Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
SRIJEDA, 15:30-17
Soba
F326
Telefon
01/4092-317
E-mail
mkoscec@ffzg.hr

Rođen 1967. u Zagrebu, gdje je 1992. diplomirao engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, s radom of J. M. G. Le Cléziou. Tijekom studija jedan semestar pohađao na Ohio State University, SAD. Radio kao vanjski suradnik HRT-a, Leksikografskog zavoda, Školske knjige i drugih nakladnika te nekoliko časopisa. Kao stipendist Francuske vlade, nakon jednogodišnjeg studija na sveučilištu Paris VII, stekao D.E.A. s radom Figuration du non-dit dans le roman contemporain. U proširenom obliku, taj je rad prihvaćen kao magistarski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. U Francuskoj boravio kao korisnik istraživačke stipendije Francuske vlade (Pariz, 2002) te rezidencijalnog programa za spisatelje (Dijon, 2004). Od 2000. zaposlen na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku, od 2014. kao docent. Doktorirao 2005. s radom Poetika M. Houellebecqa. Naratološka, stilistička i kontekstualna studija opusa. Vodio radionice književnog prevođenja te pisanja proze.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Francuski
  • Književnost
  • Roman
  • Proza
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo pisaca (HDP) (Član upravnog odbora)
  • Upravni odbor, Hrvatsko društvo pisaca
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Etudes francaises aujourd'hui, Sveučilište u Nišu (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
  • Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu ,Kragujevac (Član uredničkog odbora)
  • Nasleđe, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu ,Kragujevac (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
CROSBI profil
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ko%C5%A1%C4%8Dec,%20Marinko%20%2817264%29|text|profile