Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 12:15--13:15
Soba
B017
Telefon
014090059
E-mail
bknezevi@ffzg.hr

Dr.sc. Borislav Knežević, red. prof., rođen je u Zagrebu 1961. godine. Godine 1979. upisao je anglistiku i filozofiju kao A predmete na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je u lipnju 1984. godine. Iste godine upisao je poslijediplomski studij književnosti te je magistrirao 1988. godine. Njegov magistarski rad naslovljen je Dekonstrukcija građanskog subjekta u romanima W. M. Thackeraya. Od prosinca 1987. godine zaposlen je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni asistent. Godine 1990. proveo je tri mjeseca na stipendiji Britanskog savjeta kao istraživač na Sveučilištvu u Oxfordu pod mentorstvom Terryja Eagletona. Godine 1991. dobiva jednogodišnju Fulbrightovu stipendiju na Sveučilištu Duke u Sjedinjenim Američkim Državama. Sljedeće godine primljen je u doktorski program iz engleske književnosti na istom sveučilištu, gdje je pohađao seminare iz engleske književnosti i književne teorije. Istovremeno je kao poslijediplomski student od 1992. do 1998. godine sudjelovao u nastavi na istom sveučilištu u obveznim predmetima prve godine, anglističkim književnim seminarima u općoj ponudi Odsjeka te u specijaliziranom viktorijanskom seminaru za studente viših godina. U ožujku 1998. godine doktorirao je na Sveučilištu Duke s tezom naslovljenom The Literary Transformation of the Middle Class: Nation, History and Class in Mid-Victorian Narratives. U akademskim godinama 1998/99. te 1999/2000. radi kao gostujući profesor na Sveučilištu Wake Forest u Sjedinjenim Državama. Od jeseni 2000. godine radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je 2000. godine. U akademskoj godini 2003/04., uz dopuštenje Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ponovno radi na Sveučilištu Wake Forest kao gostujući profesor. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2006. godine, a u zvanje redovitog profesora 2012. godine. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2018. godine.

Knežević je objavio dvije znanstvene knjige, Figures of Finance Capitalism. Writing, Class, and Capital in the Age of Dickens (New York: Routledge, 2003), te Reading Joyce after the Postcolonial Turn (FF press, Zagreb 2012), te niz opsežnih znanstvenih radova, i nekoliko stručnih radova. Imao je referate na nizu međunarodnih znanstvenih skupova. Držao je nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Bio je suradnik na istraživačkom projektu “Nacionalni ideologemi u modernoj hrvatskoj i irskoj književnosti,“ voditeljica: dr.sc. Gjurgjan, 2002-6. Od 2008. do 2013. bio je voditelj istraživačkog projekta („Kulture hrvatske tranzicije i anglofone globalizacije: književnost i film“; projekt je financiralo MZOŠ). Od 2014. godine suradnik je na projektu „Kulturna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska“ (projekt financira HRZZ, voditeljica: prof. Tatjana Jukić Gregurić). Njegovi znanstveni i nastavni interesi uključuju viktorijansku književnosti, povijest i teoriju engleskog romana, modernizam, postkolonijalnu književnosti i teorije, te kulturne studije.