Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
nlazic@ffzg.hr
Soba
B311
Telefon
01 / 4092 295
E-mail
nlazic@ffzg.hr

Diplomirao 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe Informatologija i Fonetika. Nakon diplomiranja radio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na mjestu voditelja informatizacije i elektroničkog računskog centra NSK. Zaposlen Filozofskom fakultetu na projektu prof. dr. sc. Ive Škarića 2000. godine. Doktorirao 2006. godine na Odsjeku za informacijske znanosti s doktorskom disertacijom "Modeliranje strojnih postupaka za izgovaranje teksta pisanoga hrvatskim jezikom". Nakon obrane doktorata zaposlen na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za fonetiku u zvanju docenta (2007), izvanrednog profesora (2011) i redovitog profesora (2017).

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/245785