Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
uz najavu e-mailom
Soba
C312
Telefon
01/6120216
E-mail
zgalic@ffzg.hr

Rođen je 1980. u Požegi gdje je završio prirodoslovno matematičku gimnaziju. 2003. diplomirao, a 2008. doktorirao na Odsjeku za psihologiju. Od 2003.-2009. zaposlen je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent. Od 2009. radi kao docent a od 2016. kao izvanredni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija o suvremenim statističkim analizama (npr. SEM, HLM, GLM), odnosno naprednim temama iz psihologije rada i organizacijske psihologije (1. i 2. postdoktorska škola Europske asocijacije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju). Ak. godinu 2012./2013. proveo je na postdoktorskom usavršavanju na Purdue University kao stipendist Fulbrightove zaklade (Fulbright Postdoctoral Research Award).

Na Odsjeku za psihologiju trenutačno održava nastavu iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i organizacijsku psihologiju te potrošačko ponašanje. Nositelj je kolegija Psihologija rada i športa na specijalističkom studiju Medicine rada i športa Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Član je Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology i International Association for Applied Psychology.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Multimodalni indikatori lažiranja u selekcijskom intervjuu za menadžersku poziciju Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2019 - 2019 Identifikacija psiholoških odrednica poduzetničkog ponašanja i uspjeha u poduzetništvu Suradnik
2018 - 2023 Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama (IMPEDEMOL) Voditelj
2018 - 2018 Individualne razlike u motivaciji i vještinama donošenja odluka kao prediktori poslovnog i karijernog uspjeha hrvatskih iseljenika Suradnik
2018 - 2022 Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima Suradnik
2018 - 2022 Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije Suradnik
2017 - 2017 Implicitna i eksplicitna ličnost kao odrednice radne uspješnosti Suradnik
2017 - 2020 P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada Suradnik
2014 - 2017 Implicitna ličnost i radno ponašanje Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovni član)
 • Panel za vrednovanje sveučilišnih projekata, Sveučilište u Rijeci
 • različita radna tijela, Hrvatska zaklada za znanost (Član)
 • Recenzent studijskih programa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 • Society for Industrial and Organizational Psychology (redovni član)
 • Stručno vijeće, Državna škola za javnu upravu
 • Stručno vijeće, Sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij Upravljanje ljudskim potencijalima; Sveučilište u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Empirijska istraživanja u psihologiji, Odjeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu (-, -)
 • 2019. Empirijska istraživanja u psihologiji, Odjeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu (-, -)
 • 2019. Godišnja konferencija Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • International Journal of Selection and Assessment, Wiley (Član uredničkog odbora)
 • International Journal of Selection and Assessment, Wiley (Član uredničkog odbora)
 • International Journal of Selection and Assessment, Wiley (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Personnel Psyhology, Hogrefe (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Personnel Psyhology, Hogrefe (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Vocational Behavior, Elsevier (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Vocational Behavior, Elsevier (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Vocational Behavior, Elsevier (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Vocational Behavior, Elsevier (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Središnji znanstveni interes Zvonimira Galića je odnos karakteristika ličnosti i motivacije s radnim ponašanjem. U sklopu te teme bavio se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama. Trenutačna istraživanja fokusiraju se na ulogu implicitne ličnosti u organizacijskom ponašanju te postupke za mjerenje nesvjesnih motiva važnih za radno ponašanje.
Ostale istraživačke teme s kojima se bavi su stavovi prema radu (kvaliteta rada i zadovoljstvo poslom), procesi prosuđivanja i donošenja odluka u potrošačkom ponašanju te učinci nezaposlenosti na psihološku dobrobit ljudi.


Trenutni projekti:
Uspostavni istraživački projekt "Implicitna ličnost i radno ponašanje" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta);