Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 16:30-17:30 (uz prethodnu najavu e-mailom)
Soba
B-119
Telefon
01/6120-082
E-mail
dgrmaca@ffzg.hr

Dolores Grmača izvanredna je profesorica na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila je VII. gimnaziju u Zagrebu 1992. Diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, potom završila studij povijesti, hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. Doktorirala je 2010. s temom o alegoriji putovanja u hrvatskoj srednjovjekovnoj i renesansnoj književnoj kulturi. Na dužim stručnim usavršavanjima boravila je u Beču (2007) i u Padovi (2008), a znanstvena istraživanja za projekt provodila je u Rimu i Parizu (2015) i Veneciji (2019). Na Odsjeku za kroatistiku te na Poslijediplomskom studiju predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti. Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za 2015. godinu i nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu za područje književnosti. Voditeljica je projekta Hrvatske zaklade za znanost Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (2021–2025).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Lik žene i žene autorice u predmodernom interkulturnom kontekstu Voditelj
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Voditelj
2020 - 2021 Opus Jose Krmpotića: priprema kritičkoga izdanja Suradnik
2019 - 2020 Odraz crkvenih reformi na arhitektonsku, likovnu i književnu produkciju istočnog Jadrana Suradnik
2017 - 2018 Franjevačka kulturna baština Voditelj
2016 - 2017 Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti Suradnik
2014 - 2016 Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji Suradnik
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatska književnost ranog novovjekovlja
 • književna antropologija
 • teorija alegorije
 • intertekstualnost
 • (post)feminističke teorije
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 500 godina Libra: kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnogijeh razloga, Dubrovnik 1520., Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku ; Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Dani franjevačke kulturne baštine, Franjevačka teologija u Sarajevu (-, -)
 • 2016. Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu; Franjevačka teologija u Sarajevu (-, -)
 • 2016. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesorice Dunje Fališevac, Katedra za stariju hrvatsku književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Colloquia franciscana, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Sarajevo ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia franciscana, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Sarajevo ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia franciscana, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Sarajevo ,Sarajevo (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu za područje književnosti
 • 2016. Godišnja državna nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za 2015. godinu

Opis znanstvene djelatnosti
- voditeljica projekta Hrvatske zaklade za znanost Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi (2021–2025)
- dobitnica Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za 2015. godinu
- dobitnica nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu za područje književnosti
- organizatorica međunarodne znanstvene manifestacije Dani franjevačke kulturne baštine u Sarajevu
- članica uredništva publikacije Colloquia franciscana
- na dužim stručnim usavršavanjima boravila u Beču (2007) i u Padovi (2008)
- znanstvena istraživanja za projekte provodila u Rimu i Parizu (2015) i Veneciji (2019)