Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Srijeda, 10.45 - 11.45
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
markomajerovic@gmail.com

Rođen u Zagrebu; završio Petu gimnaziju u Zagrebu; diplomirao povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; od listopada 2001. vanjski suradnik prevoditelj na Hrvatskoj radioteleviziji; od 1. 3. 2009. do 1. 7. 2015. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu; od 1. 7. 2015. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu. Radovi: Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018. Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016. Bašić, Ivana; Majerović, Marko; “It happened”, rather than “it was happening” – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English / U: uredili Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2013; Kategorija – vrsta rada: znanstveni Prevoditeljska djelatnost: Knjige Fitzgerald, Martin: Woody Allen, Profil, 2004. Castleden, Rodney: Kronologija svjetske povijesti – pregled po razdobljima, Extrade, Rijeka, 2004. Wandycz, Piotr S.: Cijena slobode – Povijest Srednjoistočne Europe od srednjeg vijeka do danas, Srednja Europa, Zagreb, 2004. Sheridan, Sara: Tajna pustinje, Znanje, Zagreb, 2011. Dray, Stephanie: Lotos s Nila, Znanje, Zagreb, 2012. Judith Merkle Riley: Kristalna kugla, Znanje, Zagreb, 2013. Matijević Sokol, Mirjana: Studia medievalia diplomatica – rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, FF press, 2014. (prijevod sažetaka na engleski jezik i lektura tekstova na engleskom jeziku) Audiovizualni prijevodi oko četiri stotine igranih i dokumentarnih filmova, serija i emisija te mnoštvo televizijskih priloga i radnog materijala za proizvodnju programa Hrvatske Radiotelevizije (mnogo stručnih prijevoda za znanstveno-obrazovni program i redakciju za kulturu), prijevodi hrvatskih TV priloga i dokumentarnih filmova na engleski jezik sudjelovanje na projektima (u svojstvu prevoditelja) Univerzum uma (2007.), Povijest Dubrovnika – Robin Harris (2009.), Zvjezdani glasnik – Galileo Galilei (2009.), Hrvatski kraljevi (2011.) i U potrazi za Markom Polom (2013.) (dokumentarni filmovi i serije u produkciji HRT-a) prijevod igranog filma redatelja Davora Žmegača Zabranjeno smijanje (2012.) na engleski jezik, (snimljen prema kazališnom predlošku Mire Gavrana u produkciji HRT-a) prijevod snimke kazališne predstave na engleski - Miroslav Krleža: Tri kavaljera frajle Melanije (2014., djelo iz 1922.) prijevod TV emisija i priloga HRT-a na engleski za strana tržišta i međunarodnu razmjenu prijevod snimke i materijala za međunarodnu konferenciju HNB-a Investicijska klima i konkurentnost (2013.), s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski Ostali prijevodi prijevodi s englekog na hrvatski i s hrvatskog na engleski te lekture (engleski) znanstvenih i stručnih radova te raznih drugih tekstova Strukovna udruženja: Tajnik Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP) Tajnik Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL)

Bašić, Ivana; Majerović, Marko; “It happened”, rather than “it was happening” – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English / U: uredili Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.). Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2013; Kategorija – vrsta rada: znanstveni