Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Ponedjeljak 11-12:30
Soba
C-220
Telefon
01/4092 183
E-mail
jlaznjak@ffzg.hr

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak,

ŽIVOTOPIS

Datum i mjesto rođenja: 28. svibnja 1959. godine u Zagrebu
Školovanje: Osnovna škola "Ivan Gundulić" u Zagrebu
I gimnazija u Zagrebu

Profesionalno obrazovanje:

1984. diplomirala sam sociologiju kao jednopredmetni studij na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1990. obranila sam magistarski rad "Profesionalizacija i sekularizacija" (mentor prof. dr. S. Vrcan) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1999. obranila sam doktorski rad "Socijalna konstrukcija tehnologije. Sociološki aspekti odnosa tehnologije i društva" (mentor prof. dr I. Cifrić) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo:

1985. godine primljena sam na mjesto stručnog suradnika u nastavi na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1991. godine izabrana sam u zvanje znanstvenog asistenta na istoj Katedri za predmete: "Znanost i tehnologija", "Sociologija" i "Industrijska sociologija".
2000. godine izabrana sam u zvanje višeg asistenta u području društvenih znanosti, polje sociologija, za predmete "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija" i “Sociologija organizacije” na Katedri za zajedničke nastavne predmete Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2002. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija za kolegije "Znanost, tehnika, društvo", "Sociologija", "Sociologija organizacije" na istoj Katedri
2006. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
24.10. 2010. Izabrana sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog uradnika
11. 01. 2011. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
11.04. 2017. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje redovite profesorice u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena i stručna djelatnost
Suradnica sam na projektima MZOS-a kontinuirano od 1992. godine kao i na niz međunarodnih EU projekata (FP6, FP7, Obzor 2020)

Članica sam Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Matice hrvatske, European Association for the Study of Science and Technology EASST, International Sociological Association, ISA i European Sociological Association, ESA.

1986-1987 tajnica Hrvatskog sociološkog društva
1992-1994 urednica Biblioteke Revije za sociologiju
2006-2008 glavna i odgovorna urednica Revije za sociologiju
2015- danas predsjednica Hrvatskog sociološkog društva

2010 – 2017 Koordinatorica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ak.god. 2012/13 i 2013/14 pročelnica Odsjeka za sociologiju i članica Fakultetskog Vijeća istog fakulteta

Od 1997- 2010 bila sam kodirektorica sam međunarodnog seminara "Social Aspects of Sciences" Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, a od 2004- 2011 kodirektorica međunarodne konferencije "Innovation and Social Development", također u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku

1985. dobila sam nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za diplomski rad pod naslovom "Analiza stavova diplomiranih studenata sociologije o studiju sociologije"

1989. (siječanj – kolovoz) boravila sam kao "Visiting Scholar" na Indiana University, Bloomington, SAD.

Strani jezici: engleski – govorim, pišem, čitam
njemački – čitam

Matični broj u MZOŠ: 180443

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Konstrukcija i evaluacija skale mentalnog rada u kućanstvu Suradnik
2021 - 2022 Ekološka proizvodnja hrane u kontekstu lokalnog razvoja u Hrvatskoj Suradnik
2020 - 2022 Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)
2020 - 2021 Socioekonomski čimbenici mikro i malog poduzetništva u ekološkoj proizvodnji hrane Suradnik
2019 - 2020 UIRRR - Umjetna inteligencija i robotika kao razvojni resursi - potencijali, prijepori i perspektive Suradnik
2018 - 2019 Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvoju zadrugarstva Suradnik
2017 - 2018 Čimbenici uspješnosti i modeli suradnje zadruga u Hrvatskoj Suradnik
2016 - 2017 Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme (RZH-PRP) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Sociologija tehnologije i znanosti
 • Sociologija inovacija
 • Ekonomska sociologija
 • Sociologija rada i organizacije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Sociological Association (ESA) (redovna članica)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (predsjednica 2015-2019, redovna članica)
 • International Sociological Association (ISA) (redovna članica)
 • Odjel za sociologiju, Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. XIII Congreso Espanol de Sociologia, Federacion Espanola de Sociologia (-, -)
 • 2017. VI Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)
 • Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ,Zagreb, Hrvatska (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Prof.dr.sc. Jasminka Lažnjak

Znanstveni projekti:
2020 – „The social resilience of Croatian society in the midst and aftermath of the COVID-19 pandemic”. Hrvatska zaklada za znanost
2017-2018 „Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme“ Institut za društvene znanosti „Ivo Pilar“
2017 „Čimbenici uspješnosti i modeli suradnje zadruga u Hrvatskoj“ (voditeljica Doc.dr.sc. Jasmina Božić), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2014.„Tipologija strategija preživljavanja i izvora dohodka ekonomski (djelomično) neaktivnih kućanstava“ voditelj projekta Doc.dr.sc. Dragan Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projekti MZOS-a 2007-2014:
“Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu” voditelj projekta prof. dr. sc. D. Sekulić
“Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja” voditelj projekta prof. dr. sc. D. Polšek

Suradnja na međunarodnim projektima:
2015-2017 Nacionalni korespodent na projektu Horizon 2020 MoRRI„Monitoring Responsible Research and Innovation“ (Technopolis)
2013 Nacionalni korespondent na projektu FP7 „Open, Transparent and Merit Based Recruitment of Researchers“ (Technopolis)
2011- 2013 Nacionalni korespondent na projektu FP7 MORE II – Support for continued data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers
2011-2012 Nacionalni korespodent na projektu FP7 MASIS „Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe" (Aarhus University)
2008 - 2013 Suradnica na projektu u okviru FP7 “WBC-INCO.NET” – (Zentrum fur Soziale Innovation, Wien)

1998 (siječanj – kolovoz) Visiting Scholar Indiana University Bloomington, USA
2019 gostujuća profesorica, Fakultet društvenih znanosti, Sveučilište u Ljubljani

Bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180443