Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
zimski semestar: petak 14,00 -15,30
ljetni semestar: petak 12,30 - 14,00
Soba
B-223
Telefon
4092-121
E-mail
mjnovo@unizg.ffzg.hr

Rođena je 1979. godine u Virovitici. 2005. godine diplomirala je Engleski jezik i književnost i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu.

2020. poslijedoktorandica na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti

2019. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti - polje filologija

2018. ECTS koordinatorica na Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti

2017. doktorat: Međujezični utjecaji u ovladavanju engleskim leksikom - uloga skorašnjosti i jezičnoga znanja

2014.- 2020. - asistentica na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedri za ruski jezik; predaje kolegije Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika i Metodika nastave ruskoga jezika / Metodika nastave slavenskih jezika / Metodika nastave ukrajinskoga jezika na nastavničkom smjeru diplomskoga studija Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Katedri za češki jezik i književnost i Katedri za slovački jezik i književnost

2013. – 2014. - vanjski suradnik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegijima Glotodidaktika, Usvajanje stranog jezika i Metodika nastave ruskog i Metodika nastave slavenskih jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2010. – 2014. Pučko otvoreno učilište Umag/Poreč – profesorica engleskog i ruskog jezika na specijaliziranim i općim tečajevima engleskog i ruskog jezika

2009. – 2014. Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – profesorica engleskog jezika

2007. – 2009. – sudjelovala na stručnim seminarima u sklopu Tempus projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Foreign Languages in the Field of Law za predavače stranih jezika u ukupnom trajanju od 120 nastavnih sati. Program je obuhvatio sljedeće teme: Basics of EU Law, Introduction to LSP (Law), Legal Translation and Terminology, Advanced Presentation Skills, Introduction to Forensic Linguistics, Intercultural Communication, Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism

2002. – 2009. – Srednja škola Pitomača (Srednja škola Stjepana Sulimanca) – profesorica engleskog jezika

2005. stalni sudski tumač za engleski i ruski jezik


Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji Suradnik
2017 - 2023 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji Suradnik

Ključni istraživački interes
  • ovladavanje inim jezikom
  • poučavanje engleskog i ruskog kao stranih jezika
  • međujezični utjecaji
  • individualna dvojezičnost i višejezičnost
  • jezik udžbenika

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova na CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Jaji%C4%87%20Novogradec,%20Marina%20%2832744%29|text|profile