Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
C318
Telefon
6120089
E-mail
njbegic@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić rođena je 1. kolovoza 1964. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je psihologiju 1987. godine. Na istom je fakultetu magistrirala, a doktorat je stekla na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine.
U zvanje docenta u polju psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija je izabrana 2001. godine, u zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2006. godine, a u zvanje redovitog profesora 2011. godine.
Na matičnom fakultetu voditeljica je više obaveznih i izbornih kolegija na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjeluje i u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih, magistarskih, specijalističkih i doktorskih radova. Osmislila je novi Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije, kojega je voditelj i na kojem uspješno studira treća generacija studenata. Članica je Vijeća poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta. Članica je Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, te koordinatorica za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta.
Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za kognitivno-bihevioralne terapije (čija je potpredsjednica), Hrvatskog društva za neuroznanost, te Društva za kliničku genetiku Hrvatske. Predsjednica je Povjerenstva za vježbenike Hrvatske psihološke komore. Nacionalni je predstavnik u međunarodnom udruženju za istraživanje stresa i anksioznosti (Stress and Anxiety Research Society).
Dobitnica je nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga Friganović“ 2013. godine za značajan doprinos unapređenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnosti, te priznanja Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia” 2007. godine za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Internet i zdravlje u doba krize Suradnik
2020 - 2023 IRI-2 Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja (Diplee) Suradnik
2019 - 2020 Internet i zdravlje - interdispciplinarna perspektiva Voditelj
2018 - 2018 Internet i zdravlje Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za kliničku genetiku (članica)
 • European Association of Clinical Psychology (članica)
 • European Society for Traumatic Stress Studies (članica)
 • Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) (podpredsjednica)
 • Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT)
 • Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR Society) (Podpredsjednica)
 • Stručni razred za kliničku psihologiju, Hrvatska psihološka komora
 • Udruga kako si? (predsjednica)
 • Udruga kako si?
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. 37th STAR Conference: Stress and anxiety in a changing society, Sress and Anxiety Research Society ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2013. nagrade Hrvatske psihološke komore „Snježana Biga Friganović“ za značajan doprinos unapređenju statusa psihologa u društvu te razvoju i afirmaciji psihološke djelatnost
 • 2007. Priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije

Opis znanstvene djelatnosti
Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić svoj je znanstveni interes otpočetka vrlo aktivno usmjerila u područje kliničke i zdravstvene psihologije prije svega prema istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti, pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju, te istraživanju transseksualnosti. Od 2003.-2006. god. bila je uključena kao istraživač u znanstveni projekt MZOŠ "Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti". U projektnom razdoblju 2007.-2012.god. bila je voditeljica znanstvenog projekta "Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi", te voditeljica programa "Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici". Tijekom 2014. g. vodila je projekt "Provjera modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj".
Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih stručnih i znanstvenih skupova, te je objavila 50-ak znanstvenih i stručnih članaka i više poglavlja u udžbenicima, knjigama, priručnicima. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Recenzirala je više udžbenika i knjiga te veći broj članaka za međunarodne i domaće časopise koji su zastupljeni u citirajućim publikacijama.
Aktivno je bila uključena u dva Tempus projekta Sveučilišta u Zagrebu: „Developing university counseling and advisory services" i „Tempus EduQuality – Obrazovanje za jednake mogućnosti na hrvatskim sveučilištima“.