Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
zimski semestar: ponedjeljkom od 11 do 12,30 sati
ljetni semestar: četvrtkom od 11 do 12 sati
Soba
E 317
Telefon
6002349
E-mail
ihgrgic@ffzg.hr

Ivana Hebrang Grgić (matični broj znanstvenika 254471) rođena je u Zagrebu 1974. godine. Po završetku gimnazije upisuje studij filozofije i informatologije (smjer bibliotekarstvo) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine obranivši diplomski rad naslova Zakoni o tisku u Hrvatskoj od 1945. do 1990. godine pod mentorstvom Aleksandra Stipčevića. Godine 2000. upisuje poslijediplomski studij na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. zapošljava se kao školska knjižničarka u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu. Godine 2002. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon tog projekta surađivala je na projektima Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama, Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, a od 2007. godine na projektu Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Magistarski rad Izdavaštvo znanstvenih časopisa nakon 1990. godine obranila je u siječnju 2004. godine. Doktorsku disertaciju Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim otvoreno dostupnim časopisima i digitalnim repozitorijima obranila je 2009. godine. Sudjeluje u nastavi na brojnim kolegijima (Osnove bibliotekarstva, Nakladništvo i knjižarstvo, Časopisi i znanstvena komunikacija, Povijest knjige i knjižnica i dr.). Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 2013. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnik, a 2018. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Od 2003. godine aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva. Bila je članica uredništva Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva, a 2011. godine izabrana je za članicu uredništva Hrvatskog knjižničarskog društva. Kao glavna urednica pokrenula je niz Hrvatsko knjižničarstvo. Od 2012. članica je Komisije za slobodan pristup informacijama Hrvatskog knjižničarskog društva. Autorica je četiri knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima. Uredila je šest znanstvenih knjiga. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova. Sudjelovala je u međunarodnim projektima (Intenzivni programa Erasmus – Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Management) 2011. i 2012. godine. U ljeto 2012. godine pozvana je kao stručnjak za otvoreni pristup na sudjelovanje u radionici Scientific communication for public debate u organizaciji Europske komisije (Joint Research Centre). Jedna je od autorica Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu objavljene u listopadu 2012. godine. Dobitnica je priznanja Europe's Open Access Champions (2016.), Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta (2017.), nagrade ENAI Award - European Network of Academic Integrity (2018.) i godišnje državne Nagrade Ivan Filipović za područje visokog školstva (2019.).

Područja interesa:
- znanstvena komunikacija
- nakladništvo
- povijest knjige i knjižnica
- propisi u knjižničarstvu
- knjižnične zbirke

Projekti:
- Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja
- Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama
- Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
- Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu
- Nakladnička djelatnost Hrvata u iseljeništvu: Australija i Novi Zeland

Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.