Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorkom 12: 30-13: 45
Soba
B113
Telefon
6120076
E-mail
mkolanov@ffzg.hr

Maša Kolanović je rođena 19. studenog 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala u listopadu 2003. godine. Doktorirala je u travnju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu projekata Hrvatski roman 1945.-2000.: tendencije i modeli i Hrvatski roman i popularna kultura (voditelj prof. dr. sc. Krešimir Nemec). Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijkom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. 2010. nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti.

Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu projekata Hrvatski roman 1945.-2000.: tendencije i modeli i Hrvatski roman i popularna kultura (voditelj prof. dr. sc. Krešimir Nemec). Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijkom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. 2010. nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti.