Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
Konzultacije
petkom 11-12.30
Soba
B206
Telefon
4092-106
E-mail
mivacic@ffzg.hr

Rođen je 1984. u Koprivnici. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao
2008. godine komparativnu književnost te češki jezik i književnost. Od studenog 2008. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Doktorirao je 2014. godine. Surađivao je na znanstvenom projektu Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive (voditeljica dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Suvremena češka proza I (1990.-2000.) Voditelj
2018 - 2020 A Game-Changing Year. Czechoslovakia and Europe in 1968 Suradnik
2016 - 2017 Korpusna lingvistika i leksikografija. Veliki češko-hrvatski rječnik Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Suvremena češka književnost
  • Češka kriminalistička proza
  • Češka poratna književnost
  • Sociologija književnosti
  • Književnost i ideologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnika (DHK) (redovni član)
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu, Katedra za češki jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Autorske knjige:
1. Češka kriminalistička proza 1958.–1969.: refleksija, reprezentacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2020.
2. Mapiranje dobitaka. Bohemistički književni prikazi, Artikulacije, Koprivnica 2020

Znanstveni članci:
1. Prebučna samoća Bohumila Hrabala. Tekst i kontekst, Književna smotra, XLI/2009, br. 153(3), str. 105-112.
2. Bohumil Hrabal jako outsider? Outsiderství – problém definice. U: Jungmannová, Lenka (ur.), Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?), Praha 2010, str. 277-283.
3. Češki književni underground: značenje i granice, Umjetnost riječi, LV (2011), br. 3–4, str. 195–220.
4. Heterotopije krize u Molitvi za Kateřinu Horovitzovu Arnošta Lustiga, 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest 2012, str. 151-153.
5. Odlazak češkog velikana (Josef Škvorecký, 27. rujna 1924 – 2. siječnja 2012.), Croatica et Slavica Iadertina, 8(2)/2012, str. 490-492.
6. Analogije u filmu Spaljivač leševa Juraja Herza, 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest 2014, str. 77-79.
7. Slavomír Wollman (3. kolovoza 1925.–27. siječnja 2012.), Croatica et Slavica Iadertina, 10(2)/2014, str. 500-501.
8. Uspon i slom socijalističkog monocentrizma. Kulturnopolitičke konture češkoga književnog života 1948-1968., Književna smotra, XLVII/2015, br. 175(1), str. 39-50.
9. Oficijelna rehabilitacija kriminalističke proze u češkoj književnosti 1958-1969., Književna smotra, XLVIII/2016, br. 179(1), str. 43-52.
10. Prostor tamnice u poemi Maj K. H. Máche, Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti i FF press, Zagreb 2016, str. 243-252.
11. Karel Čapek i „renesansa“ češke kriminalističke proze 1958-1969, Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 1/2016 (www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=418)
12. Válka, vražda, tajemství: druhá světová válka v české detektivce v období „obrody“ detektivního žánru. U: Schmarc, Vít i kol. (ur.), Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatekství Akropolis, Praha 2016, str. 332-340.
13. Smrt voli poeziju (a ne voli starost)? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”, Slavica Wratislaviensia, CLXIII/2016, br. 163, str. 655-663.
14. Hašekova ljubav. U: Hašek, Jaroslav, Ljubav u Međimurju. Priče iz Hrvatske i okolice, Šareni dućan, Koprivnica 2016, str. 157-162.
15. Ideologizacija putovanja. Motiv emigracije u razdoblju „renesanse“ češkoga krimića. U: Guštin, Maša; Wyszogrodzka-Liberadzka, Natalia (ur.), Slowianie w podroży. Tom II. Literatura, Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, str. 102-112.
16. Kriminalistička reportaža u kontekstu čeških „zlatnih šezdesetih“. U: Kovačević, Zrinka; Vidović Bolt, Ivana (ur.), Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar, Disput, Zagreb 2017, str. 141-149.
17. Dušan Karpatský (28.2.1935 – 1.2.2017), Slavia, 1/2017, str. 115-118
18. Kako se kalio češki krimić. Umjetnost krimića Jana Cigáneka i „nova“ kriminalistička proza 1960-ih, Književna smotra XLIX/2017, br. 183(1), str. 51-57.
19. Putokaz prema pomirenju. U: Soukupová, Petra, Bertík i njuškalo, Alfa, Zagreb 2017., str. 119-121.
20. Koliko zbilje? Prijepori oko realizma u češkoj književnosti 1948.-1968. U: Kolar, Mario; Tkalčec Gordana; Kovač, Zvonko (ur.), Jezik književnosti, znanosti i medija. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016., Sveučilište Sjever, Koprivnica 2018., str. 269–279.
21. Reprezentacija komunističkog prevrata u djelu Bohumila Hrabala. U: Gudurić Snežana; Radić-Bjanić, Biljana (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/1, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2018., str. 309-315.
22. Pogovor. U: Čapek, Karel, Rossumovi Univerzalni Roboti: drame (R. U. R.; Slučaj Makropulos), Artikulacije, Koprivnica 2018., str. 187-193.
23. Kukavice Josefa Škvoreckog i čehoslovačka kulturna politika 1948.–1968. U: Gudurić Snežana; Radić-Bjanić, Biljana (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru VIII/2, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2019., str. 179–186.
24. Motiv smrti u poeziji Mihovila Pavleka Miškine. U: Feletar, Dragutin; Petrić, Hrvoje (ur.), Mihovil Pavlek Miškina – život i djelo. Zbornik s kolokvija u povodu 130. obljetnice rođenja i 100. obljetnice prvog objavljenog članka, Povijesno društvo Koprivnica, Izdavačka kuća Meridijani i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Koprivnica 2020., str. 64–74.
25. Prague Spring in Croatian Daily Newspapers and Newspapers and Testimonies from Northwestern Croatia. U: Matejko, Ľubor; Ivančík, Matej (ur.), Narratives of Remembrance. 1968: the Past Present and the Present Past. Proceedings of the international symposium „Culture of Remembrance and Remembrance of Culture“ held in Forlì on 14th – 15th of November 2019, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2020, str. 104–117.
26. Naracija u službi zamagljivanja: Zgoda policijskog prefekta Ladislava Fuksa, Književna smotra LII/2020, br. 198 (4), str. 75-82.


Književni prikazi i stručni radovi:
1. Povijest bez suca. O romanu Seoski barok Jiříja Hajíčeka, Vijenac, XX/2012, br. 471, str. 11.
2. Apsurd kao teret i sudbina. Novi češki roman: društvenopolitička freska Tomáša Zmeškala, Vijenac, XX/2012, br. 477, str. 14.
3. Nova poslastica iz češke književnosti, Vijenac, XXI/2013, br. 516-517, str. 12. (Vladislav Vančura, Ljeto hirovito)
4. Klasik kojega publika voli. Uz 75. obljetnicu smrti Karela Čapeka (1890–1938), Vijenac XXII/2014, br. 519, str. 13.
5. Književnik četvrtoga staleža. Uz 100. obljetnicu rođenja Bohumila Hrabala, Vijenac XXII/2014, br. 431–533, str. 22–23.
6. Iz mračnoga Praga (Miloš Urban, Lord Mord: triler o Pragu), Vijenac XXII/2015, br. 548, str. 10.
7. Iz radionice češke nogometne književnosti (Karel Poláček, Muškarci u ofsajdu), Vijenac XXIII/2015, br. 549, str. 13.
8. Virtuoznost pripovijedanja u kovitlacu slučajnosti (Michal Ajvaz: Tirkizni orao), Kolo 4/2014, str. 223-226.
9. Magija pripovijedanja (Jiří Kratochvil, Laku noć, slatko sanjajte), Arteist 23.4.2015. (http://arteist.hr/od-romana-laku-noc-slatko-sanjajte-necete-se-moci-odvojiti/)
10. Trijumf slobode. In memoriam Ludvík Vaculík (1926-2015), Vijenac XXIII/2015, br. 556, str. 11.
Huelleovo zavođenje pričom (Paweł Huelle, Mercedes-Benz. Iz pisama Hrabalu), Književna smotra, XLVII/2015, br. 176(2), str. 183-185.
11. O književnom stvaralaštvu Marka Gregura, Podravski zbornik, 41/2015, str. 246-248.
12. Humorom natopljen životopis jednog brice (Jaroslav Putík, Muškarac s britvom), Arteist 16.12.2015. (http://arteist.20minuta.hr/jaroslav-putik-muskarac-s-britvom/)
13. Sasvim običan život (Emil Hakl, O roditeljima i djeci), Vijenac XXIV/2016, br. 579, str. 11.
14. Putovanje u srce europske tame (Jáchym Topol, Hladnom zemljom), Artikulacije, 1/2016, br. 1, str. 140-142.
15. Jedna Jirsakova ljubav (Hommage Predragu Jirsaku (1941-1911) u povodu pete obljetnice smrti), Vijenac XXIV/2016, br. 584-586, str. 22.
16. Književnost u slijepoj ulici (Michal Ajvaz, Luksemburški vrt; Drugi grad), Kolo, 2/2016, str. 242-245.
17. Sjajan roman Kateřine Tučkove (Boginje sa Žítkove), Artikulacije 2/2016, str. 135-137.
18. Marko Gregur: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz, Moderna vremena, 21.3.2017. (http://www.mvinfo.hr/clanak/marko-gregur-kak-je-zgorel-presvetli-trombetassicz)
19. Hit-roman na češki način, Vijenac XXV/2017, br. 605, str. 11.
20. Agonija drukčijosti (Tomáš Zmeškal, Životopis crno-bijeloga janjeta), Artikulacije 3/2017, str. 133-134.
21. Opsesivna potraga za svjetlošću (Jan Němec: Povijest svjetlosti: roman o fotografu Františeku Drtikolu. Zagreb, Naklada Ljevak, 2017.), Artikulacije 2/2017, str. 179-181.
22. Juraj Hus: Opis putovanja Jurja Husa/Descriptio Peregrinationis Georgii Huszthii, Podravina 32/2017, str. 195-197.
23. Poezija bezdana (František Halas: Nigdje i druge pjesme), Kolo 3/2017, str. 306-308.
24. Postmoderni snivatelj realnoga: život i djelo Martina Reinera, Vijenac XXVI/2018, br. 627, str. 17.
25. Mapiranje gubitaka (Jakuba Katalpa: Nijemci. Geografija gubitka), Artikulacije 5/2018, str. 150-153.
26. Dubravko Ivančan ili brod bez luke (Dubravko Ivančan, Izabrana djela), Kolo 1/2018, str. 146-149.
27. Godina pijetla, godina poraza (Tereza Boučková, Godina pijetla), Književna smotra, L/2018, br. 187 (1), str. 159-160.
28. Književna medalja srebrnoga sjaja (Petra Hůlová, Sve ovo pripada meni), Artikulacije 6/2018, str. 171-173.
29. U iščekivanju sadašnjosti (Radka Denemárková: Novac od Hitlera (Ljetni mozaik)), Kolo 1/2019, str. 234-238.
30. Tuđinci u vakuumu fizičkoga svijeta (Marek Šindelka, Zamor materijala), Artikulacije 7/2019, str. 166-169.
31. Mračno jezero beznađa (Bianca Bellová, Jezero), Kolo 2/2020, str. 222-226. Bard češkog postmodernizma u izabranom izdanju (Jiří Kratochvil, Ležaj je raspremljen), Artikulacije 10/2020, str. 170–173.
32. Roman sa sustavnom pogreškom, (Alena Mornštajnová, Hana), Kolo 3/2020, str. 215–220.
33. Tiktakanje života – smrti u inat (Hana Andronikova, Zvuk sunčanog sata), Stav. Časopis za kritiku, https://www.stav.com.hr/tekuca-kritika/matija-ivacic-tiktakanjezivota-smrti-u-inat-hana-andronikova/
34. Novi pokušaj, novi podbačaj (Alena Mornštajnová, Tihe godine), Artikulacije 11/2021, str. 179–183.


Izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama:
1. Fenomen "Hrabal" u češkoj (popularnoj) kulturi. 13. međunarodni skup slavista (znanstveni skup o jeziku i književnosti), Opatija, Hrvatska, 2009.
2. Bohumil Hrabal jako literární outsider? Outsiderstvi - problém definice. Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?), Prag, Češka Republika, 2010.
3. Češki književni underground nakon pada željezne zavjese. SLAVistika u Europi, Zagreb 2010.
4. Heterotopije krize u Molitvi za Kateřinu Horovitzovu Arnošta Lustiga. 1st Conference for Young Slavists, Budimpešta, Mađarska, 2011.
5. Ideologická (re)definice české detektivky 1958-1968. Konference mladých slavistů, Prag, Češka, 2012.
6. Ideologizacija putovanja. Motiv emigracije u razdoblju «renesanse» češkoga krimića. Dyskursy współczesnej slawistyki. Słowianie w podróży, Gdanjsk, Poljska, 2013.
7. Analogije u filmu Spaljivač leševa Juraja Herza. Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. Urkom, Aleksander (ur.), Budimpešta: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014.
8. Smrt má ráda poezii (a nemá ráda stáří?). Poznámky o typologii postav v české detektivce 1958-69. Velká témata kultury ve slovanských literaturách, Wroclaw, 2015.
9. Válka, vražda, tajemství: druhá světová válka v české detektivce v období „obrody“ detektivního žánru. Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Prag, Češka Republika, 2016.
10. Koliko zbilje? Prijepori oko realizma u češkoj književnosti 1948-1968. Jezik književnosti, znanosti i medija. Međunarodni znanstveni skup povodom 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica 2016.
11. Upisivanje zbilje u prostor Praga u Izletu do kolodvorske aule Jáchyma Topola, Riječki filološki dani 11, Rijeka 2016.
12. Reprezentacija komunističkog prevrata u djelu Bohumila Hrabala. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7, Novi Sad 2017.

Suradnja na znanstvenim projektima
1. Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive (2008.-2013., voditeljica dr. sc. Katica Ivanković, red. prof.).
2. Korpusna lingvistika u leksikografiji: veliki češko-hrvatski rječnik (2015.-2016., voditelj dr. sc. Petar Vuković, izv. prof.).

Prijevodi s češkog jezika:
1. Petr Hruška, Izbor pjesama, Književna smotra, XLIII/2011, br. 160(2), str. 111-112.
2. Irena Dousková, Evanđelist, Kolo, 4/2011, str. 53-63.
3. Petr Hruška, Šilterice, Tema, IX/2012, br. 1/2, str. 66-70. (zajednički prijevod s M. Martinčákom)
4. Pavel Janáček, Socijalistički realizam: što s njim?, Književna smotra, XLV/2013, br. 167 (1), str. 37-42.
5. Moral – novo mjerilo književne vrijednosti (Referat Karela Čapeka na 16. međunarodnom kongresu PEN-klubova u Pragu 26. lipnja 1938.), Vijenac, XXII/2014, br. 519, str. 13.
6. Bohumil Hrabal, Siječanjska pripovijetka, Vijenac XXII/2014, br. 431–533, str. 23.
7. Kateřina Rudčenková, Lakoća, Kolo 1/2015, str. 43–59.
8. Petra Soukupová, Na more, MeandarMedia, Zagreb 2015.
9. Bronislava Volková, Ne prskam iz zemlje, Književna Rijeka XX/2015, br. 3-4, str. 227-234./ Uznički i drugi zapisi, Kolo 4/2015 (http://www.matica.hr/kolo/479/Uzni%C4%8Dki%20i%20drugi%20zapisi/)
10. Jan Patočka, Heretički eseji o filozofiji povijesti, Europski glasnik 20/2015, str. 511-627.
11. Kateřina Rudčenková, Šuma, Tema, XII/2015, br. 3-6, str. 105-108.
12. Marek Šindelka, Ime, Vijenac XXIV/2016, br. 589, str. 15.
13. Petr Hruška, Jedna rečenica (izbor), Artikulacije 2/2016, str. 105-110.
14. Jaroslav Hašek, Ljubav u Međimurju. Priče iz Hrvatske i okolice, Šareni dućan, Koprivnica 2016.
15. Marek Šindelka, Luk, Kolo 4/2016, str. 60-67.
16. Jiří Hajček, Bubnjevi i dimne bombe, Kolo 2/2017, str. 67-76.
17. Petra Soukupová, Bertík i njuškalo, Alfa, Zagreb 2017.
18. Martin Reiner, Jedan dan, Vijenac XXVI/2018, br. 627, str. 17.
19. Petra Soukupová, Pod snijegom (ulomak), Artikulacije 5/2018, str. 65-71.
20. Jan Patočka, Heretički eseji o filozofiji povijesti, Litteris, Zagreb 2018.
21. Marek Šindelka, Zamor materijala (ulomak), Kolo 1/2018, str. 42-53.; Artikulacije 6/2018, str. 28-35.
22. Petr Hruška, Dan velik kao oboreni jelen, Artikulacije, Koprivnica 2018.
23. Karel Čapek, Rossumovi Univerzalni Roboti: drame (R. U. R.; Slučaj Makropulos), Artikulacije, Koprivnica 2018.
24. Zbog moje priče o dječaku izbjeglici neki su me htjeli čak i tući (razgovor s Marekom Šindelkom), Jutarnji list, 9.4.2019., str. 24-25
(https://www.jutarnji.hr/kultura/knjizevnost/autor-hvaljenog-romana-zbog-moje-price-odjecaku-izbjeglici-neki-su-me-htjeli-cak-i-tuci/8707070/)
25. Josef Pánek, Ljubav u doba globalnih klimatskih promjena, Artikulacije, Koprivnica 2019.
26. Matěj Hořava, Rakija: proze iz Banata, Artikulacije, Koprivnica 2019.
27. Matěj Hořava, Priče iz Banata (ulomak iz romana Rakija), Kolo 4/2019, str. 78-90.
28. Dora Kaprálová, Otoci, Kolo 1/2020, str. 58-73.
29. Jan Balabán, Pitaj tatu (ulomak iz romana), Artikulacije 10/2020, str. 108–118.
30. Matěj Hořava, Omaška, Artikulacije 10/2020, str. 97–100.
31. Jan Balabán, Pitaj tatu, Artikulacije 2020.
32. Jáchym Topol, Anđeo, Artikulacije, Koprivnica 2021.