Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
E-314
Telefon
01 4092 318
E-mail
krkocijan@ffzg.hr

Kristina (Vučković) Kocijan [MB znanstvenika: 256 436; ORCID: 0000-0001-9467-5313] rođena je u Metkoviću gdje je završila osnovnu školu i prva tri razreda srednje škole. Četvrti razred srednje škole završila je u srednjoj školi Sandalwood Senior u Jacksonvillu na Floridi u SAD-u 1992. godine kao 12 u klasi, čime je ušla među 5% najboljih američkih srednjoškolaca. Iste godine upisuje se na Florida Community College at Jacksonville gdje je odslušala i položila 8 kolegija u klasi A studenata. Sljedeće godine prelazi na Filozofski fakultet u Zagrebu na kojem je 1998. godine diplomirala dvopredmetnu studijsku grupu engleskog jezika i književnosti i informatologije – opći smjer. Magistarski rad „Padežne gramatike i razumijevanje hrvatskoga jezika“ obranila je u svibnju 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je u travnju 2009. godine obranila i doktorski rad „Model parsera za hrvatski jezik“.

Od 1997. do 1999. godine radila je kao profesor engleskog jezika u OŠ Dobriša Cesarić, a potom do kraja prvog polugodišnja 2000./01. školske godine u srednjoj medicinskoj školi Mlinarska u Zagrebu. Na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od jeseni 2000. godine u statusu znanstvenog novaka i asistenta u nastavi na kolegijima Osnove web dizajna, Napredno programiranje web aplikacija i Objektno orijentirano programiranje. Od 2009. godine je u statusu višeg asistenta kada uvodi kolegij Modeliranje jezika upravljano gramatikama na diplomskom studiju, te preuzima kolegije Osnove web dizajna i Napredno programiranje web aplikacija na preddiplomskom studiju. U akademskoj godini 2014/15 i 2015/16 bila je nositelj kolegija Osnove upravljanja informacijskim institucijama na preddiplomskom studiju. Od akademske godine 2017/18 nositelj je i kolegija Računarska lingvistika, a od 2019/20 uvodi kolegije Veliki podatci i Kvaliteta podataka. Pod njezinim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu (2007. i 2014.). U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 23.11.2011. godine. a u zvanje izvanrednog profesora u svibnju 2019. godine.

U razdoblju od 2000. godine do danas, kontinuirano se dodatno stručno i znanstveno educirala kroz sudjelovanja na radionicama, ljetnim/zimskim/e- školama, tečajevima i webinarima u zemlji i inozemstvu. Organizirala je kao voditelj ili suvoditelj radionice, sudjelovala na međunarodnim konferencijama i u konferencijskim odborima, te kao voditelj ili suradnik participirala u istraživačkim projektima.
Ima bogatu i uspješnu suradnju sa studentima što je vidljivo iz broja mentoriranih završnih i diplomskih radova te radova prijavljenih za Rektorovu nagradu, ostvarenih projekata i objavljenih znanstvenih radova sa studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Creativity and conceptual integration in learning and teaching foreign languages and math – instrument design and piloting Suradnik
2020 - 2022 CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT Suradnik
2019 - eLexis Suradnik
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Suradnik
2017 - 2022 Obrada prirodnog jezika u domeni zdravstva Voditelj
2017 - 2018 PARSEME - Parsing and Multi-word Expressions Suradnik
2016 - 2017 Analiza modela i dizajna e-rječnika za učenje azijskih jezika Voditelj
2015 - 2016 MemAzija – Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Računalna obrada prirodnog jezika
 • Veliki podatci
 • Kvaliteta podataka
 • Vizualizacija podataka
 • Primjena tehnologije u nastavi
 • Arhitektura informacija
 • Digitalna humanistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (redovni član)
 • IKT Recenzent scenarija poučavanja i interaktivnih sadržaja, WYG savjetovanje doo
 • NooJ Association (redovni član)
 • Stručno povjerenstvo za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
 • The Information Architecture Institute (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. NooJ2020, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ELLIADD laboratory of the University of Franche-Comté (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. LR4NLP @ COLING2018, ICCL - International Committee on Computational Linguistics (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. LiRA@NLG Workshop, Intelligent Systems Unit of the Research Centre in Information Technologies (CiTIUS) of the University of Santiago de Compostela (USC) (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. NooJ 2011, NooJ2020, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ELLIADD laboratory of the University of Franche-Comté (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Frontiers in Artificial Intelligence, section Language and Computation, Frontiers ,Lausanne, Switzerland (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Artificial Intelligence, section Language and Computation, Frontiers ,Lausanne, Switzerland (Član uredničkog odbora)
 • Frontiers in Artificial Intelligence, section Language and Computation, Frontiers ,Lausanne, Switzerland (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (recenzent)
 • Libellarium, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku ,Zadar (recenzent)
 • Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ,Zagreb (recenzent)
 • Aprendo con NooJ, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Revista del Centro de Estudios de Tecnología Educativa y Herramientas informáticas de Procesamiento del lenguaje ,Rosario, Santa Fe, Argentina (Član savjetodavnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima
Sudjelovanje na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim projektima
Recenziranje radova s međunarodnih i nacionalnih konferencija
Mentoriranje radova na preddiplomskom i diplomskom studiju, te radova prijavljenih za Rektorovu nagradu.
Mentoriranje radova na doktorskom studiju.

PROJEKTI
* 2020 - 2022: EU CEF CURLICAT Curated Multilingual Language Resources for CEF.AT
* 2020 - 2022: EU EFRR Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
* 2020: Kreativnost i konceptualna integracija u učenju i poučavanju stranih jezika i matematike - dizajn i pilotiranje instrumenata
* 2017 - 2018: PARSEME (PARSing and Multi-word Expressions)
* 2017 - 2022: Obrada prirodnog jezika u domeni zdravstva
* 2016 : Analiza modela i dizajna e-rječnika za učenje azijskih jezika
* 2015 - 2016: MemAzija - Algoritmi za pamćenje i njihova primjena u azijskim jezicima
* 2015 - 2016: Izrada citatnih stabala
* 2015 : Razvoj sustava za e-učenje azijskih jezika uz pomoć algoritama za pamćenje
* 2015 : Praćenje kretanja novčanica u R. Hrvatskoj
* 2013 - 2014: Dubinska analiza podataka za razvoj multimedijskog i multimodalnog sustava za učenje
* 2011 - 2013: ICT-PSP CESAR: Central and South-East European Resources
* 2010 - 2012: ICT-PSP EU LetsMT! - Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT
* 2007 - 2013: MZOS Računalna sintaksa hrvatskoga jezika
* MZOS Strojno razumijevanje prirodnih jezika
* Izrada web stranice za brucoše Filozofskog fakulteta
* Dječiji interaktivni slikovni rječnik
* Digitalna zbirka za studente s posebnim potrebama
* PUPIG - Računalno potpomognuto učenje