Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
http://anglist.ffzg.unizg.hr/?page_id=4078
Soba
E-331
Telefon
4092-361
E-mail
mgrubisic@ffzg.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
 • International Pragmatics Association (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. The 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, IAM & FFZG (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (tajnik)