Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtkom od 13 do 14 h
Soba
C002
Telefon
+385 1 4092127
E-mail
pkelemen@ffzg.hr

Petra Kelemen rođena je 1981. godine u Varaždinu. U Varaždinu je pohađala VI. osnovnu školu, osnovnu Glazbenu školu te Prvu gimnaziju. Godine 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost i etnologiju. Na istom je Fakultetu u listopadu 2012. godine obranila doktorski rad pod naslovom "Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta". U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija izabrana je 2013. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija, grana: etnologija na Filozofskom fakultetu 2016. godine. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice te u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice izabrana je 2021. godine.
Od rujna 2007. do listopada 2008. godine bila je zaposlena kao asistentica na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju (danas Odjel za etnologiju i antropologiju) Sveučilišta u Zadru. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenoga 2008. godine. Na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu iz kolegija Antropologija turizma, Prakse terenskog istraživanja, Antropologija festivala i Nematerijalna kulturna baština.
Surađivala je na više od deset domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je jednu znanstvenu knjigu u suautorstvu, jednu znanstveno-popularnu publikaciju u suautorstvu, dva suurednička zbornika radova te tridesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Izlagala je na tridesetak domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova te stručnih događanja. Dobitnica je Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2005. godine), Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine), Posebnog priznanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015. godine), Priznanja Hrvatskog etnološkog društva (2015. godine), Godišnje nagrade "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva (2019. godine) i Posebnog priznanja Hrvatskog etnološkog društva (2020. godine). Od 2015. do 2020. godine bila je članica Uredništva, a od 2016. do 2020. godine glavna urednica znanstvenog časopisa Etnološka tribina koji izlazi u suizdavaštvu Hrvatskog etnološkog društva i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je članicom organizacijskih i znanstvenih odbora više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. S izlaganjima je sudjelovala na nizu javnih događanja te više puta nastupala u medijima. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, SIEF). U središtu njezina znanstvenog interesa su: konstrukcija baštine, nematerijalna kulturna baština, festivali i druga javna događanja, kulturne politike, antropologija turizma.

Bibliografija je dostupna na: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23909.
Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Granice, migracije, baština Suradnik
2019 - Vode i mlinovi Zrinske gore u kontekstu razvoja i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa Banovine Suradnik
2019 - 2019 Urbani procesi i identiteti Suradnik
2018 - 2019 Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji Suradnik
2016 - 2017 Spaces Between (Living) Places Suradnik
2014 - 2018 Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet Suradnik

Ključni istraživački interes
 • konstrukcija baštine
 • nematerijalna kulturna baština
 • festivali i druga javna događanja
 • kulturne politike
 • antropologija turizma
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (redovni član)
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Međunarodna znanstvena konferencija "Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life. 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research", Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Katedra za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; International Society for Folk Narrative Research (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Međunarodna znanstvena konferencija "City-making: space, culture and identity", Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. 14. međunarodna studentska konferencija međunarodne akademske mreže Border Crossings Network "Ethnographies of (un)certainty, (in)equality and hope(lessness): Challenges and possibilities for anthropology today", Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb; Border Crossings Network; Department of History and Archaeology, University of Ioannina; Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki; Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, Ljubljana; National School of Political Studies and Administration, Bucharest; Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, St Cyrill and Methodious University, Skopje; Department of Ethnology and Anthropology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade; Department of History and Ethnology, Democritus University of Thrace (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Međunarodna znanstvena konferencija "Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe", Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Znanstveno-stručni skup Hrvatskog etnološkog društva i 7. znanstveni seminar u čast Branimiru Brataniću "Baština i festivali. Povijesni razvoj, festivalski okviri i suvremene tendencije smotri i festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj", Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Etnografski muzej, Zagreb; Matica hrvatska (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. 12. kongres Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) "Utopije, stvarnosti, baštine: etnografije za 21. stoljeće", Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva "Identiteti između zbilje i naracije: višestrukost, mijene, prijepori", Hrvatsko etnološko društvo; Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (članica Uredništva)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (glavna urednica)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (glavna urednica)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (glavna urednica)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (glavna urednica)
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (glavna urednica)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Posebno priznanje Hrvatskog etnološkog društva za izniman višegodišnji urednički rad u časopisu Etnološka tribina, vrhunski rang časopisa u međunarodnim okvirima te doprinos međunarodnom ugledu domaće etnološke i kulturnoantropološke struke
 • 2019. Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji znanstvenog i nastavnog rada za urednički zbornik Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe (Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, 2018.), sa suurednicima Marijetom Rajković Iveta i Dragom Župarićem-Iljićem
 • 2015. Priznanje Hrvatskog etnološkog društva za doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke u Hrvatskoj i inozemstvu, za organizaciju 12. kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) pod nazivom Utopije, stvarnosti, baštine: etnografije za 21. stoljeće (21. – 25. lipnja 2015.)
 • 2015. Posebno priznanje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za angažman u organizaciji Međunarodne konferencije SIEF održane na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 21. do 25. lipnja 2015.
 • 2013. Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (Zagreb, 2012.), sa suautoricom Nevenom Škrbić Alempijević
 • 2005. Nagrada Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za iznimni doprinos u etnološkom istraživanju u Kumrovcu 2004. u okviru međunarodnog projekta "The Politics and Poetics of Place"