., br. 1-05/2.
18. Zistavne vykladannja syntaksysu ukrajins’koji i rosijsʼkoji mov u horvatomovnij audytoriji jak čynnyk zistavnoji syntaktologiji (Зіставне викладання синтаксису української і російської мов у хорватомовній аудиторії як чинник зіставної синтактології), Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar”jeriv: osvita, nauka, kul’tura, Zbirnyk naukovyh prac’, ur. A. Gudmanian, O. Kovtun, Agrar Media Grup, Kyjiv, 2016, str. 278-285; ISBN 978-617-646-375-7 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić), zbornik s međunarodnom recenzijom.
19. Symvolika ornitonima „kačka“ v ukrajinsʼkij literaturi (na materiali vybranyh tvoriv) (Символікa орнітонімa „кaчкa“ в укрaїнській літерaтурі (нa мaтеріaлі вибрaних творів)), Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, ur. M. Baer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznanj, 2019, str. 63-72; ISBN 978-83-232-3422-7; ISSN 1429-7612, zbornik s međunarodnom recenzijom.
20. Prestyž ukrajins’koji movy ta stavlennja do dvomovnosti za ocinkamy movciv riznyh vikovyh grup (Престиж української мови та ставлення до двомовності за оцінками мовців різних вікових груп), Visnyk Kyjivsʼkogo nacional’nogo lingvistyčnogo universytetu, Serija: Filologija, Kyjiv, vol. 22, br. 1, 2019, str. 173-181; ISSN 2415-7333 (Tisak); ISSN 2311-0821 (Online) (u suautorstvu s dr. sc. Oksanom Danylevsʼkom), časopis indeksiran u Scopusu, časopis AK od 12. prosinca 2015., br. 1328.
21. Vikovi ta pokolinnjevi vidminnosti v stavlenni do movy v sociolingvistyčnij tradyciji: ukrajinsʼka perspektyva (Вікові та поколіннєві відмінності в ставленні до мови в соціолінгвістичній традиції: українська перспектива), Visnyk Kyjivs’kogo nacionalʼnogo lingvistyčnogo universytetu, Serija: Filologija, Kyjiv, vol. 22, br. 2, 2019, str. 31-42; ISSN 2415-7333 (Tisak); ISSN 2311-0821 (Online), časopis AK od 12. prosinca 2015., br. 1328.
22. Dendronimi stranog podrijetla u ukrajinskom i hrvatskom jeziku (prilog ukrajinsko-hrvatskom glosaru dendronima), Drzewostan słowiański / Bear, Magdalena (ur.). Poznanj: Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu: Wydawnictwo naukowe, 2021, str. 63-74; ISBN 978-83-232-3851-5
23. Rusyfikacija ukrajins'kyh toponimiv u horvats'kij geografičnij terminologiji – tradyciji i novi tendenciji (Русифікація українських топонімів у хорватській географічній термінології – традиції і нові тенденції), Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar"jeriv: osvita, nauka, kul'tura. Zbirnyk naukovyh prac' / Kovtun, Olena (ur.). Kyjiv, 2020, str. 345-349; ISBN 978-617-7990-01-6 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić), zbornik s međunarodnom recenzijom.
24. Sociolingvistyčni aspekty doslidžennja movnogo konfliktu v Ukrajini / Соціолінгвістичні аспекти дослідження мовного конфлікту в Україні, Укрaїнськa мовa, 3, 2021, 79; str. 108-120; ISSN 1682-3540.
25. Teoretyčni ta metodologični zasady vprovadžennja innovacijnyh osvitnih tehnologij u pidgotovku zdobuvačiv vyščoji osvity (Теоретичні та методологічні засади впровадження інноваційних освітніх технологій у підготовку здобувачів вищої освіти ), Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти / Baranovska, Liliia ; Morska, Liliya (ur.), Bila Cerkva: TOV „Bilocerkivdruk“, 2022. str. 22-32; ISBN 978-617-8219-05-5 (u suautorstvu s dr. sc. Lilijom Baranovskom i Ephemiom Kharadze), kolektivna monografija s međunarodnom recenzijom.


Izvorni znanstveni radovi kategorije a2

1. Teorija standardnoga jezika D. Brozovića kao temelj u određivanju ukrajinskoga suržyka i bjeloruske trasjanke, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I, ur. D. Sesar, FF press, Zagreb, 2009, str. 121-129; ISBN 978-953-175-359-3.
2. Jezična situacija u Ukrajini: pogled izvana, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II, ur. D. Sesar, FF press, Zagreb, 2011, str. 85-96; ISBN 978-953-175-379-1.
3. Tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama, Zbornik radova Peti hrvatski slavistički kongres: međunarodni znanstveni skup, ur. M. Turk, I. Srdoč-Konestra, Rijeka, 2012, str. 103-113; ISBN 978-953-6104-83-3.
4. Modeli jazykovyh situacij v horvatskom, ukrainskom i russkom jazykah, Zbornik radova A tko to ide? / A hto tam idze? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, ur. M. Turk, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2013, str. 53-66; ISBN 978-953-169-258-8 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić).
5. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića Krađa s hrvatskoga jezika na ukrajinski, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III, ur. D. Sesar, FF press, Zagreb, 2013, str. 209-221; ISBN 978-953-175-446-0 (u suautorstvu sa studenticom Nikom Šimičić).
6. Do pytannja ukrajins’ko-horvatsʼkoji kyrylyčno-latynyčnoji transliteraciji (До питання українсько-хорватської кирилично-латиничної транслітерації), Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, ur. Ž. Čelić, T. Fuderer, FF press, Zagreb, 2016, str. 291-302; ISBN 978-953-175-590-0 (u suautorstvu sa studenticom Petrom Kovačec).
7. Zarez u hrvatskome, ruskome i ukrajinskome – norma i praksa na primjerima novinarsko-publicističkog stila, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015, Zadarski filološki dani VI, 2017, str. 109-126; ISSN 1846-4995 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić).
8. Jezik i motivi književnog djela kao izvor kulturnog identiteta u hrvatskoj percepciji – Puškin i Ševčenko u sociolingvističkoj analizi, zbornik radova Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina / Ukrajinistyka v Zagrebs’komu universyteti: 20 rokiv, ur. Ž. Čelić, T. Fuderer, FF press, Zagreb, 2018, str. 121-145; ISBN 978-953-175-686-0.
9. Suvremeno ukrajinsko i hrvatsko sintaktičko nazivlje – poredbeno gledište, Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, ur. N. Pintarić, I. Čagalj, I. Vidović Bolt, Srednja Europa, Zagreb, 2019, str. 73-81; ISBN 978-953-8281-04-4.
10. Hamletovska dimenzija ukrajinskoga jezičnog bitka, Hrvatska revija, 2022, str. 2; 3-8; ISSN 1334-2037 (Online); ISSN 1330-2493 (Tisak).


Pregledni znanstveni radovi kategorije a2

1. Paradoks jezične situacije u neovisnoj Ukrajini, Riječ, vol. 14, br. 1, 2008, str. 56-66; ISSN 1330-917X.
2. Veznici između morfologije i sintakse: od Kašića i Uževyča do najnovijih hrvatskih i ukrajinskih gramatika, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 7 održanoga u Zadru i Biogradu na Moru 22. i 23. rujna 2017, Zadarski filološki dani VII, 2019, str. 307-318; ISSN 1846-4995 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić).

STRUČNI RADOVI

Stručni članci (objavljeni u zborniku s međunarodnom recenzijom)

1. Pidgotovka ukrajinistiv u Zagrebs'komu universyteti u konteksti Bolons'kogo procesu / Підготовка україністів у Загребському університеті в контексті Болонського процесу // Rol' inozemnyh mov u sociokul'turnomu stanovlenni osobystosti / Kovtun, Olena (ur.). Kyjiv: Nacional'nyj aviacijnyj universytet, 2021, str. 156-163; ISBN 978-617-7595-89-1 (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić), zbornik s međunarodnom recenzijom.


Stručni članci (objavljeni u časopisu kategorije a2)

1. Kako ukrajinski govornici ovladavaju fonetikom i fonologijom hrvatskoga jezika, Strani jezici, vol. 33, br. 1/2, 2004, str. 183-188; ISSN 0351-0840 (Tisak); ISSN 2459-671X (Online).
2. Kako ukrajinski govornici usvajaju pojedine hrvatske vrste riječi, Strani jezici, vol. 33, br. 3/4, 2004, str. 375-393, ISSN 0351-0840 (Tisak); ISSN 2459-671X (Online).

Prikazi (objavljeni u časopisima kategorije a1)

1. Ruski nadimci i prišivci, Folia onomastica Croatica, br. 17, 2008, str. 223-226; ISSN 1330-0695 (Tisak); ISSN 1848-7858 (Online).
2. Frazeologija u suvremenoj ukrajinskoj publicistici, Fluminensia, vol. 23, br. 2, 2011, str. 184-188; ISSN 0353-4642 (Tisak); ISSN 1848-9680 (Online).

Prikaz (objavljen u časopisu kategorije a2)

1. Putovanje Ukrajinom: Prikarpatska Galicija, Croatica et Slavica Iadertina, vol. 14, br. 2, 2018, str. 531-533; ISSN 1845-6839 (Tisak); ISSN 1849-0131 (Online).

RAD U NEKATEGORIZIRANOM ČASOPISU

1. Stavlennja do movy i ščodenni bilingval’ni praktyky movciv riznyh vikovyh grup (Стaвлення до мови і щоденні білінгвaльні прaктики мовців різних вікових груп), Boryst(f)en, Dnipro, br. 6 (311), 2017, str. 8-13 (u suautorstvu s dr. sc. Oksanom Danylevs’kom).

NEOBJAVLJENO SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU

1. Rytoryčnyj analiz polityčnogo dyskursu periodu ukrajinsʼko-horvats’koji kryzy 2014 ‒ 2015 rr. (na materiali promov, komentarriv, oficijnyh zajav), XV Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, Kyjiv, Ukrajina, 2015, 21 str. – 1,78 araka (u suautorstvu s dr. sc. Gabrijelom Kišiček).


Prijevodi

1. Čobančić, Ukrajinske bajke, POP&POP, Zagreb, 2002, str. 109-113.
2. Šepava patkica, Ukrajinske bajke, POP&POP, Zagreb, 2002, str.103-108.
3. Telesić, Ukrajinske bajke, POP&POP, Zagreb, 2002, str. 115-123.

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1. Drugi znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 20. – 22. rujna 2007. – izlaganje na temu "Kategorije roda i broja u hrvatskome jeziku kroz prizmu ukrajinskoga govornika".
2. VII Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, Kyjiv, Ukrajina, 27. travnja 2007. – izlaganje na temu "Movna polityka v Ukrajini j Horvatiji v postotalitarnyj period".
3. XII. Međunarodni skup slavista u Opatiji, Opatija, 22. – 25. lipnja 2007. – izlaganje na temu "Paradoks jezične situacije u nezavisnoj Ukrajini".
4. Međunarodni lingvistički skup u Tuzli, BiH, 14. – 16. rujna 2007. – izlaganje na temu "Ukrajinski i ruski jezik u nezavisnoj Ukrajini: mirni suživot ili neprekidna borba ukrajinskoga za opstanak".
5. VIII Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovsʼkogo, Kyjiv, Ukrajina, 04. travnja 2008. ‒ izlaganje na temu "Suržyk u svitli Teoriji movnogo standartu Dalibora Brozovića".
6. I Vseukrajinsʼka konferencija "Ukrajins’ka sociolingvistyka počatku XXI stolittja": naprjamy, perspektyvy rozvytku, Kyjiv, Ukrajina, 25. – 26. ožujka 2010. – izlaganje na temu "Teorija movnogo standartu Dalibora Brozovića jak osnova vyznačennja suržyku j trasjanky".
7. Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7. – 11. rujna 2010. – izlaganje na temu "Tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama".
8. XI Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovsʼkogo, Kyjiv, Ukrajina, 22. travnja 2011. – izlaganje na temu "Gramatyčni transformaciji pry hudožn’omu perekladi prozy z horvats’koji movy na ukrajins’ku".
9. Slavistika v central’noevropejskom kontekste, Moskva, Ruska Federacija, 26. – 28. listopada 2011. – izlaganje na temu "K problemam sovremennogo ukrainskogo pravopisanija".
10. Meždunarodnaja Internet-konferencija, posvjaščennaja 200-letiju so dnja roždenija akademika Izmaila Ivanoviča Sreznevskogo, Jaroslavl’, Ruska Federacija, 1. ožujka 2012. – izlaganje na temu "Popytka reformirovanija ukrainskogo pravopisanija konca XX veka: sociolingvističeskij aspekt".
11. IX Vseukrajins'kyj sociolingvistyčnyj seminar, Lʼviv, Ukrajina, 4. travnja 2012. – izlaganje na temu "Peregljad pravopysnoji normy ukrajinsʼkoji movy jak vyjav restandartyzaciji".
12. XIII Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, Kyjiv, Ukrajina,19. travnja 2013. – izlaganje na temu "Dvi movni real’nosti – ukrajinsʼka i horvats’ka" (u suautorstvu s dr. sc. Željkom Čelić).
13. Mova, kulʼtura, samoidentyfikacija, Kyjiv, Ukrajina, 18. lipnja 2013. – izlaganje na temu "Movna reprezentacija social’nyh strat (na materiali) sučasnoji ukrajinsʼkoji prozy".
14. XV. Međunarodni slavistički kongres, Minsk, Bjelorusija, 20. ‒ 27. kolovoza 2013. – izlaganje u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić "Modeli jazykovzh situacij v horvatskom, ukrainskom i russkom jazykah".
15. XV Mižnarodni slavistyčni čytannja: Pam”jati akademika Leonida Bulahovs’kogo, Kyjiv, Ukrajina, 24. travnja 2015. – izlaganje u suradnji s dr. sc. Gabrijelom Kišiček na temu "Rytoryčnyj analiz polityčnogo dyskursu periodu ukrajinsʼko-horvats’koji kryzy 2014 ‒ 2015 rr. (na materiali promov, komentarriv, oficijnyh zajav)".
16. Međunarodni znanstveni skup Zadarski filološki dani 6, Zadar ‒ Novalja (Hrvatska) 25. – 26. rujna 2015. – izlaganje na hrvatskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "Zarez u hrvatskome, ruskome i ukrajinskome – norma i praksa".
17. ІV Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar”jeriv: osvita, nauka, kul’tura, Kyjiv (Ukrajina), 25. – 26. studenog 2016. – pozvano predavanje na ukrajinskome i ruskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "Zistavne vykladannja syntaksysu ukrajins’koji i rosijs’koji mov u horvatomovnij audytoriji jak čynnyk zistavnoji syntaktologiji".
18. Međunarodni znanstveni skup "Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet", Slavonski Brod – Rastušje, Hrvatska, 26. – 27. lipnja 2017. – izlaganje na hrvatskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "Jezik književnoga djela kao izvor kulturnoga identiteta u hrvatskoj percepciji – Puškin i Ševčenko u sociolingvističkoj analizi".
19. Međunarodni znanstveni skup "Zadarski filološki dani 7", Zadar – Biograd na Moru, Hrvatska, 15. rujna 2017. – izlaganje na hrvatskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "Veznici između morfologije i sintakse: od Kašića i Uževyča do najnovijih hrvatskih i ukrajinskih gramatika".
20. Međunarodni znanstveni skup iz ciklusa HUMANISTIKA U PRIRODI – PRIRODA U HUMANISTICI (Slavenski svijet iz ptičje perspektive), Poznanj, Poljska, 23. – 24. studenog 2017. – izlaganje na ukrajinskome jeziku na temu "Symvolika ornitonima „kačka“ v ukrajins’kij literaturi (na materijali vybranyh tvoriv)".
21. Međunarodni znanstveni skup u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost KOMPAS 2131 Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Zagreb, Hrvatska, 9. – 10. veljače 2018. – izlaganje na temu "Suvremeno hrvatsko i ukrajinsko sintaktičko nazivlje – poredbeno gledište".
22. Паисиеви четения. 45 години филологии в Пловдивския университет, Plovdiv, Bugarska, 8. – 10. studenog 2018. – izlaganje hrvatskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "20 godina ukrajinistike u Zagrebu u usporedbi s akademskim i društvenim položajem ruskoga jezika u Republici Hrvatskoj".
23. Međunarodni znanstveni skup iz ciklusa HUMANISTIKA U PRIRODI – PRIRODA U HUMANISTICI (Slavenski arboretum), Poznanj, Poljska, 10. listopada 2019. – izlaganje na hrvatskome jeziku na temu "Dendronimi stranog podrijetla u ukrajinskom i hrvatskom jeziku (prilog ukrajinsko-hrvatskom glosaru dendronima)".
24. Međunarodni znanstveni skup "Zadarski filološki dani 8", Zadar – Benkovac, Hrvatska, 8. – 9. studenog 2019. – izlaganje na hrvatskome jeziku u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić na temu "Rusifikacija ukrajinskih toponima u hrvatskom zemljopisnom nazivlju. Tradicija i nove tendencije".
25. XV. Međunarodni znanstveno-tehnički skupa "AVIA-2021" (XV міжнароднa науково-технічнa конференція “АВІА-2021"), Kyjiv, 20. – 22. travnja 2021 (online) – izlaganje na engleskom jeziku u suradnji s dr. sc. Olenom Kovtun Kovtun, dr. sc. Natalijom Melnyk i dr. sc. Liudmylom Zagoruiko na temu "Lexical transformations in English-Ukrainian translation of aviation normative documentation (based on ICAO documents)".
26. Međunarodna znanstvena konferencija "Pereselennja ukrajinciv na tereny kolyšn'oji Jugoslaviji", Novi Sad, Srbija, 11. – 12.11.2021 (online) – izlaganje na ukrajinskom jeziku na temu "Metaforyzacija movnogo konfliktu v Ukrajini v hudožn'omu dyskursi (na materiali sučasnoji prozy)".
27. Međunarodni znanstveni skup "UKRAINISTYKA WROCŁAWSKA: LINGUA, LITTERAE, SERMO", Wroclaw, Poljska, 18. – 19.11.2021 (online) – izlaganje na ukrajinskom jeziku na temu "Javyšče synonimiji v ukrajins'kij i horvats'kij syntaksyčnij terminologiji".
28. Međunarodna znanstvena konferencija "Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (KOMPAS): Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju", Zagreb, Hrvatska, 6. – 9. rujna 2022. – izlaganje na temu "Jezični front: refleksija rusko-ukrajinskoga rata".


POZVANA PREDAVANJA

1. "Zistavne vykladannja syntaksysu ukrajins’koji i rosijs’koji mov u horvatomovnij audytoriji jak čynnyk zistavnoji syntaktologiji" (u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić) – ІV Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija "Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar”jeriv: osvita, nauka, kul’tura", Kyjiv (Ukrajina), 25. – 26. studenog 2016. – predavanje je održano na ukrajinskom i ruskom jeziku.
2. "Rusyfikacija ukrajins'kyh toponimiv u horvats'kij geografičnij terminologiji – tradyciji i novi tendenciji" (u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić) – VIII Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija "Podolannja movnyh ta komunikatyvnyh bar"jeriv: osvita, nauka, kul'tura", Kyjiv (Ukrajina), 20. – 21.11.2020. – predavanje je održano na ukrajinskom i ruskom jeziku.
3. "Pidgotovka ukrajinistiv u Zagrebs'komu universyteti v konteksti Bolons'kogo procesu" (u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić) – IV Mižnarodnyj sympozium "Sociokul'turnyj dyskurs globalizovanogo svitu: nauka, osvita, komunikacija" – IV Vseukrajinsk'kyj kruglyj stil z mižnarodnoju učastju "Rol' inozemnyh mov u sociokul'turnomu stanovlenni osobystosti", Kyjiv (Ukrajina), 14. – 15.04.2021. – predavanje je održano na ukrajinskom i ruskom jeziku.