Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
petak 11.00-12.00
Soba
B-207
Telefon
6120 107
E-mail
imaslac@ffzg.hr

Rođena je 1978. u Zagrebu. Studij poljskog jezika i književnosti i engleskog
jezika i književnosti završila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Godine 2006. počela je raditi kao vanjski suradnik na Katedri za poljski jezik i
književnost, a od 2008. godine zaposlena je kao lektor poljskog jezika. 2014.
godine izabrana je u zvanje višeg lektora. Vodi kolegije Poljske jezične vježbe III,
Poljske jezične vježbe IV te izborni kolegij za studente drugih studijskih grupa
Poljski jezik za ne-poloniste. Kao prevoditelj poljske proze surađivala je s
nakladničkim kućama Fraktura, Naklada MD i Disput. Prijevode poljskih
književno-znanstvenih tekstova objavljivala je u časopisima 15 dana, Kolo,
Književna smotra i Tema.

Prijevodi:
Janion, Maria, Projekt fantazmatske kritike (Projekt krytyki fantazmatycznej)
[u:] Vrisak, 2000, Zagreb (s. 217-242)

Kruszyński, Zbigniew, Lista anketiranih (Spis ankietowanych); Wiedemann,
Adam, Eliada (Eliada) [u:] Antologija poljske kratke priče: Orkestru iza leđa,
Naklada MD, 2001, Zagreb (s. 28-36; s. 162-171)

Janion, Maria, Sukob oko antisemitizma (Spór o antysemityzm) [u:] Kolo,
Časopis Matice hrvatske, Godište XI, br.4, zima 2001, Zagreb (s Ivanom
Vidović-Bolt)(s. 496-523)

Szymborska, Wisława, petnaest feljtona iz zbirke Neobvezatno štivo (Lektury
nadobowiązkowe) [u:] 15 dana, 3/2003, Zagreb (s. 12-17)

Stasiuk, Andrzej, Devet (Dziewięć), Fraktura, 2003, Zaprešić

Grabowski, Artur, Demonski Gombrowicz (Gombrowicz demoniczny) [u:]
Književna smotra, Godište XXXVI/2004, broj 132-133 (2-3) (s. 65-69)

Stasiuk, Andrzej, Brodski dnevnik (Dziennik okrętowy) [u:] Moja Europa,
Fraktura, 2007, Zaprešić (s. 79-145)

Roberts, John Maddox, Kraljev gambit (SPQR 1), Fraktura, 2007, Zaprešić
Huelle, Paweł, U Poljskoj odnosno nigdje [u:] Jutarnji list, 4.i 5.8.2007.; broj
3287

Roberts, John Maddox, Katilinina urota (SPQR II), Fraktura, 2008, Zaprešić

Roberts, John Maddox, Hram muza (SPQR 1V), Fraktura, 2009, Zaprešić

Herbert, Zbigniew, Mrtva priroda s konjskim žvalama (Martwa natura z
wędzidłem) [u:] Moć ukusa, Disput, 2009, Zagreb (s. 95-121)
Tokarczuk, Olga, Odra [u:] Tema, Godina VIII 1-2/2011 (s. 23-26)

Tokarczuk, Olga, Odra [u:] Tema, Godina VIII 1-2/2011 (23-26)

Skwara, Marta, O čemu i kako govori Witkacy? (O czym i jak mówi Witkacy?) [u:] Književna smotra, XLVII/2015, broj 176 (2) (85-95)

Falski, Maciej, Jan Wierzbicki [u:] Književna smotra, XLVII/2015, broj 176 (2) (39-43)

Jakubova, Natalia, Jadran u Witkacyjevu hipertekstu (Adriatyk w witkacowskim hipertekście) [u:] Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi, Zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija "Kel ekspresjon grotesk: Witkacy između modernizma i postmodernizma" i "Zagrebački polonistički doprinosi" - Treći Malićevi dani, 22.-22. listopada 2015. Blažina, Dalibor; Čilić Škeljo, Đurđica (ur.).
Zagreb: FF press, 2016. (77-90)


Stručni radovi:

Hrvatski i poljski frazemi s osobnoimenskom sastavnicom u hrvatskim leksikografskim izdanjima (s Ivanom Vidović Bolt). Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi,
Zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija "Kel ekspresjon grotesk: Witkacy između modernizma i postmodernizma" i "Zagrebački polonistički doprinosi" - Treći Malićevi dani, 22.-22. listopada 2015. Blažina, Dalibor; Čilić Škeljo, Đurđica (ur.).
Zagreb: FF press, 2016. str. 251-262

Učimo poljski – Poljski pravopis za početnike (s Barbarom Kryżan-
Stanojević, Jolantom Sychowskom-Kavedžijom i Dominikom Kanieckom),
FF Press, 2008, Zagreb

Periferna persvazija na primjerima poljskih reklama, Strani jezici broj 3, 2007. s. 245-256.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)