Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijeda, 11.00-12.30
Soba
C-019
Telefon
60 02 382
E-mail
nkarajic@ffzg.hr

Rođen u Karlovcu 1961. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1988. godine na studiju sociologije kao jednopredmetne grupe znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iduće je godine upisao Poslijediplomski studij Socijalne ekologije pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1991. godine zaposlen kao znanstveni novak. Magistrirao je 1995. godine s temom Socijalno-ekološki aspekti kvalitete života te 1998. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Sociokulturni procesi i ekološke vrijednosti u Hrvatskoj. Tri godine kasnije izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2006. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. godine na istom je odsjeku nositelj i predavač predmeta Hrvatsko društvo 1 i 2, Sociologija obrazovanja te Obrazovanje i društvo. Tijekom dosadašnje nastavne djelatnosti održavao je i predavanja na poslijediplomskom studiju organiziranom pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U istom je razdoblju bio mentor ili član povjerenstava u nekoliko desetaka diplomskih, magistarskih i doktorskih radova studenata i postdiplomanata. Akademskih godina 2004./2005. i 2005./2006. obnašao je dužnost pročelnika Odsjeka za sociologiju. Od 2005. godine do danas predstojnik je Katedre za sociologiju obrazovanja, a obnašao je i ulogu predstojnika Zavoda za sociologiju pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta. U redovitom je članstvu Hrvatskog sociološkog društva od 1988. godine pa do današnjih dana te član uredništva časopisa Socijalna ekologija od 1992. godine. U znanstveno-istraživačkom radu uži profesionalni interesi su mu sociologijska istraživanja aktualnih procesa hrvatskoga društva, sociologija obrazovanja, sociologija komunikacije i menadžmenta te institucionalne i socijalne dimenzije ponašanja potrošača u modernim društvima. Autor je i suautor više od tridesetak znanstvenih članaka te nekoliko knjiga i zbornika. Uz to, redoviti je sudionik domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija i suradnik ili voditelj pojedinih dionica nacionalnih i međunarodnih znanstveno istraživačkih projekata.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Socioekonomski aspekti kratkih lanaca opskrbe u organskoj proizvodnji hrane Suradnik
2021 - 2022 Ekološka proizvodnja hrane u kontekstu lokalnog razvoja u Hrvatskoj Suradnik
2020 - 2021 Socioekonomski čimbenici mikro i malog poduzetništva u ekološkoj proizvodnji hrane Suradnik
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Suradnik
2019 - 2020 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I - Izrada pet sektorskih publikacija Voditelj
2018 - 2019 Vrednovanje eksperimentalnoga pilot-programa Škola za život u šk. god. 2018./2019. - Objedinjeno izvješće Voditelj
2018 - 2019 Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvoju zadrugarstva Suradnik
2017 - 2018 Čimbenici uspješnosti i modeli suradnje zadruga u Hrvatskoj Suradnik
2016 - 2017 Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
  • Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja (redovni član)
  • Kritički prijatelj škole, Osnovna škola Augusta Haambašića (član povjerenstva)