Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 10.00-11.00
Soba
C-011
Telefon
4192135
E-mail
kkardov@ffzg.hr

Diplomirao sociologiju i doktorirao 2012. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Imao je kraće studijske boravke u Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, usavršavao se na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu. Držao gostujuća predavanja na Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Göteborgu, Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije u Trondheimu i drugim studijskim programima.
Član je Europske sociološke asocijacije (od 2006.) i Hrvatskog sociološkog društva ( od 2001.). Organizirao nekoliko inozemnih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Voditelj je poslijediplomskog kursa Social Structures and Social institutions pri IUC Dubrovnik. Objavio dvije knjige i ponešto znanstvenih radova. Bavio se rekonstrukcijom zajednica nakon rata, društvenom mobilizacijom i participacijom lokalnih zajednica u procesima odlučivanja, sociologijom prostora i kolektivnom memorijom. Trenutna područja interesa su društveni pokreti i demokratizacija kulture.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Nova javna kultura i prostori društvenosti Voditelj
2020 - 2022 INCLuDe - Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Voditelj
2019 - 2020 Tko se boji kritičkog govora hrvatskih humanista? Suradnik
2017 - 2017 Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj Voditelj
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2013 - 2017 Fringe Politics in Southeast Europe Suradnik

Ključni istraživački interes
  • društveni pokreti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)