Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijedom 15.30-17
Soba
A-200
Telefon
E-mail
hrvoje.gracanin@gmail.com

Rođen je u Zagrebu 28. studenog 1973. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Godine 1992. upisao je jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 26. veljače 1998. radom Položaj žena u svjetlu siscijskih natpisa. Te je godine upisao i poslijediplomski studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na istoj je ustanovi i magistrirao 16. lipnja 2004. radom Antička kronika kao povijesni izvor: Primjer "Kronike" komesa Marcelina (mentor: prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić) i doktorirao 10. siječnja 2008. radom Povijest savsko-dravsko-dunavskog međurječja u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku (mentor: prof. dr. sc. Neven Budak). Njegovi su znanstveni i istraživački interesi prvenstveno usmjereni na proučavanje hrvatskih krajeva u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, odnosno vidova i postignuća rimske civilizacije te promjena izazvanih tzv. seobom naroda na širem prostoru današnje Hrvatske, s osobitim obzirom na panonsku regiju. Bavi se i kasnoantičkim i ranosrednjovjekovnim povijesnim spisateljstvom i poviješću bizantske civilizacije. Piše popularizacijske povijesne članke za Meridijane i Čovjek i svemir, a surađivao je i za Drvo znanja i Večernji list. Prevodi s engleskog i njemačkog jezika. Od 1. ožujka 2001. zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 29. travnja 2008., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 12. studenog 2009.,u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 25. rujna 2013., a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 19. ožujka 2019. Član je Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti od 1999. godine te Društva za hrvatsku povjesnicu od 2008. godine, a jedan od osnivača i predsjednik Hrvatskog društva za bizantske studije od 2016.. Godine 2008. primio je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za akademsku godinu 2006./2007., a 2012. Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu za područje društvenih znanosti i Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu u području humanističkih znanosti te 2018. nagradu „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju povijesti Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i Društva za hrvatsku povjesnicu . Od 2010. do 2019. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - Bizantsko naslijeđe u hrvatskom kulturnopovijesnom kontekstu Voditelj
2016 - Historisch-philologischer Kommentar zur Weltchronik des Johannes Malalas Suradnik
2015 - 2016 Justinijanovo doba u Dalmaciji i južnoj Panoniji (The Justinianic Age in Dalmatia and Southern Pannonia) Voditelj

Ključni istraživački interes
 • kasna antika
 • rani srednji vijek
 • Bizant
 • Zapadni Ilirik
 • kasnoantička / ranosrednjovjekovno povijesno spisateljstvo
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (redovni član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za bizantske studije (Predsjednik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 8th Days of Justinian I, Institute of National History, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, R.N. Macedonia; University of Bologna, Italy (-, -)
 • 2019. 7th Days of Justinian I, Institute of National History, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, R.N. Macedonia; University of Bologna, Italy (-, -)
 • 2018. 6th Days of Justinian I, Euro-Balkan University, Skopje, Republic of Macedonia; Institute of National History, Skopje, Republic of Macedonia; University of Bologna, Italy (-, -)
 • 2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski institut za povijest (-, -)
 • 2018. Byzantium in the Adriatic from the 6th to 12th centuries (Split, 28.-29. rujna 2018.), Croatian Society for Byzantine Studies; Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split; Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (-, -)
 • 2017. 5th Days of Justinian I, Euro-Balkan University, Skopje, Republic of Macedonia; University of Bologna, Italy (-, -)
 • 2017. Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perpektive. Colloquia Mediaevalia Croatica IV (Zagreb, 24. studenoga 2017.), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo za bizantske studije (-, -)
 • 2016. 4th Days of Justinian I, Euro-Balkan University, Skopje, Republic of Macedonia; University of Bologna, Italy (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Čovjek i svemir: časopis Zagrebačke zvjezdarnice, Zagrebačka zvjezdarnica ,Zagreb (član redakcijskog odbora)
 • Čovjek i svemir: časopis Zagrebačke zvjezdarnice, Zagrebačka zvjezdarnica ,Zagreb (član redakcijskog odbora)
 • Čovjek i svemir: časopis Zagrebačke zvjezdarnice, Zagrebačka zvjezdarnica ,Zagreb (član redakcijskog odbora)
 • Čovjek i svemir: časopis Zagrebačke zvjezdarnice, Zagrebačka zvjezdarnica ,Zagreb (član redakcijskog odbora)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju; Meridijani ,Zagreb; Samobor (član međunarodnog uredničkog vijeća)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Istraživanja, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju ,Novi Sad (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ,Slavonski Brod (član uredničkog vijeća)
 • Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ,Slavonski Brod (član uredničkog vijeća)
 • Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ,Slavonski Brod (član uredničkog vijeća)
 • Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ,Slavonski Brod (član uredničkog vijeća)
 • Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ,Slavonski Brod (član uredničkog vijeća)
Nagrade i priznanja
 • 2012. Državna nagrada za znanost za 2011. godinu u području humanističkih znanosti
 • 2012. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu za područje društvenih znanosti
 • 2008. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za akademsku godinu 2006./2007.

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
Spomen Ilirika, Panonije i Dalmacije i njihovih izvedenica u povijesnim djelima iz 4. stoljeća po Kr. na I. kongresu hrvatskih povjesničara, Zagreb, 9.-11. XII. 1999. i 6. V. 2001.
Sažetak: I. kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet, Knjiga sažetaka, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Društvo za hrvatsku povjesnicu, 1999., 178
Priprema za “Eurikleju”: primjer Plinijevih odlomaka o Panoniji (s Jelenom Marohnić i Hrvojem Potrebicom), Web stranica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (s Mladenom Tomoradom) i Baze podataka povijesnih časopisa na Internetu (s Mladenom Tomoradom) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija, Zagreb, 10.-12. XII. 2001.
Poster Zemljopisni izvori u "Eurikleji": mogućnosti pretraživanja na međunarodnom znanstvenom skupu "100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli - Nova istraživanja u Hrvatskoj", Pula, 9.-12. X. 2002. (s Jelenom Marohnić i Hrvojem Potrebicom)
Ergebnisse aus einem institutionellen IT Labor. Am Beispiel: Croatian Database on Antiquity na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ".hist 2003. Geschichte und neue Medien", Berlin, 9. - 11. IV. 2003. (s Mladenom Tomoradom)
Ilirik u 2. i 3. st. p. Kr. u djelima latinskih i grčkih historiografa na međunarodnom znanstvenom skupu Illyrica antiqua. In memoriam Duje Rendić-Miočević - Međunarodni znanstveni skup o problemima antičke arheologije, Zagreb, 6.-8. XI. 2003.
Kasnoantička naselja u Kronici komesa Marcelina. Pitanja integracije i dezintegracije na II. kongresu hrvatskih povjesničara, Pula, 29. IX. - 3. X. 2004.
Sažetak: II. kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti, Knjiga sažetaka, Pula: FF press, 2004., 19
Role of Illyricum in Tetrarchic Wars na međunarodnom znanstvenom skupu Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača, Split, 19.-22. IX. 2005.
Sažetak: Međunarodni znanstveni skup Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja (18. - 22. rujna 2005.), Split: Književni krug Split, 2005., 22-23
Crkvena i vjerska tematika u Kronici komesa Marcelina na znanstvenom kolokviju Crkva u povijesti kasne antike u Iliriku, Zagreb, 27. X. 2006.
Roman South Pannonia in the Time of St. Martin of Tours na međunarodnom znanstvenom skupu Slovenija in dežele srednje Evrope na Martinovi življenski poti, Grad Slovenska Bistrica, 11.-13. X. 2007.
Sažetak: Evropski znanstveni simpozij o svetem Martinu. Slovenija in dežele srednje Evrope na Martinovi življenski poti, Zbornik sažetaka, ur. Jasmina Arambašić, Ljubljana: Kulturno društvo Poslanstvo sv. Martina, 2007., 16-17
Ranosrednjovjekovlje u savsko-dravsko-dunavskom međurječju: reinterpretacija povijesnih procesa na znanstvenom skupu Miho Barada (1889.-1957.). Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti, Zagreb, 20. XI. 2007.
Crkveni ustroj u kasnoantičkoj južnoj Panoniji na III. kongresu hrvatskih povjesničara, Split - Supetar, 1.-5. X. 2008.
Sažetak: III. kongres hrvatskih povjesničara: Religija, Program i sažeci izlaganja, Split: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Filozofski fakultet u Splitu, 2008., 52
Promišljanja o etničkoj slici i etnogenetskim procesima u savsko-dravskom međurječju u ranom srednjovjekovlju na znanstvenom skupu Hrvatsko rano srednjovjekovlje između tradicionalizma i suvremenih pristupa, Zagreb 16. I. 2009.
"And of the Croats who arrived to Dalmatia one part separated and ruled Illyricum and Pannonia". Remarks about the De administrando imperio c. 30, 75-78 na međunarodnom znanstvenom skupu 44th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Michigan, SAD 7.-10. V. 2009.
Hrvatsko rano srednjovjekovlje u službi politike u počecima neovisne Hrvatske na I. međunarodnoj kroatološkoj konferenciji, Zagreb 1.-3. X. 2009.
Sažetak: I. međunarodna kroatološka konferencija. Program / Knjiga sažetaka, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, 35
Bellum Batonianum i Bellum Liudewiticum: dodirnice i razilaznice na znanstvenom savjetovanju Bellum Batonianum MM. Rat protiv Batona: dvije tisuće godina, Zagreb 5.-7. XI. 2009.
Konstantin VII. Porfirogenet i njegovo doba na međunarodnom znanstvenom skupu U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti, Zagreb, 18. II. 2010.
Goti - Guduskani - Gačani: promišljanja o etnonimu Gačani i horonimu Gacka u svjetlu ranosrednjovjekovnih narativa i suvremenih historiografskih tumačenja na znanstvenom skupu Gacka i Otočac u srednjem vijeku, Otočac, 5.-6. III. 2010.
Bugari, Franci i južna Panonija u IX. stoljeću na VIII. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvati i Bugari kroz stoljeća - povijest, kultura, umjetnost i jezik, Zagreb - Đakovo, 23.-24. IX. 2010.
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji na znanstveno-stručnom skupu Garić-grad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti, Bjelovar-Podgarić, 28. X. 2010.
Sažetak: Garić-grad i okolica - od srednjovjekovlja do suvremenosti. Sažeci radova sa znanstveno-stručnog skupa, ur. Vladimir Strugar, Bjelovar-Podgarić: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010., 20.
“Ljetopis popa Dukljanina” i južni smještaj Moravske kneževine na međunarodnom znanstvenom skupu “Ljetopis popa Dukljanina” pred izazovima novije historiografije, Zagreb, 3. III. 2011.
Ethnicity and Migrations in the Late Antique and Early Medieval Middle Danube Basin. Examples Linking Modern Croatian and Slovakian Areas na međunarodnom znanstvenom skupu Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), Bratislava - Levoča, 20.-24. VI. 2011.
Religious Policy and Policizing Religion during the Tetrarchy na međunarodnom interdisciplinarnom skupu The Edict of Serdica (AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Tolerance, Sofija, 27.-28. IV. 2012.
Lower Pannonia before and after the Treaty of Aachen na međunarodnom simpoziju The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe, Zadar, 27.-29. IX. 2012.
Sažetak: The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe. Abstracts of the International Symposium, Zadar: University of Zadar, Department of History, 2012., 13
Krivovjerci i krivovjerja kod Tome Arhiđakona na IV. kongresu hrvatskih povjesničara: Sloboda, Zagreb 1.-5. X. 2012.
Sažetak: IV. kongres hrvatskih povjesničara: Sloboda, Zbornik sažetaka, ur. Tomislav Galović, Željko Holjevac, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., 79
Aachenski mir 812. godine - povijesne okolnosti i interpretacije na znanstvenom skupu Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 821.-2012., Zadar, 29. XI. - 1. XII. 2012.
Konstantin Veliki u srednjovjekovnim narativima na okruglom stolu Pogled na Konstantinovo doba 2013 → 313., Zagreb, 6.-7. VI. 2013.
Rijeka Sava u srednjovjekovnim narativnim vrelima na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka Sava u povijesti, Slavonski Brod, 18.-19. X. 2013.
Sažetak: “Rijeka Sava u povijesti”. Program skupa i sažeci izlaganja, ur. Branko Ostajmer, Stanko Andrić, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013., 18
The history of the eastern Adriatic region from the 5th to the 7th centuries AD: historical processes and historiographic problems na međunarodnom znanstvenom kolokviju AdriAtlas e la storia dello spazio adriatico antico (VI a.C. - VIII d.C.), École française de Rome, Rim, Italija 4.-6. XI. 2013.
Barbaricum contra imperium: Prostor današnje jugozapadne Vojvodine između kasne antike i ranog srednjeg vijeka u svjetlu povijesnih i arheoloških svjedočanstava (5.-6. stoljeće) na međunarodnoj konferenciji Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Bačka Palanka, Srbija, 23. XI. 2013. (s Janom Škrguljom)
Sažetak: Međunarodna naučna konferencija “Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije. Knjiga sažetaka, Novi Sad - Bačka Palanka: Filozofski fakultet Novi Sad, 2013., 24-26
The Refashioning of Historical Reality: three stories by Constantine VII Porphyrogenitus and the early medieval history of Croatia na Drugom međunarodnom znanstvenom simpoziju Days of Justinian I, Skoplje, Makedonija, 17.-18. X. 2014. (s Janom Škrguljom)


ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA
2013.: Pogled na Konstantinovo doba 2013→313, član organizacijskog odbora, okrugli stol, 35, Hrvatska
2013.: Rijeka Sava u povijesti, član znanstvenog odbora, znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, 30, Hrvatska
2013.: Međunarodna naučna konferencija “Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, međunarodna znanstvena konferencija, član programskog odbora, 50, Srbija
2009.: Hrvatsko rano srednjovjekovlje između tradicionalizma i suvremenih pristupa, okrugli stol, član organizacijskog odbora, 7, Hrvatska
2006.: Crkva u povijesti kasne antike u Iliriku, član organizacijskog odbora, znanstveni kolokvij, 10, Hrvatska
2001.: Povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija, član organizacijskog odbora, međunarodni znanstveni skup, 55, Hrvatska

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI KOJE JE FINANCIRAO MZOS I NA KOJIMA JE PI SUDJELOVAO KAO ISTRAŽIVAČ
2001.-2002., istraživač: Eurikleja, Antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora 1 - Glavni geografski izvori (voditelj prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2002.-2006., istraživač: Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (voditelj prof. dr. Tomislav Raukar), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003.-2006., istraživač: Croato-Aegyptica electronica - Baza podataka egipatskih spomenika u Hrvatskoj (voditelj mr. sc. Mladen Tomorad), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007.-2013., istraživač: Monumenta mediaevalia varia - Srednjovjekovni povijesni spomenici (voditelj prof. dr. Neven Budak), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007.-2013., istraživač: Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba (voditelj dr. Stanko Andrić), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za poviejst Slavonije, Srijema i Baranje