Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
Konzultacije
ponedjeljak 16 - 17
Soba
B 205
Telefon
0915786360
E-mail
kivankovic@ffzg.hr

Dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. rođena je 12.04.1961. u Banjaluci. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1984. na studiju komparativne književnosti i češkoga jezika i književnosti, a 1987. postala je asistentica za češku književnost na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Akademsku godinu 1988./89. provela je na studijskom boravku u Pragu. U Češkoj je radila kao lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Masarykovu sveučilištu u Brnu u ak. godinama 1993./94. i 1994./95., a potom u ljetnom semestru 1996. i u ak. godini 1996./97. na Karlovu sveučilištu u Pragu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 1996. godine, a doktorirala 2001. U zvanje docenta izabrana je 2003.
U razdoblju 2003.–2008. bila je predstojnica Katedre za češki jezik i književnost, a od 2005.–2007. obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti te je od 2013. - 2019. ponovo je bila predstojnice Katedre za češki jezik i književnost.
U znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2009, u zvanje redovitog profesora 2014, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2021. godine.
Sudjelovala je u znanstvenom projektu voditeljice dr. sc. Dubravke Dorotić Sesar, red. prof. „Istraživanje zapadnoslavenskih jezika“
130717(1996.–2002.). Sama je od 2006. do 2014. bila voditeljica znanstvenog projekta „Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive“ (130-1301070-1053), u koji je bilo uključeno još šest suradnika s Odsjeka za zapadnoslavenske jezike
i književnosti.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Suvremena češka proza I (1990.-2000.) Suradnik
2016 - 2017 Korpusna lingvistika i leksikografija. Veliki češko-hrvatski rječnik Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovna članica)
Uredništva u časopisima
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)
  • Pozńanskie Studia Slawistyczne, Sveučilište Adama Mickiewicza ,Poznan, Poljska (članica uredničkkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Područja znanstvenog bavljenja dr. sc. Katice Ivanković, red. prof. očituje se u njezinoj znanstvenoj bibliografiji i u životopisu. No, tu je zasad izuzet njezin posljednji znanstveni projekt: "Povijest novije češke književnosti", od koje je zasad za tisak pripremljena prva knjiga: "Češka književnost u tvorbi nacionalnog identiteta tijekom 19. stoljeća", koja u siječnju 1915. treba izići iz tiska kod izdavača Disput. Druga knjiga, "Češka književnost u diskontinuitetima 20. stoljeća", trebala bi izići iz tiska 2016. godine.