Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Ponedjeljak 13:00-15:00
Soba
C-205
Telefon
01/4192-169
E-mail
imarkic@ffzg.hr

Ivan Markić rođen je u Zadru 12. rujna 1984. godine. Osnovnu školu završava 1998., a jezičnu gimnaziju 2002. godine, kada upisuje dvopredmetni studij pedagogije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Zvanje diplomiranog profesora pedagogije i profesora povijesti stječe 2007. godine te upisuje Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu znanstvenog novaka u sklopu znanstvenog projekta Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (voditelj: prof. dr. sc. Vlatko Previšić). Osim sudjelovanja u projektnim aktivnostima sudjeluje ili je sudjelovao u izvođenju nastave seminara unutar kolegija Didaktičke teorije, Školski podsustavi, Didaktika, Alternativne pedagoške ideje i škole, Stručno razvojne službe i upravljanje te Teorije kurikuluma. Doktorski rad pod naslovom Međusobna povezanost nastavnih strategija i socijalne kompetencije učenika izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića obranio je 30. rujna 2014. godine i stekao zvanje doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, grana didaktika. Kao znanstveni novak objavio je više znanstvenih i stručnih članaka te sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova iz područja pedagogije. Područja njegova znanstvenog interesa su didaktika, kurikulum i školska pedagogija. Aktivno se služi engleskim jezikom.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/309086