Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Povjera predavanja
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
Prema prethodnom dogovoru mailom.
Soba
vanjski suradnik
Telefon
E-mail
ikusin@zg.t-com.hr

ŠKOLOVANJE

završio Osnovnu školu Krajiška, Zagreb

Matematičko-informatički obrazovni centar (MIOC), Zagreb
maturirao radnjom: Informatički sustav knjižnice (kompjutorski program pisan u programskom jeziku pascal)

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, student opće lingvistike i komparativne književnosti (prosjek ocjena: 4,86)
upisao ak. g. 1995/96.
diplomirao 2002. g. radnjom: Indoeuropski izvori staroirske versifikacije

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, student poslijediplomskog studija lingvistike
upisao ak. g. 2002/03.

RADNO ISKUSTVO:

predavač izbornog kolegija Uvoda u hebrejski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik
od ak. g. 2008/2009.

asistent pri Katedri za judaistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
od 2013. g

OSTALO ŠKOLOVANJE:

JEZICI:

učio engleski, francuski, talijanski, njemački jezik u raznim zagrebačkim školama stranih jezika

u sklopu studija pohađao dvosemestralne tečajeve staroirskog, albanskog, sanskrta, starogrčkog, latinskog i hebrejskog jezika, te četverosemestralni tečaj arapskog jezika, kao i kraće tečajeve (suvremenog) velškog i finskog jezika, te šestsemestralni tečaj mađarskog jezika

pohađao dvotjedni tečaj (suvremenog) irskog jezika u Ballyferriteru u grofoviji Kerry u Irskoj 1995. g.

dvije godine pohađao tečaj hebrejskog jezika pri zagrebačkoj Židovskoj općini

završio drugi stupanj (od šest) Ljetne škole hebrejskog jezika pri Sveučilištu u Tel-Avivu, u Ramat-Avivu, u Izraelu 1998. g.

pohađao jednosemestralni tečaj hrvatskog znakovnog jezika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

završio četverosemestralni tečaj hrvatskog znakovnog jezika Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir

OSTALI TEČAJEVI:

položen vozački ispit, B-kategorija

pohađao Četvrtu ljetnu školu poredbenog keltskog jezikoslovlja i srednjovjekovnih irskih studija u Maynoothu, u Irskoj 1998. g.

pohađao Drugi seminar o staronordijskoj mitologiji i književnosti: Mit i herojska tradicija u staronordijskoj književnosti u Dubrovniku 1998. g.

pohađao prevoditeljski tečaj Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir

položio svih sedam modula ECDL

OSTALE AKTIVNOSTI:

osvojeno prvo mjesto na općinskom natjecanju iz matematike za učenike VI. razreda osnovne škole

vanjski suradnik časopisa National Geographic Hrvatska i National Geographic Junior

suradnik na portalu hrvatskog jezika Novog Libera

suradnik na projektu školskog rječnika Novog Libera

volontira kao prevoditelj u okviru Centra za prevođenje hrvatskoga znakovnog jezika i kao intervenor u okviru Službe podrške Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir

urednik Lista Dodir, glasila Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir, br. 33–46, Zagreb, 2008.–2012.
autor više članaka u časopisu

Razdoblje Naziv Uloga


Opis znanstvene djelatnosti
suradnik na etimologiji riječi hebrejskog porijekla u Enciklopedijskom rječniku hrvatskoga jezika,
Novi Liber, Zagreb, 12001.
Novi Liber – Jutarnji list, Zagreb, 22004.–05.

predavanje s dr. Zrinkom Jelaskom: Hrvatski idiomi u susretu s drugima, ali i sa samim sobom
održan na XVII. savjetovanju Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku: Jezik u društvenoj interakciji, u Opatiji, 2003. g.

članak: Autobiografije s Blasketa,
objavljen u časopisu Književna smotra XXXV, br. 128-129 (2-3), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2003. g.

članak s dr. Zrinkom Jelaskom Usustavljivanje naziva
objavljen u: Zrinka Jelaska (prir.) i suradnici, Hrvatski kao drugi i strani jezik, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005., str. 49-63

suradnik na udžbeniku Znak po znak 2 Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb, 2006. g.

suradnik na udžbeniku Znak po znak 3 Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb, 2007. g.

predavanje O nekim značajkama znakovnih jezika (s primjerima iz hrvatskog znakovnog jezika)
održano na Zagrebačkom lingvističkom krugu, 15. svibnja 2007. g.

prijevod knjige Garyja Willsa Papal Sin. Structures of Deceit
Papinski grijeh. Strukture obmane
za nakladnika Konzor, Zagreb

predavanje Govornici znakovnog jezika kao pripadnici jezične i kulturne manjine
na više okruglih stolova u raznim gradovima Hrvatske, 2008. g.

predavanje Komunikacija s pacijentima govornicima znakovnog jezika
održano na 2. Hrvatskom kongresu preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem 16. listopada 2010. g. u Zagrebu

članak s dr. Denisom Legac: Sexual Revolution in Croatia
predstavljen po dr. Legac na konferenciji Sexual Revolution 2011. g. u Amsterdamu, Nizozemska

predavanje Jewish Names in Croatian
održano na konferenciji prigodom svečanog otvaranja studija Judaistike i Instituta Moses Mendelsohn 10. listopada 2012. g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu