Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Ponedjeljkom, 12 30 - 13 30
Soba
F - 322
Telefon
01/409-2340
E-mail
aihorvat@ffzg.hr


ŽIVOTOPIS
Rođena 1980. u Zagrebu. 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala španjolski jezik i književnost i etnologiju. 2006. završila trogodišnji slobodni studij luzitanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2004. završila intenzivni ljetni tečaj za usavršavanje portugalskog jezika, u Oxford school u Lisabonu. Od 2005. do 2007. pohađala razne tečajeve usavršavanja za profesore stranih jezika, u školama stranih jezika, Lingua Forum i Nova Vrašavska. 2009. pohađala tečaj aktualizacije za profesore portugalskog jezika, na Filozofskom fakultetu u Portu, stipendirana od Instituta Camões. 2009. upisala poslijediplomski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. zaposlena kao lektorica na Katedri za portugalski jezik i književnost, na Odsjeku za Romanistiku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2013. izabrana u zvanje više lektorice za portugalski jezik na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za Romanistiku. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Redovito se usavršava putem stručnih seminara i webinara.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Suvremena portugalska književnost
  • Telurizam
  • Koncept različitosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Instituto Camoes (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
PRIKAZ ZNANSTVENE I STRUČNE DJELATNOSTI

2004. završila intenzivni ljetni tečaj za usavršavanje portugalskog jezika, u Oxford school u Lisabonu.
Od 2005. do 2007. pohađala razne tečajeve usavršavanja za profesore stranih jezika, u školama stranih jezika, Lingua Forum i Nova Varšavska.
Od 2005. do 2009. zaposlena kao nastavnik španjolskog jezika u školi stranih jezika Nova Varšavska.
2009. pohađala tečaj aktualizacije za profesore portugalskog jezika, na Filozofskom fakultetu u Portu,
stipendirana od Instituta Camões.
Od 2009. suradnik u Zagrebačkoj školi menadžmenta pri veleučilištu VERN, za testiranje znanja stranih jezika.
2009. upisala poslijediplomski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 2009. zaposlena kao lektorica na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za Romanistiku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje održava nastavu iz kolegija „Portugalski jezik 1, 2, 3, 4, 5 i 6“ i „Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1 i 2“
2013. godine izabrana u nastavno zvanje i na radno mjesto više lektorice na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku.
Organizira kratke tečajeve portugalskog jezika za djecu u knjižnici Medveščak – M2, u siječnju i travnju 2017. godine.
Sudjeluje u izradi on line izdanja Leksikona književno-kulturnog nazivlja za područje luzofonih kultura i kniiževnosti Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže.
Prevodi niz stručnih tekstova s hrvatskog na portugalski jezik.
Sudjeluje u ciklusu webinara LIDEL PLE Como abordar? – A Leitura/ A Oralidade/ A Escrita, u studenom i prosincu 2020.

BIBLIOGRAFIJA
Stručni radovi:
1. „A. Šenoa i C. C. Branco: Od romantizma prema realizmu“, u: „Marulić, br. 6., Zagreb, 2006., str. 1138. – 1148.
2. „Miguel Torga (1907. – 1995.)“, u: „Marulić“, br. 2., Zagreb, 2007., str. 363. – 367.
3. „Mário Cesariny de Vasconcelos (1923. – 2006.), u: „Marulić“, br.4., Zagreb, 2007., str. 786. – 790.
4. „Portugalski Romeo i Julija“, u: „Književna smotra“, br. 145. (3), Zagreb, 2007., str. 137. – 139. (recenzija romana Kobna ljubav, Camila Castela Branca)
5. „José Saramago (1922. – 2010.) U povodu smrti slavnog portugalskog nobelovca“, u: „Književna smotra“, br. 160. (2), Zagreb, 2011. , str. 93. – 94.
6. „Cesta života – smrt i sjećanje na jedan život“, u: „Književna smotra“, (recenzija romana Moje suosjećanje, Dulce Marie Cardoso)
7. “Mia Couto – u potrazi za identitetom mozambičkog naroda”, u: Književna smotra, br. 164 – 165 (2 – 3), Zagreb, 2012. , str. 147 – 149
8. “Na zalasku života”, u: Književna smotra, br. 178 (4), Zagreb, 2015., str. 181 – 182
9.. „Apokaliptična svakidašnjica na rubu društva“, u: SIC: Časopis za kulturu, književnost i književno prevođenje (12), http://www.sic-journal.org/, 2016.
10. O Realismo Mágico nos Romances de Valter Hugo Mãe. // V Edição das Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas da Europa Central e de Leste, zbornik radova. (u pripremi)
11. „Dehumanizacija “na kraju svijeta”“, u: SIC: Časopis za kulturu, književnost i književno prevođenje (12), http://www.sic-journal.org/, 12/2020

Prijevodi:
1. „Putovanje u Portugal“ (izbor priča), José Saramago, u: „Književna smotra“, br. 160. (2), Zagreb, 2011., str. 105. – 109. (prijevod s portugalskog na hrvatski)
2. “Vrapci na tlu”, Dulce Marie Cardoso, u: SIC: časopis za kulturu, književnost i književno
prevođenje., br. 1 – godina 8 – 12/2017., http://www.sic-journal.org/. (prijevod s portugalskog na hrvatski)

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima:
Ille Horvat, A. “Realismo Magico nos romances de Valter Hugo Mae”, na međunarodnom znanstvenom skupu , 5as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste. Zagreb, rujan 2016.
Ille Horvat, A. “Anfitrião – sósias como a fonte insecável das situações cómicas”, na međunarodnom znanstvenom skupu, IV Colóquio Internacional “A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: Presenças Clássicas nas Literaturas de Língua Portuguesa” ,Lisabon, prosinac 2017
Ille Horvat, A. “O conceito de alteridade na procura do sentido da vida”, na međunarodnom znanstvenom skupu, “Romanistika 100”, Zagreb, studeni 2019.