Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
F 320
Telefon
01/409-2342
E-mail
cmgrgin@ffzg.hr, castilia.grgin@pilar.hr

Rođena je 1969. u Bukureštu. Magistrirala je 1994. na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti. Od 1998. radi na Institutu „Ivo Pilar“ u Zagrebu, istražujući povijest i kulturu hrvatske manjine u Rumunjskoj te hrvatsko-rumunjske veze tijekom povijesti. Doktorirala je 2004. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavila je više radova u vezi s poviješću rumunjskih Hrvata i o hrvatsko-rumunjskim odnosima tijekom povijesti.
Godine 2007.-2008. bila je vanjska suradnica Odjela za povijest Hrvatskih studija, a od 2008./2009. vanjska je suradnica Odsjeka za romanistiku, Studija rumunjskog jezika i književnosti, kolegiji Uvod u rumunjsku civilizaciju i Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2012. godine. Izabrana je u naslovno zvanje izvanredne profesorice 2018. godine. Sudjelovala je u organizaciji domaćih znanstvenih skupova i članica je nekoliko hrvatskih društava za povijest.
Od 2005. jedan je od utemeljitelja i predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora AIESEE-a (Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen). Godine 2009. izabrana je na X. kongresu AIESEE-a za članicu Međunarodnog odbora udruge te je 2013. organizirala njezin godišnji skup u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • hrvatska manjina
  • Rumunjska
  • hrvatsko-rumunjske veze
  • povijest gastronomije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Asociation Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen (predsjednica hrvatskog nacionalnog odbora i članica međunarodnog odbora udruge)

Opis znanstvene djelatnosti
Do sada je objavila jednu znanstvenu knjigu i uredila je jedan zbornik sa znanstvenog skupa. Objavila je, također, jedanaest izvornih znanstvenih, jedan pregledni i dva stručna rada, uglavnom u časopisima A1 ili međunarodnim publikacijama, te 101 natuknicu u „Hrvatskoj općoj enciklopediji“. Prezentirala je do danas ukupno šestnaest radova na znanstvenim skupovima, od toga jedanaest na međunarodnim skupovima, uglavnom u inozemstvu. Najvažnije djelo C. Manea-Grgin je knjiga "Povijest karaševskih Hrvata u rumunjskom Banatu (16.-18. stoljeće)", izišla iz tiska 2012. godine. To je znanstvena monografija, zasnovana na doktorskoj disertaciji koju je autorica nadopunila novim višegodišnjim istraživanjima u Bukureštu i Budimpešti. Ova monografija prvo je historiografsko djelo toga tipa koje se na znanstveni način bavi poviješću najbrojnije hrvatske etničke skupine u Rumunjskoj.