Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Srijedom 13:00-14:30, E-314 i po dogovoru
Soba
E-314
Telefon
E-mail
sanja.kisicek@ffzg.hr

Dr. sc. Sanja Kišiček (matični broj znanstvenika: 306375) rođena je 21. veljače 1984. godine u Zadru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studijima engleskog jezika i književnosti te informacijskih i komunikacijskih znanosti, završivši nastavnički i istraživački smjer obiju studijskih grupa. Doktorirala je 2013. godine na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na temu multimedijskog instrukcijskog dizajna istražujući preferencije studenata u učenju kroz multimodalni pristup računalnom opismenjavanju u virtualnom okruženju. Od 2012. do 2016. sudjeluje i u razmjeni studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao ECTS i ERASMUS koordinator Odsjeka. Dobitnica je nekoliko prestižnih akademskih nagrada (Nagrada ZNANOST, Rektorova nagrada, Nagrada Filozofskog Fakuklteta). Od 2016. do 2019. godine mentorirala je nastavno osoblje u međunardonom okrilju u okviru IB programa, trenirajući nastavnike u nastavničkim kompetencijama i integraciji tehnologije u nastavu. Autor je i voditelj nekolicine radionica. Stručno se usavršavala i/ili bila voditelj stručnog usavršavanja na 30-ak domaćih i inozemnih skupova. Licencirana je voditeljica strukturiranog dijaloga putem rada s protokolima Nacionalnog školskog odbora nastavnog osoblja za provođenje obrazovne reforme u SAD-u. Uže područje interesa i specijalnosti joj je promoviranje kulture kolaboracije i recipročnih mentorstava putem radionica za akademsku zajenicu i šire. Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) Radno iskustvo: 2019 - : profesorica na University of the People na poslijediplomskom studiju "Masters in Advanced Teaching" 2008 - : poslijedoktorandica, viša asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti 2016 - 2019: voditeljica stručnog usavršavanja nastavnog osoblja u Americkoj međunarodnoj školi u Kuvajtu 2007 - 2016: trenerica nastavnog osoblja u integraciji tehnologije u nastavu u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu Područja interesa: - Instrukcijski dizajn - Kultura kolaboracije i recipročnih mentorstava - Učenje i poučavanje u elektroničkom okruženju Certifikati: Certificirani voditelj protokola (CFG) Nacionalnog školskog odbora nastavnog osoblja za provođenje obrazovne reforme u SAD-u (NSRF), 2017. IB MYP Kategorija 3, International Baccalaureate Organization (IBO), 2016. Certificirani kreator kolegija na sustavu Moodle MCCC, 2015. Radionice: Radionica za kreiranje kulture kolaboracije temeljene na recipročnim mentorskim odnosima (Creating a - Collaborative Coaching Culture) PEAK 2019., Kuvajt NESA 2019., Tajland SNEAK PEAK 2018., Kuvajt Mreza mentora nastavničkom osoblju (Instructional Coaches Network), BBS, 2019., Kuvajt Multimedij u osnovnoškolskom, srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, 2009., FFZG Poučavanje putem sustava Moodle, niz radionica, 2010.-2015., AISZ, FFZG, Moodle Moot Zagreb Projekti: Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO): Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada, koordinator radne skupine Projekt razvoja e-kolegija Sveučilišnog računarskog centra (SRCE) Priznanja i nagrade: Nagrada ZNANOST 2008. Nacionalne zaklade za znanost, za rad Project of Developing the Multimedia Software Supporting Teaching and Learning of English Vocabulary Nagrada Franjo Marković 2017. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za konstantan znanstveno-istraživački rad na nekolicini projekata Rektorova nagrada 2016. Sveučilišta u Zagrebu za studentski istraživački rad E-učenje: učenje u elektroničkoj okolini i učenje na daljinu putem sustava Omega Članstva: - University of the People (course instructor) - IBO (International Baccalaureate Organization) - Instructional Coaches' Network Kuwait - NESA Coaches' Cohort - Eatel (European Association for Technology Enhanced Learning) Kolegiji: - Osnove informacijske tehnologije - Osnove digitalne obrade teksta i slike - Nastava s primjenom računala - Instrukcijski dizajn - Jednojezična leksikografija - Diskurs i dijaloški sustavi - Multimedijski prikaz znanja - Društveno-humanistička informatika