Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
Četvrtak, 14:30-15:30
Soba
B-219
Telefon
01/6120-117
E-mail
vkarlic@ffzg.hr, virnakarlic@gmail.com

Virna Karlić rođena je 1985. godine u Rijeci. Završila je studije južnoslavenskih jezika i književnosti (srpski i makedonski jezik i književnost) te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. doktorirala je na temi Određenost i neodređenost u srpskom i hrvatskom jeziku u sklopu Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike na istom fakultetu (mentori: prof. dr. sc. Ivo Pranjković i prof. dr. sc. Milivoj Alanović). Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. U sklopu studija južnoslavenskih jezika i književnosti izvodi nastavu iz srbističkih i južnoslavističkih jezikoslovnih kolegija. Surađivala je na znanstvenim projektima Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa pod vodstvom prof. dr. sc. Borislava Pavlovskog (MZO); Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana Marinkovića (HRZZ) te PRINCIPLE – Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering pod vodstvom doc. dr. sc. Petre Bago (Europska komisija, Connecting Europe Facility). Sudjelovala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Autorica je knjiga (Ne)određenost: načini i sredstva izražavanja u hrvatskom i srpskom jeziku (2017) i (Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi i korpusnopragmatičke analize (2021), u suautorstvu s Petrom Bago). Jedna je od urednica dvaju znanstvenih zbornika (Tranzicija i kulturno pamćenje 2017), Što sanjamo: Knjiga radova povodom 70. rođendana profesora Dušana Marinkovića 2019). Predstojnica je Katedre za srpsku i crnogorsku književnost. Područja njezina najužeg znanstvenog interesa su gramatika i pragmatika južnoslavenskih jezika te hrvatsko-srpski jezični odnosi.

Razdoblje Naziv Uloga
2024 - 2024 Suvremeni južnoslavenski jezici: (socio)pragmatičke analize Voditelj
2023 - 2023 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize 2 Voditelj
2022 - 2022 Južnoslavenski jezici u upotrebi: pragmatičke analize Voditelj
2019 - 2019 Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji Voditelj
2019 - 2021 Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE) Suradnik
2018 - 2018 Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega Suradnik
2013 - 2016 Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (Aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Desničini susreti. Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb (-, -)
  • 2017. Desničini susreti. Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Institut za književnost i umetnost, Beograd; Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb (-, -)
  • 2016. Desničini susreti. Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam, Institut za književnost i umetnost u Beogradu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Philologia Mediana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu, Niš, Srbija (Članica uredničkog odbora)
  • Philologia Mediana, Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu, Niš, Srbija (Članica uredničkog odbora)