Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
srijeda 12:15-13:15
Soba
C219
Telefon
6120-182
E-mail
ljfjezic@gmail.com

Rođen u Zagrebu 1988. Tu je završio Osnovnu školu S. S. Kranjčević i Klasičnu gimnaziju. G. 2007. upisuje studij filozofije i lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. G. 2012. završava diplomski studij lingvistike (smjer: poredbena lingvistika) i filozofije (znanstveni smjer) obranom diplomskih radova Pokušaj rekonstrukcije fonološkoga sustava prasemitskoga jezika i poredba njegova s praindoeuropskim (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.) te Fichteova nauka o znanosti i Schellingovi rani spisi u kontekstu pokantovskih rasprava o zasnivanju filozofije kao znanosti (mentor: dr. sc. Igor Mikecin, doc.). Od 2012. do 2015. godine doktorand je na doktorskome studiju filozofije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Ovdje brani u lipnju 2015. svoj doktorski rad koji, dopunjen i dorađen, izlazi u rujnu 2016. kao monografija Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava. Od rujna 2013. zaposlen je na Odsjeku za filozofiju kao asistent, od srpnja 2015. kao poslijedoktorand, a od ljeta 2017. kao docent. Ovdje drži u sklopu Katedre za povijest filozofije kolegije iz povijesti filozofije, napose iz njemačkoga idealizma i grčke filozofije.

Na studiju je u ak. god. 2009./ 2010. nagrađen Rektorovom nagradom za studentski rad Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.). Filozofski fakultet mu je dodijelio dvije Nagrade za izvrsnost u studiju: 2009./2010. za preddiplomski studij lingvistike, te 2010./2011. za preddiplomski studij filozofije.

Ljetni semestar ak. god. 2014./2015. proveo je na studijskoj stipendiji Erasmus+ na Sveučilištu u Beču.

Član je Hrvatskoga filozofskoga društva i Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Glavni je koordinator za mrežu Filozofija i interdisciplinarnost unutar Srednjoeuropskoga programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) koja za sada obuhvaća 14 odsjeka ili fakulteta u 8 zemalja (Poljska, Austrija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Kosovo, Makedonija). Član je Predsjedništva Hrvatske paneuropske unije i potpredsjednik Mladeži HPEU.

Za rad u struci služi se starogrčkim, latinskim, francuskim, njemačkim i engleskim, a po potrebi i sanskrtom, starohebrejskim i klasičnim arapskim.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2017 Jezik i mišljenje u staroj Grčkoj i Indiji Suradnik

Ključni istraživački interes
 • klasični njemački idealizam
 • antička filozofija
 • židovska filozofija
 • poredbena filozofija
 • filozofija jezika
 • filozofija religije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska paneuropska unija
 • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. 25. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Knjiga

"Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava", Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016.Znanstveni radovi:

“Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema”, Književna smotra, 44 (2012), br. 166 (4), str. 81-91.

“Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma”, Filozofska istraživanja 33 (2013), br. 2, str. 299-316.

“O umskoj potrebi za vjerom u božju opstojnost po raspravi Wizenmanna i Kanta”, Logos. Časopis za filozofiju i religiju 1 (2013), br. 2, str. 81-102.

„Viewing Vico within German idealism: On Jacobi’s comparison of Vico with Kant and with Schelling’s system of identity”, Synthesis philosophica 30 (2015), br. 2, str. 243-250.

“O pojmu hrvatske filozofije”, Filozofska istraživanja 36 (2016), br. 1, str. 89-104.

"How do Language and Thought Influence Each Other?. A Reconsideration of Their Relationship with Parallel References to the History of Philosophy and Cognitive Linguistics", Synthesis philosophica 32 (2017), br. 2, str. 349-369.


Prijevodi:

“Göttingenska recenzija Kritike čistoga uma. Recenzija časopisa Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen“, Holon 3 (2013.), br. 1, str. 70-76.

“Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766.”, Čemu 9 (2013), br. 21, str. 241-246.

Maimon, Salomon, „O filozofijskim i retoričkim figurama”, Holon 4 (2014), br. 1, str. 121-142.

„Prijevod Fichteovih Aforizama o religiji i deizmu (1790.)“, u: Ježić, Lj. F., Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016., str. 277-282.

„Prijevod Fichteove recenzije djela Aenesidemus (1794.)“, u: Ježić, Lj. F., Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016., str. 283-305.


Pogovor:

„O Maimonovu životu, djelu i raspravi O retoričkim i filozofijskim figurama”, Holon 4 (2014), br. 1, str. 143-160.