Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
zimski semestar: petak 14,00 -15,30
ljetni semestar: petak 12,30 - 14,00
Soba
B-223
Telefon
4092-121
E-mail
mjnovo@ffzg.hr

Rođena je 1979. godine u Virovitici. 2005. godine diplomirala je Engleski jezik i književnost i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu. 2017. doktorat: Međujezični utjecaji u ovladavanju engleskim leksikom - uloga skorašnjosti i jezičnoga znanja 2014.- danas - asistentica na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedri za ruski jezik; predaje kolegije Glotodidaktika, Usvajanje stranoga jezika i Metodika nastave ruskoga jezika / Metodika nastave slavenskih jezika na nastavničkom smjeru diplomskoga studija Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti 2013. – 2014. - vanjski suradnik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na kolegijima Glotodidaktika, Usvajanje stranog jezika i Metodika nastave ruskog i Metodika nastave slavenskih jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. – 2014. Pučko otvoreno učilište Umag/Poreč – profesorica engleskog i ruskog jezika na specijaliziranim i općim tečajevima engleskog i ruskog jezika 2009. – 2014. Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – profesorica engleskog jezika 2007. – 2009. – sudjelovala na stručnim seminarima u sklopu Tempus projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Foreign Languages in the Field of Law za predavače stranih jezika u ukupnom trajanju od 120 nastavnih sati. Program je obuhvatio sljedeće teme: Basics of EU Law, Introduction to LSP (Law), Legal Translation and Terminology, Advanced Presentation Skills, Introduction to Forensic Linguistics, Intercultural Communication, Legal and Linguistic Aspects of Multilingualism 2002. – 2009. – Srednja škola Pitomača (Srednja škola Stjepana Sulimanca) – profesorica engleskog jezika 2005. – stalni sudski tumač za engleski i ruski jezik

Popis radova na CROSBI:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347801

Područja užeg interesa: poučavanje engleskog i ruskog kao stranih jezika; ovladavanje inim jezikom; međujezični utjecaji; višejezičnost