Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
utorkom 10:15-10:45, četvrtkom 9:30-10
Soba
F-319
Telefon
01 6002 336
E-mail
neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr

Neven Jovanović (r. Zagreb, 1968) redovni je profesor na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1994. Doktorirao je 2005. (“Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva Evanđelistara”, Sveučilište u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Darko Novaković).
Jovanović se bavi digitalnohumanističkim istraživanjima na području klasične i novolatinske filologije. Kao voditelj znanstvenoistraživačkog projekta “Digitalizacija hrvatskih latinista” (financirao MZOS, 2006-2013), Jovanović je osmislio i uspostavio slobodno dostupnu računalnu zbirku Croatiae auctores Latini (2009-; zbirka još uvijek raste, te danas obuhvaća preko pet milijuna riječi tekstova hrvatskih latinističkih autora od 976. do 1984). Donacija Google European Digital Humanities Research Award za projekt “Profil hrvatske novolatinske književnosti” (2012) omogućila je da se zbirci CroALa doda i bibliografska komponenta, a projekt “Croatica et Tyrolensia – računalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti” (2013-, financira UKF fond i Tiroler Wissenschaftsfonds) kojega je Jovanović bio suvoditelj, uz doc. dr. Lava Šubarića (Sveučilište u Innsbrucku – Novolatinski institut zaklade “Ludwig Boltzmann”), rezultirao je prvim komparativnim istraživanjem dviju novolatinskih književnosti.
Od 2004. Jovanović je član Uredničkog odbora Sabranih djela Marka Marulića – Opera omnia, a od 2008. uređuje i godišnjak Colloquia Maruliana (uz Bratislava Lučina, Branka Jozića, Francisca Javiera Juez Galveza). Bio je član uredništva Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009). Član je Odbora za hrvatski latinizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2010). Predstavljao je Hrvatsku u projektima Network for Digital Methods in Arts and Humanities (ESF, od 2011) i Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (ISCH COST Action IS1310).

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2025 Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic - AdriArchCult Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2016 - 2016 CroALa index locorum Voditelj
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Suradnik

Ključni istraživački interes
 • novolatinska književnost
 • latinska stilistika
 • rimska književnost
 • grčka književnost
 • digitalna humanistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association for Digital Humanities (redovni član)
 • International Association for Neo-Latin Studies (redovni član)
 • Panel za vrednovanje u području filologija, Hrvatska zaklada za znanost
 • Radna skupina za izradu Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Savjetodavni odbor, Global Philology – Digital Infrastructure for Named Entities Data
 • Savjetodavni odbor, Project Alpheios
 • Upravni odbor COST akcije Reassembling the Republic of Letters, COST
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 30. Marulićevi dani, Književni krug Split (-, -)
 • 2019. 29. Marulićevi dani, Književni krug Split (-, -)
 • 2018. 28. Marulićevi dani, Književni krug Split (-, -)
 • 2017. 27. Marulićevi dani, Književni krug Split (-, -)
 • 2016. 26. Marulićevi dani, Književni krug Split - Marulianum (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Colloquia Maruliana, Književni krug Split - Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia Maruliana, Književni krug Split - Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia Maruliana, Književni krug Split - Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia Maruliana, Književni krug Split - Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
 • Colloquia Maruliana, Književni krug Split - Marulianum ,Split (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2007. Godišnja nagrada HAZU (područje društvenih znanosti), zajedno s prof. Stjenkom Vranjicanom, za znanstvenoistraživački projekt “Nikola Škrlec Lomnički”.

Opis znanstvene djelatnosti
Jovanović, Neven, - bibliografija za razdoblje 2008-2017

Primarno autorstvo
1.01 Znanstveni članak u časopisu

365162
Jovanović, Neven ;
Antiturcica iterata : ponovni pogled na hrvatsku renesansnu protutursku književnost / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [101]-148.
Članak - Hrčak
edit
365290
Fališevac, Dunja ; Jovanović, Neven ; Tatarin, Milovan ;
Život i književno djelo Paska Primovića i njegov ep Od upućenja Riječi vječne i od poroda Djevičkoga / Građa za povijest književnosti hrvatske . Zagreb: HAZU, Knj. 38(2015), str. 255-421.
edit
335924
Jovanović, Neven ;
Zadarski slon i komarac — polemika Nardina Celineja i Paladija Fuska iz 1513. / Colloquia Maruliana ..., 23 (2014), str. 13-27.
Digitalna verzija rada - Hrčak
edit
335972
Jovanović, Neven ;
Croatian into Latin in 1510 : Marko Marulić and the cultural translation of Regum Delmatiae atque Croatiae gesta / Canadian Review of Comparative Literature = Revue Canadienne de Littérature Comparée, Vol. 41, Nr. 4(2014), str. 389-410.

Bibliografske baze: Project Muse |
edit
313378
Jovanović, Neven ;
Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419. / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXII. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2013 (Colloquia Maruliana), str. 5-29.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148851
edit
309613
Jovanović, Neven ;
Antonio Fabregues o Krbavskoj bici / Povijesni prilozi, 41 (2012), str. 175-189.
edit
309614
Jovanović, Neven ;
CroALa / Journal of the Text Encoding Initiative, 2 (2012). http://dx.doi.org/10.4000/jtei.425
Journal of text encoding initiative
edit
309949
Jovanović, Neven ;
Dubrovnik in the Corpus of Eastern Adriatic Humanist Laudationes Urbium / Dubrovnik annals, 16 (2012), str. 23-36.
http://bib.irb.hr/datoteka/611360.Jovanovic_DA_2012_B-corrNJ.doc | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130161
edit
309950
Jovanović, Neven ;
Nenia Alovisii Cippici de Petro Riario c. 1474 quae servatur Monachii in codice BSB CLM 716 / Humanistica Lovaniensia, 61 (2012), str. 241-246.
http://bib.irb.hr/datoteka/611376.95639_Humanistica_04_Jovanovic.pdf
edit
313379
Jovanović, Neven ;
Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / U: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXI. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2012 (Colloquia Maruliana), str. 109-142.
http://bib.irb.hr/datoteka/647037.Jovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119229
edit
309058
Jovanović, Neven ;
Marulić i laudationes urbium / Colloquia Maruliana ..., 20 (2011), str. 141-163.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100571
edit
308800
Jovanović, Neven ;
Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 19 (2010), str. 5-16.
http://bib.irb.hr/datoteka/481378.01NevenJovanovic.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=78912
edit
308085
Jovanović, Neven ;
Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta / Colloquia Maruliana ..., 18 (2009), str. 5-24.
http://bib.irb.hr/datoteka/414755.01_Jovanovic-rukopisirdcg.pdf | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=55918
edit
307116
Jovanović, Neven ;
Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 43-58.
http://bib.irb.hr/datoteka/331757.08jovanovic-vd-komunikacija-final-tekst.pdf
edit

1.04 Stručni članak

307117
Jovanović, Neven ;
Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz Varia Dalmatica / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 59-72.
http://bib.irb.hr/datoteka/331758.08jovanovic-vd-komunikacija-final-carmina.pdf
edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

335982
Jovanović, Neven ;
Nicolai Restis Ragusini ad Franciscum Barbarum epistula (a. 1451) / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb : Ex libris, 2014., Str. 169-180.
edit
312702
Jovanović, Neven ;
Avaritia i inflacija: percepcije ekonomskih pojava u preambuli Edikta o cijenama / U: Cambi, Nenad ; Belamarić, Joško ; Marasović, Tomislav (ur.). Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojanja: zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 18. do 22. rujna 2005. u Splitu. Split : Književni krug, 2009, str. 553-580.
http://mudrac.ffzg.hr/~njovanov/061207jovanovic-dioklecijan.html
edit
315366
Jovanović, Neven ;
Digitizing Croatian Latin Writers /
[Naziv skupa: Trends in Computational and Formal Philology 2008: An Italian Overview (22-24.05.2008. ; Venecija i Padova, Italija)]
http://bib.irb.hr/datoteka/335194.080428jovanovic-digitising-abstract.html | http://www.digitalphilology.org/moodle/mod/wiki/view.php?id=2&page=Digitizing+Croatian+Latin+Writers
edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

320520
Jovanović, Neven ;
Croatian Latin Writers - an International Nationalist Phenomenon in a Socialist Republic / U: Movrin, David ; Olechowska, Elzbieta (ur.) (ur.). Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljubljana : University of Ljubljana , 2013, Str. 26-27.
[Naziv skupa: Classics and Class. Teaching Greek and Latin behind the Iron Curtain (26-28.09.2013. ; Ljubljana)]
Knjižica sažetaka | Digitalna verzija
edit
320535
Jovanović, Neven ;
Croatiae auctores Latini / U: Karl Enenkel (ur.) (ur.). International Association for Classical Studies XV Congress, Münster 2012 . Münster : IANLS - Universtiy of Münster , 2012., Str. 96-96.
[Naziv skupa: International Association for Neo-Latin Studies, XV International Congress ( 05-11.08.2012. ; Münster, Njemačka)]
edit
316707
Jovanović, Neven ;
A First Look into the Corpus of Humanist "Laudationes Urbis" on the Eastern Adriatic Coast /
[Naziv skupa: The Fifty-Sixth Annual Meeting of the RSA. Venice, Italy, 8-10 April 2010 (08-10.04.2010. ; Venecija, Italija)]
http://bib.irb.hr/datoteka/463085.100321jovanovic-laud.pdf | http://www.ffzg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:humanism-eastern-adriatic
edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

320529
Jovanović, Neven ;
XQuerying the medieval Dubrovnik / U: Ciotti, Fabio ; Ciula, Arianna (ur.) (ur.). The Linked TEI: Text Encoding in the Web. Rome : UniversItalia , 2013., Str. 69-72.
[Naziv skupa: TEI Conference and Members Meeting 2013 (02-05.10.2013. ; Rim, Italija)]
edit

1.16 Poglavlje u knjizi

365296
Jovanović, Neven ;
Classical reception in Croatia : an introduction / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017. , Str. 15-.
edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

365686
Jovanović, Neven ;
Croatian Neo-Latin literature and its uses / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017. , str. 35-.
edit
365280
Jovanović, Neven ;
Andrea Divo i čitanje Ilijade / Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8 ), Str. [55]-79.
Rad u Repozitoriju FF-a
edit
365295
Jovanović, Neven ;
Croatian Latin writers : an international nationalist phenomenon in a socialist republic / Classics and class : Greek and Latin classics and communism at school . Warsaw : Ljubljana : Faculty of Artes liberales, University of Warsaw ; Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. , Str. [193]-212.
Rad u Repozitoriju FF-a
edit
365486
Jovanović, Neven ;
Croatian anti-Turkish writings during the Renaissance / U: Ed. by David Thomas and John Chesworth. (ur.). Christian-Muslim relations : bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden ; Boston : Brill, 2015. , Str. [491]-515. .
edit
313167
Jovanović, Neven ;
San Jurja Augustina Zagrepčanina u srpnju 1454. / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012, str. 129-149.
http://bib.irb.hr/datoteka/611364.1206-jovanovic-jurajaugustin-preprint.pdf
edit
313168
Jovanović, Neven ;
Pred jednom zbirkom hrvatskih latinista / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press, 2012, str. 143-153.
http://bib.irb.hr/datoteka/611369.1103jovanovic-predzbirkom.html
edit
313375
Jovanović, Neven ;
Emocije u latinističkim pohvalama istočnojadranskih gradova / U: Kapetanović, Amir (ur.). Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012 (Znanstveni zbornici), str. 243-275.
http://bib.irb.hr/datoteka/647030.008_jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-03-jovanovic-emocije-preprint.doc
edit
313377
Jovanović, Neven ;
Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara / U: Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 38. Hvar - književnost i kazalište. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2012 (Dani Hvarskoga kazališta: eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru), str. 41-55.
http://bib.irb.hr/datoteka/647034.2012-dhk38-004Jovanovic.pdf | http://gss.srce.hr/pithos/rest/njovanovic@ffzg.hr/files/gradja/2012-dhk38-004Jovanovic.pdf
edit
312703
Jovanović, Neven ;
Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje / U: Lučin, Bratislav (ur.). Marko Marulić, Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia), str. 125-168.
http://bib.irb.hr/datoteka/515091.110327-regcro-pred.pdf
edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

365489
Jovanović, Neven ;
Juraj Šižgorić / U: Ed. by David Thomas and John Chesworth. (ur.). Christian-Muslim relations : bibliographical history. Volume 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600). Leiden ; Boston : Brill, 2015. , Str. [31]-35..
edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

309075
Jovanović, Neven ;
Henricus Sienkiewicz, Anthea, sive fabula 'Eamus ad Ipsum' a Petro Angelinio Latine versa, quam denuo edidit atque illustravit Theodericus Sacré. Bruxelles: Melissa, 2010. Pp. 177. ISBN 9782872900268. €20.00. / Bryn Mawr Classical Review, 2011.06.40 (2011).
http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-06-40.html
edit
307118
Jovanović, Neven ;
M. Maruli Delmatae Dauidias, prir. M. Marcovich, Leiden i Boston (MA): Brill, 2006 (Mittellateinische Studien und Texte, 33) / Colloquia Maruliana ..., 17 (2008), str. 331-336.
http://bib.irb.hr/datoteka/331763.070731marcovich.pdf
edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

365659
Jovanović, Neven ;
Response [to F. Schaffenrath] / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies : Proceedings of the Croatica et Tyrolensia scholarly conference (Split, 22 and 23 April 2015). Wien : Böhlau Verlag, [2017]. , str. .
edit
365774
Jovanović, Neven ;
Quadrata rotundis : lexical comparison of two sets of neo-Latin texts / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies : Proceedings of the Croatica et Tyrolensia scholarly conference (Split, 22 and 23 April 2015). Wien : Böhlau Verlag, [2017]. , str. .
edit

2.01 Znanstvena monografija

272846
Jovanović, Neven ;
Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754101.
http://darhiv.ffzg.hr/1883/1/11jovanovic-stcitmar.pdf
edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

320826
Jovanović, Neven ;
Exploring a digital collection of Neo-latin literature /
[Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb) ]
Program skupa
edit

Uredništva
1.04 Stručni članak

365186
Henry VIII, engleski kralj ; Jovanović, Neven [edt] ; Šoškić, Helena [edt] ;
Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [157]-227.
Članak - Hrčak
edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

312946
Marulić, Marko ; Rezar, Vladimir [trl] ; Jovanović, Neven [edt] ;
Djela kraljeva Dalmacije i Hrvatske / U: Bratislav Lučin (ur.). Marko Marulić: Latinska manja djela II.. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 173-225.
edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

261993
Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
edit

2.20 Kompletna znanstvena baza podataka ili korpus

287480
Haskell, Yasmin [edt] ; Lonza, Nela [edt] ; Lučin, Bratislav [edt] ; Marinova, Elia [edt] ; Tunberg, Terence O [edt] ; Novaković, Darko [edt] ; Jovanović, Neven [edt] ;
Croatiae auctores Latini collectio electronica / [Elektronička građa] : Zagrabiae : Facultas philosophica Universitatis studiorum Zagrabiensis, [2009]-
Croatiae auctores Latini
edit

2.26 Knjiga u postupku objavljivanja

365658
Jovanović, Neven [edt, aft, aut] ; Luggin, Johanna [edt, aut] ; Špoljarić, Luka [edt, aut] ; Šubarić, Lav [edt, aui, aut] ;
Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies : Proceedings of the Croatica et Tyrolensia scholarly conference (Split, 22 and 23 April 2015) / Wien : Böhlau Verlag, [2017]
edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

375562
Jovanović, Neven ; [edt]Jozić, Branko ; [edt]Juez Gálvez, Francisco Javier ; [edt]Lučin, Bratislav ; [edt]
Hrvatska književnost humanizma i renesanse / Split : Književni krug Split, Marulianum, 2016. - 285 str., [10] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789531634250.Colloquia Maruliana ... /. Split : Književni krug Split, Marulianum, 1992- .
Poveznica na Hrčak
edit

Prijevodi
1.23 Umjetničko djelo (kao komponenta)

320519
Euripides ; Jovanović, Neven [trl, aui] ;
Alkestida / U: [odgovorni urednik Josip Belamarić] (ur.). Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split : Književni krug, 1954-, god.60:br.4/6(2013) ; str. 1-32.
Digitalna verzija
edit

1.25 Druga sastavna djela

320561
Špajerski, Julijan ; Cremascoli, Giuseppe [aui] ; Jovanović, Neven [trl] ;
Ritmički časoslov sv. Franje / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 345-361.
Digitalno izdanje Franjevačkih izvora - sadržaj
edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

365113
Skalić, Pavao ; Kapec, Ivan [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
Epistemon / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 2.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [242]-279.
edit

2.16 Umjetničko djelo

320540
Horatius Flaccus, Quintus ; Jovanović, Neven [trl] ;
Horacije 4, 7: Diffugere niues = (Pobjegoše snijezi) / U: urednici Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., Str. 497-500.
edit
320442
Plautus, Titus Maccius ; Jovanović, Neven [trl] ;
Amfitruon / Sisak : Dom kulture "Kristalna kocka vedrine" : Gradsko kazalište, 2008. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789536299300.
Digitalna verzija
edit

Zadnji puta osvježeno: 2017-10-20 13:45:28