Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail