Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
četvrtak 11-12:30 sati
Soba
C 117
Telefon
(01) 61 20 157
E-mail
vkursar@ffzg.hr

Vjeran Kursan rođen je 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. 2003. godine završio je studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“Ottoman History”). 2008. godine upisao je doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2010. godine obranio je doktorski rad pod naslovom “Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.).” 2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu “Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti.” Od lipnja 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu “Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije” (voditelj prof. dr. Petar Korunić). Od 2007. do 2013. radi na projektu “Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). Od 2014. do 2017. surađuje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin).

Područja njegovog znanstvenog interesa su pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), islamske studije i etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku.

Održava nastavu na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku i na Odsjeku za povijest. Objavio je više članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i stranim publikacijma. Učestvovao je u radu dvadesetak znanstvenih konferencija i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je izvršnog odbora „International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire“ (IAOSEH), te član „International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies“ (CIÉPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). U više navrata surađivao je kao scenarist i znanstveni suradnik na dokumentarnim filmovima u produkciji Hrvatske televizije. Povremeno prevodi sa turskog jezika.

Razdoblje Naziv Uloga
2014 - 2017 Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Osmanska povijest
 • Bosna i Hercegovina
 • Balkan
 • Osmanski nemuslimani
 • Kulturna povijest
 • Vjerska povijest
 • Društvena povijest
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
 • Hrvatsko-turska udruga prijateljstva
 • International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH) (član izvršnog odbora (Executive Committee))
 • International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO) (redovni član)
 • Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (potpredsjednik)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Dalmatia and the Candian War, Commemorating 350 years since the end of the War (1669-2019), Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (-, -)
 • 2018. Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. 8th International Balkan Annual Conference (IBAC), Odsjek za povijesti i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Istanbul University (-, -)
 • 2016. The Latest Edition of Evliya Çelebi’s Seyahatname: The Account of New Insights, Projekt "Evliya Chelebi and Croats", Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu - Nenad Moačanin, Vjeran Kursar, Kornelija Jurin Starčević (-, -)
 • 2008. 18th Congress of International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies, Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučlilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2008. III. kongres hrvatskih povjesničara, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Journal of Eurasian Studies [Avrasya İncelemeleri Dergisi], Istanbul University ,Istanbul (član uredništva - editorial board)
 • Journal of Eurasian Studies [Avrasya İncelemeleri Dergisi], Istanbul University ,Istanbul (član uredništva - editorial board)
 • Journal of Eurasian Studies [Avrasya İncelemeleri Dergisi], Istanbul University ,Istanbul (član uredništva - editorial board)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Gostujući urednik posebnog broja „Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu / Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial and Intercultural Context", God. 51, br. 1)
Nagrade i priznanja
 • 2022. Nagrada "Mirjana Gross" za najbolju povijesnu knjigu u 2021. godini

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u radu znanstvenih projekata:
● "Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti" - Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu
● "Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije", voditelj: prof. dr. Petar Korunić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (znanstveni novak, lipanj 2004. – prosinac 2006.).
● "Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)", voditelj: prof. dr. Nenad Moačanin, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (znanstveni novak, siječanj 2007. – prosinac 2013.)
● "Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives," voditelj: prof. dr. Nenad Moačanin, Hrvatska zaklada za znanost (suradnik, 2014.-2017.)

Organizacijski odbori znanstvenih konferencija i kongresa:
● Međunarodna konferencija CIÉPO 18 - International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies, 18th Congress, Zagreb, 25.-30. kolovoz 2008.
● III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1. – 5. listopada 2008.
● “The latest edition of Evliya Çelebi's Seyahatname: the Account of New Insights”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 23.-24. lipnja 2016.
● Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. 8th International Balkan Annual Conference (IBAC), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Istanbul University, Zagreb, 26.-29. rujna 2018.
● Dalmatia and the Candian War, Commemorating 350 years since the end of the War (1669-2019), Split, 26.-27. rujna 2019.


Članstva u strukovnim društvima/udrugama:
● Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ)
● International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIÉPO)
● International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH) – član izvršnog odbora
● Research Group „The Ottoman Europe: Methods and Perspectives of Early Modern Studies on Southeast Europe“ / Arbeitskreis „Das osmanische Europa. Methoden und Perspektiven der Frühneuzeitforschung zu Südosteuropa“
● Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – potpredsjednik


Bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265021

Disertacija
● Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.), (Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2010)

Knjiga
● Croatian Levantines in Ottoman Istanbul (Istanbul: The Isis Press, 2021)

Članci i rasprave
● „Srednjovjekovne percepcije islama,“ Povijesni prilozi 22 (2003), str. 133-148
● „Anti-muslimanski karakter protuturskih govora,“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 34-36 (2004), str. 29-46
● „Nikola Lašvanin,“ u: Cemal Kafadar, Hakan Karateke i Cornell Fleischer, ur., Historians of the Ottoman Empire, (2006), online izdanje: https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/nikola-lasvanin
https://ottomanhistorians.uchicago.edu/sites/ottomanhistorians.uchicago.edu/files/lasvanin_en.pdf
● „‘Narod Knjige’ (ahl al-kitâb): Kršćani i Židovi u svijetu klasičnog islama,“ Bosna Franciscana 17, 31 (2009), str. 61-102
● „Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of ‘Legal Dualism’ and Societal Structures,“ u: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008 (Berlin: LIT Verlag, 2010), str. 837-856
● „Bosanski franjevci i njihovi predstavnici na osmanskoj Porti,“ Prilozi za orijentalnu filologiju, 60 (2011), str. 371-408
● „Hrvati u Istanbulu,“ Behar 21, 108 (2012), str. 39-45
● „Non-Muslim Communal Divisions and Identities in the Early Modern Ottoman Balkans and the Millet System Theory,“ u: Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, ur., Power and Influence in South-Eastern Europe, 16-19th century (Berlin: LIT Verlag, 2013), str. 97-108
● „Bosna i Hercegovina,“ u: Lovorka Čoralić, ur., U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću (Zagreb : Matica Hrvatska, 2013.), str. 389-401
● „Being an Ottoman Vlach. On Vlach Identity(ies), Role and Status in Western Parts of the Ottoman Balkans (15th-18th Centuries),“ OTAM. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi / Journal of the Center for Ottoman Studies - Ankara University, 34 (2013), 115-161
● „Hrvati u gradu na Bosporu. Hrvatsko iseljeništvo u osmanskoj prijestolnici Istanbulu u dugom 19. stoljeću,“ Hrvatska revija, 13, 4 (2013), str. 42-49; dostupno online: < http://www.matica.hr/hr/399/Hrvati%20u%20gradu%20na%20Bosporu/>
● "Carigradska tiskara "Zellich"", Književna smotra 46 (2014), str. 91-110
● "Ottoman incursions in the Adriatic sea and their reflections in culture and architecture of Dalmatia (15th-17th centuries): Examples of Šibenik and Hvar," u: Cihan Yemişçi, Tarık Eray Çakır, Mustafa Gürbüz Beydiz, Cezmi Çoban, ur., 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1-4 Kasım 2013) / 2nd International symposium of Turgut Reis and Turkish maritime history (1-4 November 2013), Vol. 1 (Bodrum : Halikarnas Matbaacılık, 2015), str. 376-400.
● “Rat i mir na šibensko-zadarskom području u drugoj polovici 16. stoljeća i politika osmanske Porte,” u: Božo Došen, ur., Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti (Zadar: Matica Hrvatska, Ogranak Zadar, Pakoštane: Općina Pakoštane, 2017), str. 395-410
● „Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom: Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca,“ u: Dolores Grmača, Marijana Horvat i Marko Karamatić, ur., Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II (Zagreb-Sarajevo: Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017.), str. 449-475.
● „Ambiguous Subjects and Uneasy Neighbors: Bosnian Franciscans' Attitudes toward the Ottoman State, 'Turks', and Vlachs,“ u: Hakan T. Karateke, H. Erdem Çıpa, Helga Anteshofer, ur., Disliking Others: Loathing, Hostility, and Distrust in Pre-Modern Ottoman Lands (Boston: Academic Studies Press, 2018.), str. 148-186.
● „'Their God is Their Belly, Their Mother is Their Drunkenness.' Bosnian Franciscans on Alcohol Consumption in Ottoman Bosnia,“ u: Stefan Rohdewald i Arkadiusz Blaszczyk, ur., From Kebab to Ćevapčići. Foodways in (Post-)Ottoman Europe (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018.), str. 144-161.
● „Unutrašnjost Balkana,“ u: Hrvatska povijest, sv. 3, ur. Marija Karbić (Zagreb: Matica Hrvatska, 2019.), str. 571-597.
● „The Diplomatic, Religious, and Economic Presence of the Republic of Dubrovnik (Ragusa) in Ottoman Edirne,“ u: Birgit Krawietz i Florian Riedler, ur., The Heritage of Edirne in Ottoman and Turkish Times: Continuities, Disruptions and Reconnections (Berlin, Boston: De Gruyter, 2020.), str. 302-344.
● „Nikola Lašvanin,“ u: David Thomas i John Chesworth, ur., Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Vol. 14. Central and Eastern Europe (1700-1800) (Leiden, Boston: Brill, 2020.), str. 331-339.
● „Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu. Uvod gostujućeg urednika,“ Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 51, 1 (2019), str. 9-16.
● „Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial and Intercultural Context. Guest Editor's Introduction,“ Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 51, 1 (2019), str. 17-24.
● „Evliya Çelebi and Drinking Culture in the Western Balkans in the Seventeenth Century,“ u: Vjeran Kursar, Nenad Moačanin i Kornelija Jurin Starčević, ur., Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname (Western Balkans and Iran Sections) (Zagreb: Srednja Europa, 2021.), str. 39-62.

Uredništvo u knjigama i časopisima
● Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008 (Berlin: LIT Verlag, 2010). 1040 str., ISBN: 978-3-643-10851-7
● Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Osmanlı Sanatı, Mimarisi Ve Edebiyatına Bakış. 18. CIEPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi Ve Osmanlı Çalışmaları Komisyonu) Sempozyumu (25-30 Ağustos 2008, Zagrep, Zagrep Üniversitesi Felsefe Fakültesi) Bildirileri, (Edirne: Trakya Universitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayını, 2011). 216 str., ISBN: 78-975-374-143-9
● gost urednik posebnog broja časopisa Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 51, 1 (2019) – „Između Europe i Bliskog istoka: migracije i njihove posljedice na području Jugoistočne Europe i Anadolije u transimperijalnom i interkulturalnom kontekstu / Between Europe and Middle East: Migrations and Their Consequences in Southeast Europe and Anatolia in Transimperial and Intercultural Context.“ 228. str.
● Vjeran Kursar, Nenad Moačanin i Kornelija Jurin Starčević, ur., Evliya Çelebi in the Borderlands: New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname (Western Balkans and Iran Sections) (Zagreb: Srednja Europa, 2021.). 230 str. ISBN: 978-953-8281-33-4.
● član uredništva časopisa Journal of Eurasian Studies / Avrasya İncelemeleri Dergisi

Prikazi i izvještaji
● „Autobiografija Osman-Age Temišvarskog,“ Povijest u nastavi 2 (6), 3 (2005), str. 192-197
● „Izvještaj sa 18. kongresa Međunarodnog odbora za predosmanske i osmanske studije CIEPO-18 (International comittee od Pre-Ottoman and Ottoman studies) 25.-30. kolovoz 2008., Zagreb,“ Ekonomska i ekohistorija, sv. 7 br. 1 (2011), str. 175-178
● Vjeran Kursar i Luka Špoljarić, Izvještaj sa konferencije „International Balkan Annual Conference. Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. Zagreb, 26.-27. rujna 2018.,“ Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 50, 2 (2018), 388-390.
● „In honorem Nenad Moačanin. Biobibliografija prof. dr. sc. Nenada Moačanina u povodu odlaska u mirovinu,“ Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 51, 2 (2019), str. 25-39.