Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
četvrtak, 8:30-9:30
Soba
F302
Telefon
01/4092309
E-mail
vmsabali@ffzg.hr

Vanda Maržić-Sabalić, rođena u Rijeci 1966. godine, viša je lektorica pri Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. diplomirala je talijanski jezik i književnost i engleski jezik i književnost te obranila magistarski rad pod naslovom "Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Inteprete di letteratura inglese"(Giuseppe Tomasi di Lampedusa – tumač engleske književnosti) i stekla akademski stupanj magistra znanosti (1999.).

Od 1990. do 2009. godine radi u Talijanskom institutu za vanjsku trgovinu– Istituto Nazionale per il commercio estero kao stručna prevoditeljica. Istovremeno se bavi i nastavnom djelatnošću: organizira i vodi tečajeve talijanskog jezika, a na poziv Katedre za jezik pri Odsjeku za talijanistiku u lipnju 2006. i 2007. te u svibnju 2008. vodi tečajeve za talijaniste u sklopu Ljetne škole stručnog prevođenja za talijaniste na Rabu. U ak. godini 2006/07. u sklopu Poslijediplomskog stručnog prevoditeljskog studija na Filozofskom fakultetu održava dio kolegija prijevodnih vježbi koji se odnose na jezik struka.

Od 2009. lektorica je, a potom viša lektorica na Odsjeku za talijanistiku. Od 2010. sudjeluje kao istraživač (matični broj znanstvenika: 320382) na projektu Talijanski i hrvatski u kontaktu i kontrastu (šifra projekta pri MZOŠ: 130-1300869-0635). Prevodi s talijanskog i na talijanski jezik književne i stručne tekstove s područja zakonodavstva, ekonomije i politike. Bavi se konsekutivnim i simultanim prevođenjem na talijanski i s talijanskog jezika.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Prijevodi:

Upravljanje destinacijama i korisnički aspekti istraživanja posjetitelja, Talijanski institut za vanjsku trgovinu, Zagreb, 2009.

Andrija Mutnjaković, Sikstov Sretan grad /La città felice, Art Studio Azinović, Zagreb, 2010.

Nota informativa sul comparto della biotecnologia e nanotecnologia in Croazia, Talijanski institut za vanjsku trgovinu, Zagreb, 2010.

Tržišne mogućnosti u području drvne industrije (Distretto del legno e della meccanica di Bjelovar – Cooperazione per l’internazionalizzazione delle PMI croate e italiane), Toscana Promozione, Firenze u suradnji s Poslovnim parkom, Bjelovar, 2011.

Nevenka Nekić, Burik, Udruga dr. Ante Starčević, Tovarnik, 2012. (zajedno s Dubravkom Dubravec Labaš)

Andrija Mutnjaković, Hrvatska crkva Svetog Jeronima/La Chiesa di San Girolamo dei Croati, Art Studio Azinović, Zagreb, 2012.

Branko Franceschi, Tra il cielo e la terra, La Biennale di Venezia, 2013.

Come intraprendere un’attività imprenditoriale in Croazia, HKG, Zagreb, 2014.

Lekture/korekture:

Igor Zidić, Vatroslav Kuliš i njegovo djelo: Pismo, figure, motiv, jezik, Školska knjiga, Moderna galerija, Zagreb, 2010. (sažetak na talijanskom jeziku studije Igora Zidića)

Ivica Peša Matracki, Formazione delle parole e formazione delle parole in italiano, FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012. (lektura i korektura knjige)