Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
srijedom 11-12 i prema dogovoru
Soba
C004
Telefon
00 385 1 4092 129
E-mail
sloncar@ffzg.hr

Dr. sc. Sanja Lončar (matični broj znanstvenika: 311461) rođena je 1980. godine u Sisku gdje je stekla osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju 2007. godine s temom “Arhitektonsko-urbanistički prikaz zgrade Državne realne gimnazije u Sisku” (mentor prof. dr. sc. Zlatko Jurić) te doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije 2014. godine s temom “Etnologija i arhitektura u Hrvatskoj od 1870-ih do 1970-ih – istraživanja, suradnje i međuutjecaji” (mentori prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš i prof. dr. sc. Zlatko Jurić). Usavršavala se u Njemačkoj i Engleskoj. Godine 2013. bila je na tromjesečnom studijskom boravku na Sveučilištu Martin Luther Halle-Wittenberg u Halle-u/Saale (Njemačka), na Institutu za socijalnu i kulturnu antropologiju. Tijekom ak. godine 2015./2016. pohađala je MA program International Architectural Regeneration and Development na Sveučilištu Oxford Brookes u Oxfordu (Engleska, UK) (Fakultet za tehnologiju, dizajn i okoliš, Škola za arhitekturu) koji je uspješno završila s temom „Abandonment as an opportunity for regeneration and development in local communities: Example of Kent County Council’s ‘No Use Empty’ initiative (England, UK)“ (mentor prof. dr. sc. Marcel Vellinga). Uz formalno obrazovanje, od studija se kontinuirano usavršava pohađajući ljetne škole, radionice i seminare u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja arhitekture, urbanizma, (kulturnog, ruralnog) turizma, zaštite kulturne baštine, održivog razvoja, prirodnog graditeljstva i stanovanja. Područje njenog znanstvenog i stručnog interesa su interdisciplinarna istraživanja i regeneracija izgrađenog okoliša, posebno teme iz povijesti i antropologije arhitekture i stanovanja (19.-21. st.) i antropologije mjesta i prostora, vernakularna i tradicijska arhitektura; zaštita baštine i regeneracija u ruralnom i urbanom kontekstu; lokalni i regionalni razvoj i održivost.
Radila je kao suradnica u Gradskoj galeriji Striegl u Sisku (2006.-2007.) te kao stručna suradnica-konzervatorica u Konzervatorskom odjelu u Sisku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (2007.-2008.). Od studenog 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena novakinja-asistentica, od listopada 2014. kao znanstvena novakinja-poslijedoktorandica, a od srpnja 2017. kao docentica. Od akademske godine 2008./2009. uključena je u nastavu i rad sa studentima. Sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije na više kolegija, a trenutno izvodi nastavu iz kolegija “Antropologija mjesta i prostora”, “Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine” i “Etnografija jugoistočne Europe”. Sudjelovala je u izvođenju kolegija „Hrvatska etnološka baština“ na programima Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2002. godine sudjeluje u terenskim istraživanjima. Istraživala je u Hrvatskoj (Lonjsko polje, Krivi Put, Ravni kotari, Bukovica, Banija/Banovina, Sisak, Vinodol, Crikvenica), Njemačkoj (Munchen), Crnoj Gori (Boka kotorska) i Engleskoj (Oxford). Surađivala je na šest znanstvenih projekata, a u posljednjih pet godina na projektima „Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika“ (2008.-2014.) voditeljice prof. dr. sc. Tihane Petrović Leš;  “Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region“ (2011.-2014.) voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića,  te „Kultura stanovanja u Hrvatskoj od kraja 19. st. do 1960-ih“ voditeljice dr. sc. Jasne Gajer (2015-2016). Projekt „Dvor, povijesni krajolik. Konzervatorska studija“ (2012.-2015.) Sanja Lončar vodila je zajedno s Ivanom Miletić Čakširan, prof. Od 2008. godine kontinuirano surađuje s Konzervatorskim odjelom u Sisku na istraživanju i dokumentiranju etnološke baštine Sisačko-moslavačke županije, uglavnom arhitekture i seoskih naselja. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova te održala izlaganja na šesnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Za uspješan rad na znanstvenim projektima nagrađena je 2006. godine Rektorovom nagradom te 2007. godine Nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta.
Od studija i zaposlenja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Sanja Lončar aktivna je u strukovnim udruženjima te kontinuirano surađuje s nizom ustanova, udruga, lokalnih samouprava i lokalnih zajednica. Sudjeluje u popularizaciji znanosti kroz organiziranje znanstveno stručnih skupova, izložbi, okruglih stolova te predavanja u lokalnim zajednicama. Članica je HED-a (Hrvatsko etnološko društvo), SIEF-a (Société internationale d’ethnologie et de folklore), ECOVAST-a (European Council for the Village and Small Town/Europsko vijeće za sela i male gradove) i Društva Terra banalis (Društvo za istraživanje, valorizaciju, očuvanje i prezentaciju kulturne baštine Banovine). Jedna je od koordinatorica Platforme za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa – mobilnaEKA pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno vlada engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2024 Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest
2021 - 2021 Arhitektura i urbanizam u Hrvatskoj: kritička povijest
2019 - 2021 UniCulture. Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment
2019 - Vode i mlinovi Zrinske gore u kontekstu razvoja i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa Banovine
2018 - 2019 Drugi dom i migracije životnog stila u Hrvatskoj i Sloveniji

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo "Terra banalis", Društvo "Terra banalis" (Član)
  • ECOVAST (Europsko vijeće za sela i male gradove), ECOVAST (Europsko vijeće za sela i male gradove) (Član upravnog odbora)
  • Hrvatsko etnološko društvo (HED), Hrvatsko etnološko društvo (HED) (Član)
  • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (Član)
  • Stručni tim za pružanje stručne potpore razvoju potpomognutih područja Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. IX Simpozij etnologa konzervatora Slovenije, Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, Simpozij etnologa konzervatora Slovenije, Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine (međunarodni, stručni)
  • 2021. 18th ISFNR CONGRESS “Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife”, ISFNR (međunarodni, znanstveni)
Nagrade i priznanja
  • 2007. Nagrada „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta.
  • 2006. Rektorova nagrada

Opis znanstvene djelatnosti
Od 2002. godine sudjeluje u terenskim istraživanjima. Istraživala je u Hrvatskoj (Lonjsko polje, Krivi Put, Ravni kotari, Bukovica, Banija/Banovina, Sisak, Vinodol, Crikvenica), Njemačkoj (Munchen), Crnoj Gori (Boka kotorska) i Engleskoj (Oxford). Surađivala je na šest znanstvenih projekata, a u posljednjih pet godina na projektima „Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika“ (2008.-2014.) voditeljice prof. dr. sc. Tihane Petrović Leš;  “Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region“ (2011.-2014.) voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića,  te „Kultura stanovanja u Hrvatskoj od kraja 19. st. do 1960-ih“ voditeljice dr. sc. Jasne Gajer (2015-2016). Projekt „Dvor, povijesni krajolik. Konzervatorska studija“ (2012.-2015.) Sanja Lončar vodila je zajedno s Ivanom Miletić Čakširan, prof. Od 2008. godine kontinuirano surađuje s Konzervatorskim odjelom u Sisku na istraživanju i dokumentiranju etnološke baštine Sisačko-moslavačke županije, uglavnom arhitekture i seoskih naselja. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova te održala izlaganja na šesnaest domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Za uspješan rad na znanstvenim projektima nagrađena je 2006. godine Rektorovom nagradom te 2007. godine Nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta.