Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
četvrtkom 15:30-16:30
Soba
F329
Telefon
+385 1 4092311
E-mail
shusic@ffzg.hr

Rođena je 1969. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1993. talijanistiku i komparativnu književnost. Kao stipendistica Scuola Normale Superiore u Pisi boravila je na trogodišnjem usavršavanju iz talijanske književnosti (1994–97). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranila je 2005. magistarski rad "Autobiografija pod pseudonimom: Disperzija autobiografskog diskurza u književnom opusu Alberta Savinia", a 2008. doktorsku disertaciju "Životinjske figure u talijanskoj književnosti srednjega vijeka".

Od 2000. znanstvena je novakinja, a od 2011. docentica na Katedri za književnost Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prije toga volontirala je kao pomoćna logističarka pri misiji Liječnika bez granica u Hrvatskoj (1991–92), radila je kao tajnica, kao korektorica i lektorica za hrvatski jezik, grafičarka, konsekutivna i simultana prevoditeljica, kao redaktorica hrvatskog izdanja časopisa “Colors” te kao urednica beletrističkog i lektirnog programa u izdavačkoj kući SysPrint iz Zagreba.

Dobitnica je Nagrade “Nicoletta Quinto” zaklade Premio Internazionale Galileo Galilei za 1998. godinu, za područje povijesti talijanskoga jezika.

Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i dvostruka dobitnica Nagrade "Josip Tabak" koju dodjeljuje DHKP: za najbolji prijevod proze (Michel Faber, "Vatreno evanđelje", Vuković&Runjić, Zagreb 2009) i za prijevod književnosti namijenjene djeci i mladima (Philip Pullman, "Grimmove bajke za male i velike", Vuković&Runjić, Zagreb 2015). Objavila je brojne književne prijevode s talijanskog i engleskog jezika.

Kao autorica tekstova, u suradnji s ilustratoricom Marijanom Jelić objavila je dvije slikovnice: "Krilati servis" i "Kontesa Barica" (Zagreb 2015).

Aktivna je atletičarka u disciplinama planinskog i cestovnog trčanja na duge pruge, registrirana s pravom natjecanja pri Hrvatskom atletskom savezu. Istrčala je šest maratona.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (član Nadzornog odbora i redovni član)
 • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
 • Odbor državne Nagrade "Iso Velikanović" za književno prevođenje (mandat 2021-2022., član), Ministarstvo kulture
 • Povjerenstvo Nagrade "Josip Tabak" (mandat 2020., član), Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
 • Povjerenstvo za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva (mandat 2018., član), Ministarstvo kulture
 • Stručno povjerenstvo za priznavanje prava samostalnih umjetnika (mandat 2017-2021.,zamjenik člana), Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika
Uredništva u časopisima
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Institut za filozofiju ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2016. Nagrada “Josip Tabak” Društva hrvatskih književnih prevodilaca za prijevod književnosti namijenjene djeci i mladima

Opis znanstvene djelatnosti
Popis znanstvenih i umjetničkih radova:
http://www.ffzg.unizg.hr/talijan/?page_id=428