Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 10.00-11.00
Soba
C-011
Telefon
4192135
E-mail
kkardov@ffzg.hr

Diplomirao sociologiju i doktorirao 2012. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Imao je kraće studijske boravke u Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Bio je gostujući istraživač na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu (proljetni semestar 2008. godine) i Scuola Normale Superiore (Fakultet političkih i društvenih znanosti u Firenci, listopad 2022-siječanj 2023).
Član je Europske sociološke asocijacije. Bio je voditelj nekoliko istraživačkih projekata. Objavio je tri knjige i određeni broj znanstvenih radova iz područja sociologije rata i mira, društvenih pokreta, građanske participacije i političke sociologije. Glavno područje interesa je vezano uz društvene pokrete.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Nova javna kultura i prostori društvenosti Voditelj
2020 - 2022 INCLuDe - Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Voditelj
2019 - 2020 Tko se boji kritičkog govora hrvatskih humanista? Suradnik
2017 - 2017 Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj Voditelj
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2013 - 2017 Fringe Politics in Southeast Europe Suradnik

Ključni istraživački interes
  • društveni pokreti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)