Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 10-11
Soba
C-313
Telefon
4092196
E-mail
divanec@ffzg.hr

Rođen 1965. godine u Kladarama. Srednju školu završio je u Virovitici. Dodiplomski studij psihologije završio je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1989. godine. Na istom fakultetu magistrirao je (1994.) i doktorirao (2002.). U znanstveno-nastavno redovitog profesora izabran je 2016. godine. Od 1990. godine zaposlen u Odsjeku za psihologiju pri katedri za eksperimentalnu psihologiju. U okviru redovite nastave nositelj je kolegija Psihologijski praktikum 1, a od ak. god. 2009/10 i kolegija Statistika u psihologiji I, i Statistika u psihologiji II. Od akademske godine 2002/03. samostalno izvodi nastavu iz izbornog kolegija Psihologija boli. Predavao je na nekoliko fakulteta i visokih škola: na Visokoj zdravstvenoj školi sudjelovao je u izvođenju nastave za studente medicine iz kolegija Psihologija boli i kolegija Stres, zdravlje i bolest. Dvije akademske godine održavao je nastavu iz kolegija Statistika u psihologiji u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a od 1998. do 2005. predavao kolegij Statistika na Visokoj školi za sigurnost na radu. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku pri Katedri za psihologiju održavao je nastavu iz kolegija Uvod u deskriptivnu statistiku i Psihologija boli. U ak. god. 2008/09. održavao je nastavu iz kolegija Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu statistiku te Osnove inferencijalne statistike u Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Do sada je objavio 40 znanstvenih radova, četiri priloga u knjigama iz područja zdravstvene psihologije i dvije stručne studije. Suautor je sveučilišnog udžbenika: Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare. Sudjelovao je u radu znanstvenih i stručnih konferencija s 80 izlaganja, a na tri je bio pozvani predavač. Znanstveno-istraživački interes veže se uz područja osjetne psihologije (utjecaj podražajnog konteksta na intenzitet osjeta i vrijeme reakcije) te psihologije boli, u kojem području je potaknuo razvoj metodologije i aparature za eksperimentalna istraživanja. Od 1990. godine do 2003. bio je tajnik časopisa Review of Psychology. U dva tematska broja o kontekstualnim efektima istog časopisa bio i gost urednik. Bio je voditelj četiri domaće i jedne međunarodne ljetne škole. Član je znanstvenog odbora Alps-Adria Psychology Conference.

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2020 Struktura i hijerarhija faktora povezanih s planovima studenata i srednjoškolaca vezanih uz nastavak karijere Suradnik
2018 - 2019 Placebo učinak kod osjeta boli – promjene u osjetnom ili neosjetnom procesiranju Voditelj
2017 - 2020 E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti Voditelj
2017 - 2018 Uloga nesvjesnih procesa i očekivanja u funkcioniranju radnog pamćenja. Sveučilišne potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima 2017. god. Voditelj
2016 - 2017 Kognitivni čimbenici modulacije osjeta boli. Sveučilišne potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima zq 2016. godinu Voditelj

Ključni istraživački interes
  • osjet boli
  • kontekstualni učinci
  • pažnja
  • eksperimentalna metodologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko psihološko društvo (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Psihološka obzorja [Horizons of Psychology], Društvo psihologov Slovenije ,Ljubljanja (Član uredničkog odbora)
  • Psihološka obzorja [Horizons of Psychology], Društvo psihologov Slovenije ,Ljubljanja (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2013. Nagrade Hrvatskog psihološkog društva Zoran Bujas za osobito vrijednu knjigu godine.

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno-istraživački interes veže se uz područja osjetne i kognitivne psihologije (utjecaj podražajnog konteksta na intenzitet osjeta i vrijeme reakcije, utjecaj malih količina alkohola na perceptivno i kognitivno funkcioniranje). Dominantno područje interesa je uloga psiholoških čimbenika u modulaciji osjeta boli (uloga pažnje i očekivanja).