Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Ponedjeljkom, 12 30 - 13 30
Soba
F - 322
Telefon
01/409-2340
E-mail
aihorvat@ffzg.hr


ŽIVOTOPIS
Rođena 1980. u Zagrebu. 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala španjolski jezik i književnost i etnologiju. 2006. završila trogodišnji slobodni studij luzitanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2004. završila intenzivni ljetni tečaj za usavršavanje portugalskog jezika, u Oxford school u Lisabonu. Od 2005. do 2007. pohađala razne tečajeve usavršavanja za profesore stranih jezika, u školama stranih jezika, Lingua Forum i Nova Vrašavska. 2009. pohađala tečaj aktualizacije za profesore portugalskog jezika, na Filozofskom fakultetu u Portu, stipendirana od Instituta Camões. 2009. upisala poslijediplomski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. zaposlena kao lektorica na Katedri za portugalski jezik i književnost, na Odsjeku za Romanistiku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2013. izabrana u zvanje više lektorice za portugalski jezik na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za Romanistiku. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Redovito se usavršava putem stručnih seminara i webinara.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2016. V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Instituto Camoes (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
PRIKAZ ZNANSTVENE I STRUČNE DJELATNOSTI

2004. završila intenzivni ljetni tečaj za usavršavanje portugalskog jezika, u Oxford school u Lisabonu.
Od 2005. do 2007. pohađala razne tečajeve usavršavanja za profesore stranih jezika, u školama stranih jezika, Lingua Forum i Nova Varšavska.
Od 2005. do 2009. zaposlena kao nastavnik španjolskog jezika u školi stranih jezika Nova Varšavska.
2009. pohađala tečaj aktualizacije za profesore portugalskog jezika, na Filozofskom fakultetu u Portu,
stipendirana od Instituta Camões.
Od 2009. suradnik u Zagrebačkoj školi menadžmenta pri veleučilištu VERN, za testiranje znanja stranih jezika.
2009. upisala poslijediplomski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, kulture i filma, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 2009. zaposlena kao lektorica na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za Romanistiku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje održava nastavu iz kolegija „Portugalski jezik 1, 2, 3, 4, 5 i 6“ i „Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1 i 2“
2013. godine izabrana u nastavno zvanje i na radno mjesto više lektorice na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku.

BIBLIOGRAFIJA
Stručni radovi:
1. „A. Šenoa i C. C. Branco: Od romantizma prema realizmu“, u: „Marulić, br. 6., Zagreb, 2006., str. 1138. – 1148.
2. „Miguel Torga (1907. – 1995.)“, u: „Marulić“, br. 2., Zagreb, 2007., str. 363. – 367.
3. „Mário Cesariny de Vasconcelos (1923. – 2006.), u: „Marulić“, br.4., Zagreb, 2007., str. 786. – 790.
4. „Portugalski Romeo i Julija“, u: „Književna smotra“, br. 145. (3), Zagreb, 2007., str. 137. – 139. (recenzija romana Kobna ljubav, Camila Castela Branca)
5. „José Saramago (1922. – 2010.) U povodu smrti slavnog portugalskog nobelovca“, u: „Književna smotra“, br. 160. (2), Zagreb, 2011. , str. 93. – 94.
6. „Cesta života – smrt i sjećanje na jedan život“, u: „Književna smotra“ (u tisku), (recenzija romana Moje suosjećanje, Dulce Marie Cardoso)

Prijevodi:
1. „Putovanje u Portugal“ (izbor priča), José Saramago, u: „Književna smotra“, br. 160. (2), Zagreb, 2011., str. 105. – 109. (prijevod s portugalskog na hrvatski)
2. “Vrapci na tlu”, Dulce Marie Cardoso, u: SIC: časopis za kulturu, književnost i književno
prevođenje., br. 1 – godina 8 – 12/2017., http://www.sic-journal.org/. (prijevod s portugalskog na hrvatski)

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima:
Ille Horvat, A. “Realismo Magico nos romances de Valter Hugo Mae”, na međunarodnom znanstvenom skupu , 5as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste. Zagreb, rujan 2016.
Ille Horvat, A. “Anfitrião – sósias como a fonte insecável das situações cómicas”, na međunarodnom znanstvenom skupu, IV Colóquio Internacional “A Literatura Clássica ou os Clássicos na Literatura: Presenças Clássicas nas Literaturas de Língua Portuguesa” ,Lisabon, prosinac 2017