Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
ponedjeljkom od 10-13
Soba
IEF
Telefon
4596713
E-mail
jelena@ief.hr

Jelena Marković viša je znanstvena suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i naslovna docentica na FFZG. Doktorirala je 2010. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija etnologije/kulturne antropologije s temom ''Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu''. Bila je suradnica na brojnim znanstvenoistraživačkim projektima: 2003. – 2004. ''Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita i kritičko objavljivanje''; 2004. – 2007. ''Pitanja usmene i pučke poetike''; 2007. – 2013. ''Genološki aspekti usmene i pučke tradicije''. U razdoblju od 2013. do 2014. godine bila je voditeljica projekta popularizacije znanosti ''Usmena tradicija i djetinjstvo'' (MZOS). Surađivala je na dvama projektima znanstveno-tehnološke suradnje sa Slovenijom: 2014. – 2015. ''Etnološka i folkloristička istraživanja kulturnih prostora''; 2016. – 2018. ''Petar Klepac: Junak s dvije domovine''. Od 2017. – 2021. surađuje na projektu HRZZ-a ''Naracije straha: Od starih zapisa do nove usmenosti''. Također, sudjeluje u programima temeljne djelatnosti IEF ''Od starih zapisa do nove usmenosti'' (od 2017.) i ''Kulturni izazovi 'doba korone''' (od 2020.). Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju FFZG na kojem od akademske godine 2011./2012. izvodi kolegij ''Antropologija djetinjstva''. Akademske godine 2018./2019. izvodila je kolegij ''Etnografija komunikacija'' na istom Odsjeku. Bila je predavač na Odjelu za umjetnost i restauraciju, diplomskom studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku (2010. – 2013), te gostujući predavač na Sveučilištu u Ljubljani te Sveučilištu u Puli. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Lundu (ožujak 2019.) te na Max Planck Institutu za ljudski razvoj u Centru za istraživanje povijesti emocija u Berlinu (ožujak 2018.).
Suinicijatorica je i suorganizatorica niza skupova, radionica i panela u IEF-u te je članica Organizacijskog i Programskog odbora kongresa ISFNR-a (The International Society for Folk Narrative Research) s temom Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife (Zagreb 2021.). Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama. Znanstvene i stručne radove objavljuje u domaćim i stranim publikacijama. Godine 2012. objavila je znanstvenu monografiju ''Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji''.
Dvostruka je dobitnica Godišnje nagrade HED-a ”Milovan Gavazzi” za znanstveni i nastavni rad (2010. za koautorstvo ZBNŽO, Knjiga 55 te 2012. za monografiju ''Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji''). Suurednica je četiriju zbornika radova: s Ljiljanom Marks ''O pričama i pričanju danas'' (2015), s Renatom Jambrešić Kirin, Ljiljanom Marks i Natašom Polgar ''Humor u svakodnevnoj komunikaciji'' (2018), s Natkom Badurinom i Unom Bauer ''Naracije straha'' (2019) te s Natkom Badurinom, Unom Bauer i Renatom Jambrešić Kirin ''Encountering Fear'' (2020). Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža (na izradi projekata: Istarska enciklopedija i Hrvatska književna enciklopedija) te je s Ljiljanom Marks uredila tematski broj ukrajinskog časopisa Народна творчість та етнографія (2011) posvećenog hrvatskoj folkloristici. Od 2015. godine Jelena Marković je suurednica časopisa Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku.
Znanstvena područja interesa su: pripovijedanje u svakodnevici, politika i etika pripovijedanja, naracije straha, komunikacijska funkcija šutnje, antropologija djetinjstva, antropologija afekata i emocija, metodologija i etika etnoloških i folklorističkih istraživanja.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - Znanstveni program IEF-a Kulturni izazovi „doba korone“ Suradnik
2017 - 2021 Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (2017. – 2021.) Suradnik
2016 - 2018 Petar Klepac: Junak s dvije domovine, projekt znanstveno - tehnološke suradnje sa Slovenijom, 2016. - 2018. Suradnik
2016 - Znanstveni program IEF-a Od starih zapisa do nove usmenosti Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • American folklore society (Član)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (Član)
 • Stručni savjeti u Vijeću za elektroničke medije, Vijeće za elektroničke medije RH
 • The International Society for Folk Narrative Research (Član)
 • Znanstveno vijeće, Institut za etnologiju i folkloristiku (članica od 2015. -)
 • Znanstveno vijeće, Institut za etnologiju i folkloristiku (predsjednica 2016.)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. ISFNR-a (The International Society for Folk Narrative Research). Encountering Emotions in Folk Narrative and Folklife, Institut za etnologiju i folkloristiku; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2020. COVID-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene, Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
 • 2019. Izazovi (istraživanja) tradicije, Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
 • 2017. Naracije straha: Istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi, Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)
 • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Institut za etnologiju i folkloristiku ,Zagreb (urednica)

Opis znanstvene djelatnosti

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

KNJIGE I ZBORNICI RADOVA

Badurina, Natka; Una Bauer, Renata Jambrešić Kirin i Jelena Marković, ur. 2021. Encountering Fear. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 394 str.. (ISBN 978-953-8089-65-7)

Badurina, Natka; Una Bauer i Jelena Marković, ur. 2019. Naracije straha. Zagreb: Leykam international i Institut za etnologiju i folkloristiku, 326 str.. (ISBN 978-953-340-077-8 i 978-953-8089-46-6)

Jambrešić Kirin, Renata; Jelena Marković, Ljiljana Marks i Nataša Polgar, ur. 2018. Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 357 str. (ISBN: 978-953-8089-06-0)

Marković, Jelena i Ljiljana Marks, ur. 2015. O pričama i pričanju danas. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 477 str. (ISBN 978-953-6020-90-4)

Marković, Jelena. 2012. Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 371 str. (ISBN 978-953-6020-70-6) = 2018. Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. e-knjiga. (ISBN 978-953-8089-27-5)

Batina, Klementina; Jelena Marković, Ivana Polonijo, Jakša Primorac, Luka Šešo. 2010. ''Dokumentacijski pregled arhivskog gradiva Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti''. U Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 55. Tanja Perić-Polonijo ur. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 45-654. (ISBN 978-953-154-931-8, ISSN 1331-8225)

ZNANSTVENI ČLANCI

Marković, Jelena. 2020. ''The Silence of Fear, Silencing by Fear and the Fear of Silence''. Narodna umjetnost: Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. 57/1: 163-195. (DOI: 10.15176/vol57no108) = Marković, Jelena. 2020. ''The Silence of Fear, Silencing by Fear and the Fear of Silence''. U Encountering Fear. Natka Badurina, Una Bauer, Renata Jambrešić Kirin i Jelena Marković, eds. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 139-181. (ISBN 978-953-8089-65-7)

Badurina, Natka; Una Bauer, Renata Jambrešić Kirin i Jelena Marković. 2020. ''Encountering Fear: Introductory Remarks''. U Encountering Fear. Natka Badurina, Una Bauer, Renata Jambrešić Kirin i Jelena Marković, eds. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 7-18. (ISBN 978-953-8089-65-7)

Badurina, Natka; Una Bauer, Renata Jambrešić Kirin i Jelena Marković. 2019. ''Uvod''. U Naracije straha. Natka Badurina, Una Bauer i Jelena Marković, ur. Zagreb: Leykam International i Institut za etnologiju i folkloristiku, 7-14. (ISBN 978-953-340-077-8 i 978-953-8089-46-6)

Marković, Jelena. 2018. ''Narrating Fear Through Movement: The Possibilities of Studying Personal and Community Fears on the Example of Theater Amateurism''. Traditiones 47/2: 85-104. (DOI: 10.3986/Traditio2018470205).

Marković, Jelena. 2018. ''Personal narrative, conspiracy theory and (not) belonging: Experiences of war, displacement and estrangement''. Studia ethnologica Croatica. 30: 253-277. (DOI: 10.17234/SEC.30.2).

Marković, Jelena. 2018. ''Silences that Kill? Hate, Fear and their Silences''. Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 41, 48: 122-143. (DOI:10.15378/1848-9540.2018.41.03). = Marković, Jelena. 2019. ''Ubojite šutnje? Mržnja, strah i njihove šutnje''. U Naracije straha. Natka Badurina, Una Bauer i Jelena Marković, ur. Zagreb: Leykam International i Institut za etnologiju i folkloristiku, 97-122. (ISBN 978-953-340-077-8 i 978-953-8089-46-6)

Dimkov, Marijana i Jelena Marković. 2015. ''Nostalgija kao (ne)ozbiljna emocija: igre i igračke kao podobjekt nostalgije u svakodnevnim narativnim praksama o djetinjstvu''. Poznańskie studia slawistyczne (Temat: The Emotive Aspect of the Language in the Slavic Public Discourse) 9: 223-238. (ISSN 2084-3011)

Marković, Jelena i Ljiljana Marks. 2015. ''O pričama, pričanju i Institutu za etnologiju i folkloristiku''. U O pričama i pričanju danas. Jelena Marković i Ljiljana Marks, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 7-21. (ISBN 978-953-6020-90-4)

Marković, Jelena i Ivona Grgurinović. 2014. ''Politics of folklore in Croatia''. U Multidisciplinary Views on Popular Culture. Visiones multidisciplinares sobre la cultura popular. Eduardo de Gregorio-Godeo and María del Mar Ramón-Torrijos eds. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 477-491. (ISBN 10 84-617-0400-2)

Marković, Jelena. 2012. ''Ishodišta, život i odjeci pričanja o (ne)posredovanim iskustvima iz djetinjstva u obitelji i malim grupama''. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 49/2:7-32. (ISSN 0547-2504)

Marković, Jelena. 2012. ''Pričaj mi o svom djetinjstvu! Metodološka pitanja istraživanja narativnih praksi djece i narativnih praksi o djetinjstvu u svakodnevnoj komunikaciji''. Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 56. Tanja Perić-Polonijo i Jadranka Grbić, ur., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 249-279. (ISBN 978-953-154-931-8)

Marković, Jelena. 2011. ''Pričanja o neobičnim iskustvima iz djetinjstva i procesi ontogeneze''. Studia mythologica Slavica XIV: 123-139. (ISSN 1408-6271) = Єлена Маркович. 2011. ''Розповіді про незвичні вміння з дитинства і процеси онтогенезу''. Народна творчість та етнологія 5: 109-117. (ISSN 0130-6936)

Marković, Jelena. 2011. ''Brandovi, djetinjstvo i nostalgija''. Kulturna dediščina industrijskih panog. Zbornik 11. Vzporednic med slovensko in hrvaško etnologijo. Helena Rožman, Alenka Černelič Krošelj i Željka Jelavić, ur. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 350-360. (ISBN 978-961-6775-08-3)

Marković, Jelena. 2010. ''Arhiviranje života (djetinjstva) izbliza: Neke refleksije o problemima pohrane i transkripcije terenskih snimki''. Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 33: 57-69. (ISSN 0351-1944)

Marković, Jelena. 2010. ''Pričanja o djetinjstvu i srodni koncepti: ''Velike'' i/ili ''male'' priče''. Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 47/2: 51-76. (ISSN 0547-2504)

Marković, Jelena. 2009. ''Dječja usmenost i usmenost o djetinjstvu u hrvatskoj etnologiji i folkloristici''. Studia Ethnologica Croatica. 21/1:255-284. (ISSN 1330-3627)

Belaj, Melanija, Jelena Marković, Iva Pleše, Ana-Marija Vukušić. 2009. ''Etička pitanja u humanističkim istraživanjima: (Če)t(i)ri studije slučaja''. U Jedna granica - dvije etnologije? 10. Hrvatsko - slovenske etnološke paralele. Željka Jelavić, Sanja Potkonjak i Helena Rožman, ur. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 133-156. (ISBN 978-953-55302-4-4)

Marković, Jelena. 2008. ''Osobni mit, mit o djetinjstvu i obiteljski mit u usmenom narativnom diskursu''. Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 45/2:115-133. (ISSN 0547-2504) = Marković, Jelena. 2010. ''Osobni mit, mit o djetinjstvu i obiteljski mit u usmenom narativnom diskursu? U Mitski zbornik. Ines Prica i Suzana Marjanić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko etnološko društvo, 281-296. (ISBN 978-953-7387-18-1)

Marković, Jelena. 2008. ''Je li etično etički istraživati s djecom? Neka etička pitanja u istraživanju folklorističkih i kulturnoantropoloških aspekata djetinjstva''. Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 31:147-165. (ISSN 0351-1944)

Marković, Jelena. 2006. ''(Re)konstrukcije identiteta u udžbeničkoj produkciji. Analiza sadržaja udžbenika za prva četiri razreda osnovne škole od 1945. do danas.'' Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 43/2:67-94. (ISSN 0547-2504)