Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Profesor emeritus
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijeda 12:30-14:00
Soba
B 016
Telefon
6120-058
E-mail
dkalogj@ffzg.hr