Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
petkom, 14:30 - 15:30
Soba
B118
Telefon
01/4092-081
E-mail
nkoscak@ffzg.hr

Rođen 1979. u Varaždinu, diplomirao kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao lektor i književni i glazbeni kritičar u regionalnom tjedniku Varaždinske vijesti te kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama (Varaždin, Novi Marof). Doktorirao 2012. godine temom Kolokvijalni jezik u suvremenoj hrvatskoj prozi, pod mentorstvom prof. dr. Krešimira Bagića. Izvodi ili je izvodio kolegije Stilistika, Figure i diskurzi, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske proze i Uvod u grafostilistiku. Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze i žargonom. Bio voditelj seminara o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi i retorici otpora na Zagrebačkoj slavističkoj školi.

Izvodi ili je izvodio kolegije Stilistika, Figure i diskurzi, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske proze i Uvod u grafostilistiku. Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze i žargonom.