Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Ponedjeljkom 09:30-10:30h i prema dogovoru
Soba
C-021
Telefon
+385 1 4092 137
E-mail
kklasnic@ffzg.unizg.hr

KSENIJA KLASNIĆ (1983., Zagreb) izvanredna je profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za metodologiju. Diplomirala je 2007. godine završivši jednopredmetni studij sociologije, znanstveni i nastavnički smjer, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među 10% najboljih studenata. Iste godine diplomirala je i dodatni dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija godinu dana radila je u privatnom sektoru na području istraživanja tržišta, a godine 2008. zaposlila se kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi i danas. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustava ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama" obranila je 2014. godine te stekla akademsko zvanje doktorice znanosti. Godine 2015. stječe znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja društvenih znanosti, polja sociologija, 2016. godine izbrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2022. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju. Nositeljica je kolegija Osnove sociološke statistike 1, Osnove sociološke statistike 2, Metoda ankete, Obrada i analiza podataka, Mješovita metodologija u sociološkim istraživanjima te Feminističke teorije i pokreti. Aktivna je u radu Poslijediplomskog doktorskog studija sociologija, mentoriranju doktoranada i diplomanada, kao i mentoriranju izvannastavnih istraživačkih aktivnosti studenata svih razina studija sociologije.

Autorica je 14 znanstvenih radova objavljenih u časopisima i četiri u zbornicima skupova, šest poglavlja u knjigama, koautorica tri monografske recenzirane znanstvene knjige te jedna od urednica jednog zbornika. Navedeni radovi nastali su na temelju empirijskih istraživanja iz područja sociologije roda i porodice, društvenih i rodnih nejednakosti, nasilja nad ženama, društvenog položaja manjina, sociologije religije, sociokulturnog identiteta, društvenog aktivizma, informacijskih znanosti i medicine. Sudjelovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim sociološkim konferencijama. Dobitnica je nekoliko stipendija za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i ljetnim školama od kojih je najistaknutija stipendija Erasmus Intensive Programme za program pod nazivom Translocal Methodologies in Gender Studies u organizaciji Sveučilišta Istočne Finske. Dugogodišnja je članica je Hrvatskog sociološkog društva i Europskog sociološkog udruženja (ESA), članica je uredništava znanstvenih časopisa Revija za sociologiju i Socijalna ekologija, a ranije je obnašala funkciju tajnice časopisa Socijalna ekologija. Bila je dugogodišnja članica i Predsjednica Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja. Recenzira znanstvene radove za desetak časopisa. Stručno se usavršava u području sociološke metodologije i istraživačke etike. Sudjelovala je kao suradnica ili voditeljica istraživanja na brojnim primijenjenim i znanstvenim istraživačkim projektima na kojima je uglavnom bila zadužena za osmišljavanje i dizajn društvenih istraživanja, konstrukciju mjernih instrumenata te statističku obradu i analizu prikupljenih podataka. Aktivna je u popularizaciji znanosti davanjem izjava i intervjua za internetske portale, radijske i televizijske emisije u vezi aktualnih društvenih tema kojima se bavi.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2024 Efekti mentalnog rada u kućanstvu na kvalitetu života zaposlenih majki Voditelj
2022 - 2023 Konstrukcija i evaluacija skale mentalnog rada u kućanstvu Voditelj
2021 - 2022 Podržane ili pokorene - kvalitativne analize društvenih aspekata zaštite reproduktivnih prava u Republici Hrvatskoj Suradnik
2021 - 2022 Upravljanje u zdravstvenom sustavu Suradnik
2021 - 2022 Aktivnosti inicijative “40 dana za život” za zaustavljanje pobačaja Suradnik
2020 - 2021 Podržane ili pokorene - prediktori stavova stanovnika RH o seksualnom nasilju i kršenju seksualnih i reproduktivnih prava žena Suradnik
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Suradnik
2019 - 2020 Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I - Izrada pet sektorskih publikacija Suradnik
2019 - 2019 World Social Capital Monitor Suradnik
2018 - 2019 "School Strike 4 Climate Croatia": ekološki stavovi i ekološki aktivizam učenika srednjih škola u gradu Zagrebu Suradnik
2017 - 2018 Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma Suradnik
2016 - 2017 Prema stvarnoj Ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života Suradnik
2014 - 2018 Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Metodologija društvenih istraživanja
 • Rodne nejednakosti
 • Istraživanje i uzorkovanje manjina i teško dostupnih populacija
 • Nasilje nad ženama
 • Statistička obrada podataka
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Sociological Association (ESA) (redovna članica)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovna članica)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Članica uredništva)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ,Zagreb (Članica uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova u Crosbiju:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ksenija%20Klasni%C4%87|text|profile